എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ 5 [MANOJ] 937

Kambi Views 582071

എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ 5

ENTE KUNJAMMA PART 5 BY MANOJ | Previous Parts

BUyfm]n FÃmkt^mXpw £f tImUn¡p¶p..

tKm`n Sn^¡pNm^\kpw.. GNtUlw bNpSnt]maw FjpSn] NT A_n]msS Zn`oäv sI]vSp tbm]SnWm`pw ko*pw BUyw fpS FjptS*n k¶p.. ASnWm B\v C{S]pw t`äv B]Sp.. thm_n _otZjvhv…

Fsâ NT]psX AkhmWemPw SpXÀ¶p km]n¡pN.. Wn§apsX Aen{bm]w AWph^n¨p bpSn] NT FjpSp¶SnsW bän In´n¡p¶Sm\v..

SpXÀ¶v km]n¡pN…

Sn¦amjvI ^mkns` Mm³ F\oät¸mÄ Ss¶ GNtUlw 10.30 B]n.. Mm³ F\näp Smtj¡p sÌbv C_§n sI¶p.. Fsâ N®pNÄ Npª½s] Sn^ªp WX¶p.. iman tfmÄ Xokn N*psNm*n^n¡p¶p.. A½p½ Fs´ms¡t]m AXp¡n sk¡p¶p.. bs£ Npª½s] fm{Sw N*nÃ.

Fs¶ N*t¸mÄ A½p½ Aiv F\otäm… Im] tkt\m..?? Aiv tk\w Mm³ b_ªp..

sNm¨ÑWpw Npª½]pw HsN Ft´..??

Aiv AkÄ Sp\n A`¡p¶p.. Ak³ ^mkns` tbm]n…

FWn¡v hfmUmWw B]n.. CWn tKm`n¡p tbmt]m F¶v Mm³ Bt`mIn¨n^n¡pt¼mÄ C§sW H^p D¯^w Nn«n]t¸mÄ hfmUmWw B]n..

A½p½ Ft¶mXv Gäkpw Ca] sNm¨¨sâ ko«n k^pt¶m F¶v tImUn¨p.. sskNn«p Sn^n¨p k^pw..{bhmUw sNmXp¡m³ tk*n]m F¶v b_ªp.. Hmiv Mm³ k^p¶nà Wà £o\w H¶psX D_§\w Mm³ b_ªp..

Npª½s] Nq«n tbmNm³tfs`..Mm³ b_ªp.. AkÄ¡p ko«n tKm`n SoÀ¡t*.. tfmsa]pw Nq«n tbmNmw SSvNm`w.. tfm³ F´m]m`pw CknsX D*tÃm.. Ak³ D¨¡v Njn¡mWpw k^pw.. Aiv Fs´`pw sI¿mw.. A½p½ b_ªp..

Mm³ tWs^ AXp¡a emPt¯¡v tbm]n.. Npª½ sWän Hs¡ C«p Sp\n A`¡p¶p..

Fs¶ N*bmsX Npª½.. Aiv F\otäm.. tW^s¯ Bs\tÃm..

Mm³ In^n¨p..

Im] tkt*..?? cv`mh-vNn D*v FXp¯p NpXnt¨m.. t{d¡vcmÌv Cs¸m Njn¡ptfm..? Mm³ NjpNn So^m_m]n.. tfm³ {dgv HsN sI]vSp k^pt¼mtj¡pw Mm³ FXp¯p sk¡mw..

Mm³ F\näp tbm]n Im] FXp¯p.. Np_¨p ssXw Wyqhv–tb¸À tWm¡n tbm]n {dgv sI]vSp dmSv_qfn`pw tbm]n«v k¶p..

Mm³ k¶t¸mÄ A½p½]pw tfmapw H^p§n s_Zn B]n Wn`vNp¶p.. tfmsW M§Ä C_§pkm..

Ft¸m k^pw.. Mm³ Sn^¡n..

sskNn«p Ak³ sNm*pknXmw F¶v b_ªn«p*v.. tfmsa C_§pkm.. At¸mÄ Npª½ N¿n t¹äpfm]n k¶p.. FWn¡pÅ {doNvcÌv.. Ak^v C_§n] Nq«¯n Npª½]pw C_§n.. AkÀ¡p Hmt«m Nn«n tbm] tlgw Npª½ tPäv bq«n k¶p.. Mm³ Xokn N*psNm*p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Manoj

35 Comments

Add a Comment
 1. Ithinte PDF onnu idu broooo

 2. സൂപ്പർ ബ്രോ ശെരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്

 3. bro etrayum hit aya story te next part ezhuthikkoote.plzzzzzzz

 4. Ethu vayukumpo enik ente kadha ane ennu thonum

 5. ഇത്രെ പെട്ടന്ന് തീര്കാണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പോലെ തോന്നി പുതിയ കഥക്ക് ആയി കാത്തിരിക്കുന്നു

 6. Ente jeevithavumaayi sankalppichanu njan ee story vaayichu theerthathu.. anubavam pole thonni.

 7. Swantham jeevithathil nadanna pole oru feeling….

 8. Super trai to continue

 9. 👍👍👋👍👍👍

 10. ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വരാൻ കാത്തിരുന്ന ആദ്യത്തെ നോവൽ ആണ് ഇത്. ഗംഭീര അവതരണം. സൂപ്പർ… അടുത്ത കഥക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

 11. Nalla Kadha ayirynnu adyam mutual avasanam vare. Last part late ayalum latest ayi vannu…thudarnum ezhuthuka….

 12. Superb ..vedikettu story ayirunnu manoj ..pinna kunjammayumayulla kali nalla thanmayithathoda avathatharippichu ..congragulation ..aditha kadhayumayee udan varumanna prathishayoda kathirikkunnu manoj..

 13. നല്ല രീതിയില്‍ കഥ തുടങ്ങി, പറഞ്ഞു പോന്നു. വളരെ നന്നായി അവസാനിപ്പിച്ചു. വളരെ ഇഷ്ടമായി.

 14. Good narration, pls keep writing,

  Cheers

 15. Super.. i like it

 16. കഥ ആദ്യം മുതൽ നല്ല അനുഭവമാണ് തന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇ ഭാഗം അസത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. വായിക്കുന്നവരെ അത്‌ഭുതപ്പെടുത്തി. നല്ല അടിപൊളി കഥ. അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത അദ്‌ഭുതപ്രതിഭാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ.

 17. കാമദേവൻ

  സംഭവം സൂപ്പറായി…. എല്ലാ കളികളും ഇവർ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽമാത്രമാക്കി.. പലരുംതമ്മിലുള്ള കൂട്ടക്കളിയില്ലാതെ… വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു….
  അടുത്ത കഥക്കായി കട്ട വെയിറ്റിങ്…

 18. വിനു v വിനയൻ

  താങ്ക്യൂ മനോജ്‌, ഈ പാർട്ടും ഗംഭീരം ആക്കി ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു നല്ല കഥയുമായി വേഗം വരുമല്ലോ നന്ദി.

  1. Udane thudangunnathakum

 19. അടിപൊളി. അധികമാക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അടുത്ത കഥ എഴുതാണമോ എന്ന്, എന്തൊരു ചോദ്യം ആണിസ്റ്റാ. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കോ.

 20. കിടിലൻ കഥ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ.

 21. Nice, super… മനോഹരമാക്കി തീർത്തു ‘.. നന്ദി അടുത്ത കഥയുമായി വേഗം വരിക ….

 22. Superb story with great ending

 23. കൊള്ളാം, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു, പുതിയ കഥയുമായി വരൂ

 24. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  ആദ്യ കമന്റ് എന്റെ വക. കഥ അടിപൊളി. അടുത്ത കഥക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. Thanks Ashaneee😘

   1. Super, ente kunjammaye orma varunnu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan