അക്ഷലോകം 1 [യോദ്ധാവ്] 223

Kambi Views 56858

ഒരു തുടക്കകാരന്റെ കഥയാണു .30 എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .സ്പാർട്ടക്കസ് ,ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് പോലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും കഥ .

ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രം.

അക്ഷലോകം 1

Akhalokam Part 1 Author :YOdhavu

 

tUtk{µsW]pw sshWy¯`ksW]pw BÀ¸pknanNtamsX A£t`mNw k^tkäp .sS¡p kinWbp^n]psX bNpSnemPkpw 15 Unkhs¯ ]p²¯nWptlgw A£t`mNw bnXns¨Xp¯p .bNpSn sshWys¯ AknsX knWyhn¨ tlgw ^mKNpfm^³ tUtk{µWpw sshWy¯`k³ ko^Wpw A£t`mNt¯¡p Sn^n¨pk^nN]m\v .Pm]{Sn tUkn]pw ^mKNpXpwdkpw Aks^ k^tkäp .tUtk{µ³ hfm´]n Wn¶v NpªnsW km§n sNm©n¨p .ko^³, _m\n Pm]{Sn tUknt]mXv kinWbp^n]n knWyhn¨ sshW¯nsâ knk^§Ä ssNfm_n .Pm]{Sn tUkn sNm«m^fpO¯p Wn¶v {bKNsa]pw sshWys¯]pw AenhwtemVW sI]vSp .tUtk{µsâ CXSpw k`Spw em^yfm^m] hfm´]m]pw WµnWn]pw D*m]n^p¶p .^mKNpfm^nNam] fVpfnS]pw AMvK`n]pw _m\n]psX CXSp emP¯p*v .^mKNpfm^³ Aft^{µ³ At¸mapw b`im^w sNm_n¡pkm]n^p¶p .em^y fm] `Öt]msX AXp¯v Wn¶p .

12 Bw Wqäm*n Ggy]psX sS¡p þ bXnªm_m]n ØnSn sI]vS A£t`mN hm{fmKy¯nsâ NT B\nSv . kX¡p WUn]pw bXnªm_v NX`pw sS¡p f`Wn^NÄ¡nX]n`pw ØnSn sI]vS A£t`mN hm{fmKy¯nWp 1000 N\¡nWv G¡À knhvSrSn D*m]n^p¶p .A£t`mN¯nsâ H¯ WXpkn B]n^p¶p ^mKsNm«m^w ØnSn sI]vSn^p¶Sv.Pm]{Sn tUkn]psX A£t`mNs¯ Ahq]t]msX]m\v A] ^mKy¡mÀ tWm¡nN*Sv .A£t`mN¯nsW W]n¨Spw Wn]{´n¨Spw Ak^m]n^p¶pþ _m\n Pm]{Sn tUkn .12 Bw Wqäm*nsâ B^wet¯msX B]n^p¶p hv{So huµ^y¯nsâ D¯f DUmi^\fm] Pm]{Sn tUkns] ^mKNpfm^³ WmPUmÀ knkmiw sI]vSSv .A¶pSs¶ At±iw A£t`mN¯nsâ ^mKmkm]n b«mentgNw sI]vSp .{bKNÄ¡v {bn]¦^Wm]n^p¶p WmPUmÀ ^mKmkv . At±i¯nsâ f^\ tlgw Pm]{Sn tUkn tks_m^p knkmiw sI]vSnà .Pm]{Sn tUkn¡v 3 Npfm^·m^pw 2 Npfm^nfm^pw f¡am]n D*m]n^p¶p.F¶m ^mKNpXpwd¡mÀ¡pw {bKNÄ¡pw fp¶n 2 Npfm^·m^pw 2 Npfm^nfm^pw B]n^p¶p D*m]n^p¶Sv . fq¶mf³ FknsX F¶tÃ? b_]mw.

