ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 6 [ മീശപ്രകാശൻ ] 760

Kambi Views 249040

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 6

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 6 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PARTS

“”tbmXm tNmt©……{bNmtl«sâ ht´mg¯nWSn^nÃm]n^p¶p…..^*p Unkh¯nWv tlgw hvtWinSm Wm«nt`¡v b_¶p H^mj¨¡p tlgw {bNmtl«Wpw…H^p fmhvSnWp tlgw {bNmtl«Wpw hvtWinS]pw S½n`pÅ knkmiw Njnªp…..AkÀ Sn^nsN divss_Wn F¯pt¼mÄ bpSn] So^pfmWkpfm]n«m\v AkÀ F¯n]Sv…””divss_Wn dmÀ Sp_¡pN…..B ssK{S]m{S]n SmWpw b¦p tIÀ¶v…DÅn Wo_p¶ {bSnNm^ Kzm`]pfm]n………………

k*n koXnsâ fp¶n WnÀ¯n]n«p.H^p hnP^äv FXp¯p bpN¨p….A§sW knlm`S]nt`¡p bpN Ip^papNÄ tPma§am¡n kn«psNm*n^n¡pt¼mjm\v sÌà BÎok]n At§m«v k¶Sv…..””FXm HÅSv sbmN¨p Na]msSXm……Nq¼v kmXn tbmNpsfXm……sd¶n In^n¨p….

“”AÃ sÌÃ sNms¨ A¸p_¯p cpZv kÃSpfpt*m…..

“”Mm³ ^mkns` CknsX Wn¶pw tbm]n s_Zn]m¡n k¨n«m Wnsâ AXp¡t`m«p k¶Sv….F¶n«m\v bmÀ`_n tbm]Spw….

“”Bs« kntlg§Ä b_…sÌà sNms¨….ASv s_Zn]mNptfm…..

“”AsSms¡ b_]mw….Wo At§m«v km….Mm³ tIm_v kna¼n k¡mw…..

“”tIm_v fm{Stf DtÅm…..AtSm….

“”Wo kmXm…tNmlkm……

sd¶n AN¯pN]_n Ssâ gÀ«pw fp*pw Ajn¨n«v H^p Npans]ms¡ bmÊm¡n…. sd¶n Sn^nsN sÌÃ]psX ko«n F¯n….

sd¶n sÌÃ]psX ko«n F¯pt¼mÄ sÌà fp_n¡Nw kr¯n]m¡pN]m]n^p¶p.DXp¯n^p¶ hm^nfm_n H^p Wo` AXn¸mkmX]pw Wo` »uhpw tkgw..sd¶n]psX N®pNÄ sÌÃ]psX fp`Nant`¡v tbm]n…Smjv¯n C_¡n sk«n] »uhnWpÅn Wn¶pw bp_t¯¡v ImXm³ sk¼n Wn¡p¶ sk®¡pX§Ä…H^p k«w tWm¡n]m bns¶]pw bns¶]pw tWm¡\sf¶v tSm¶n¡pfm_v C¶ bnXnt¨m bnXns¨m¶pXt¨m ….F¶ f«n Wn¡p¶ fp`NÄ N*t¸mÄ sd¶n]psX hn^Nan NqXn H^p N_âv bmªptbm]n….F{S b®n]m`pw fSnk^m¯ H^p I^¡v Ss¶ Ssâ sÌà Npª½mf…Ak³ fWÊn HmÀ¯p…..sd¶n]psX Np«³ H¶v sk«n….sd¶n bSns] H^p fqan¸m«pw bmXn sÌÃ]psX fp¶nt`¡v sI¶p…””Wo`¯XmN§tam….hOn Wn³ Wo` W]W§tam……sbs«¶v Ìoà fpOfp]À¯n sd¶ns] H¶v tWm¡n….bns¶ sÌà H¶v bp©n^n¨p…bns¶]m\v sÌà HmÀ¯Sv Ssâ fm_v WPvWfms\¶pÅSv….sÌà sbs«¶v H^p ssNsNm*v fm_v sbm¯n¸nXn¡m³ {lfn¨p….sÌÃ]psX H^p ssNsNm*v FknsX f_]m³….NnX¡]n Nmf¯nsâ bqwsbm]vN knXÀ¯p¶ hvs_áv AsSm^p SmSvNm`nN Wm\fms\¶p A_n]msf¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

മീശപ്രകാശൻ

14 Comments

Add a Comment
 1. കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പാട് ആയി… വരികൾ മറന്നോ സുഹൃത്തേ….

 2. Avatar

  പ്രകാശാ

  കഥ ആവറേജ് നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ട്, എന്ന്വച്ചാൽ മോശം അല്ല പക്ഷെ അടുത്ത പാർട്ടിനു വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത ആകാംക്ഷയുണർത്തുന്ന മൂഢിലെയ്ക് ഇത്തവണ ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയില്ല.

  ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെസ്റ്റ് അത്രപോര, ചുമ്മാ ചാലിൽ ജിയുടെ കഥയൊന്നു വായിച്ച് നോക്കു എങ്ങനെയാണ് മൂഢ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ‘

 3. നന്നായി ..സന്ദീപിനെ ഇഷ്ടമായി, ഒരുപാട്

 4. Nice part .. e partum polichu ….

  VerY nice ….. Adipoli ….

  Waiting next part

 5. ഈ ഭാഗവും പൊളിച്ചു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ. പ്രതികാരം എങ്ങനെ ആണ് എന്നറിയാതെ ഒരു രസമില്ല.

 6. തമാശക്കാരൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ.

 7. super ayittundu..katta waiting

 8. കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫലിച്ചേക്കും. വത്സലയെ സന്ദീപിന്‌ കിട്ടട്ടെ. കഥ കലക്കനായി പോകുന്നുണ്ട്…

 9. Adipoli haseenayude kalikalkk kaathirikkunnu

 10. കൊള്ളാം

 11. സൂപ്പർ

 12. മന്ദന്‍ രാജാ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ..
  അഞ്ചു പാർട്ടും വായിച്ചു … ഇടയ്ക്കിടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ചെറിയൊരു കണ്ഫയൂഷൻ ഉണ്ട് .. പ്ദഫ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കൂടി വായിക്കണം ..ആശംസകൾ

 13. കൊള്ളാം, ഇനി ഹസീനയെ പൊളിച്ചടുക്കു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018