SnNª APvWn tUk eà B] Pm]{Sn tUkn¡v knkmiUnWw APvWn tUk³ H^p k^w WÂNn.bn_¡m³ tbmkp¶ Npfm^·m^n H^mÄ bp^pg kwl¯nsâ D¯f DUmi^\w B]n^n¡pw F¶m]n^p¶p k^w .t`mNs¯ FÃm Njnkn`pw t{hãWm] H^p B¬Np«n .C NT {bKNÄ¡nX]n`pw Wm«p^mKy§Ä¡nX]n`pw bm«m]n .bn_¡mWn^n¡p¶ B NpªnsW kVn¡m³ A] ^mKm¡·m^pw k^tk¡m³ A£t`mN¯ns` {bKNapw S¿ms_Xp¯p .F¶m BUyw bn_¶ Npfm^Wn`pw ^*msfs¯ Npfm^Wn`pw k`n] {btSyNS H¶pwSs¶ {bKNtam ^mKNpXpwdtfm N*nà .fq¶mfSm]n bn_¶Sv H^p Npfm^n B\v .F¶m Pm]{Sn tUkn Wm`mfSp PÀen\n B]n^n¡pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

32 Comments

Add a Comment
 1. യോദ്ധാവ്

  Episode 2 Upload ചെയ്തട്ടുണ്ട് ……

 2. Kidukkkii pls continue

  1. യോദ്ധാവ്

   Thanks

 3. തുടക്കം കൊള്ളാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. 30 എപ്പിസോഡ് തീർക്കണം. ഇടക്കിട്ടിട്ട് പോകരുത്.

  1. യോദ്ധാവ്

   Thanks Asuran ചേട്ടാ.കഥ തീർച്ചയായും പൂർണമാക്കും .പക്ഷെ വായനക്കാരുടെ കട്ട സപ്പോർട്ടും വേണം …..

 4. Adipoli bro… Enikkettavum ishtapetta series aanu game of thrones .. athu nammude indian reethiyilekk maattiyezhuthunna polundu..

  1. യോദ്ധാവ്

   Thanks KOchoonj

 5. കലക്കി ബ്രോ…

  1. യോദ്ധാവ്

   Thanks Bro

 6. കിച്ചു..🐒...

  യോദ്ധാവേ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു എഴുതാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിനാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ അഭിനന്ദനം…👌👌👌 മൊത്തത്തിൽ വളരെ രസകരം തന്നെ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന രാജകുമാരന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…
  പിന്നെ ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കഴിവതും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും സിനിമാ നടിമാരോടുള്ള ഉപമയും ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറച്ചു കൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ വരും എന്ന് കരുതുന്നു…
  ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ഒരു കഥാകാരന് എന്റെ എളിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  1. യോദ്ധാവ്

   Thanks a lot കിച്ചു .നിർദേശങ്ങൾക്ക് നന്ദി ,കമ്മന്റുകളിൽ നിന്ന് വായനക്കാരുടെ അഭിരുചി അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് .തുടക്കകാരനായതിനാൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വരും എപ്പിസോഡുകളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുവാൻ സഹായിക്കും .

   1. കിച്ചു..🐒...

    👍👍👍

 7. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തോന്നി.കഴിയുമെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗവും തമ്മിലുള ഗ്യാപ്പ് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

  1. യോദ്ധാവ്

   പേജുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ,എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഓരോ Episode ഉണ്ടാവും

 8. തുടക്കം അടിപൊളി, മായയ്ക്ക് ഒരു കള്ളക്കളി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ, പേജ് കുറച്ച് കൂടി ഉണ്ടായാൽ നന്നാവും

  1. യോദ്ധാവ്

   അടുത്ത EPISODE മുതൽ 10 തുടങ്ങി 15 പേജുകൾ ഉണ്ടാവും .

 9. Thagarthu.next part vegam aaykkottey

  1. Every Weekend aanu episodes post cheyyan udheshikkunathu

 10. കലക്കൻ തുടക്കം. ബാക്കി പോരട്ടെ.

  1. Thank You….., Next Weekend adtha episode varum

 11. ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ

  തുടക്കം ഗംഭീരം

 12. യോദ്ധാവ്

  എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി

 13. യോദ്ധാവ്

  Thank You, Sanjuguru, i ,കാമദേവൻ

 14. തകർത്തു ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു വായിച്ചു. എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും

  1. യോദ്ധാവ്

   Thank You

 15. യോദ്ധാവേ കലക്കി….!
  30 പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതിക്ക് വച്ച് പോയിക്കളയരുത്.
  അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. Theerunnathu vare evide thanne undaavum

 16. കാമദേവന്‍

  യോദ്ധാവേ നിങ്ങള്‍ കലക്കും നിങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും ഈ സെെറ്റിലെ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍

  1. യോദ്ധാവ്

   നന്ദി സഹോദരാ …..

  1. യോദ്ധാവ്

   Thank You…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan