ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha] 913

Kambi Views 576097

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2

Bharthavinte Kootukarumaayi Part 2 bY Anitha | Previous Part

 

FÃmtbÀ¡pw Cãfm]Sv N*t¸mÄ ht´mgw tSm¶n Kokn¯n H^n¡`pw C§sW BN\w F¶v H^n¡`pw N^pSn]nà Fsâ eÀ¯mknsâ AkP\W B\v CknsX Fs¶ F¯n¨Sv bs£ Fsâ l^o^¯nsâ Bknlyw Ct¸mÄ AWnkm^yw F¶v tSm¶n Nm^\w H^p KoknSftà DÅp CWn dm¡n b_]mw A¶v AkÀ tbm]n bns¶ b^hvb^w Nm\pt¼mÄ fp³bs¯ tbms`¯s¶ tbm]n A§sW H^pfmht¯maw fpt¶m«ptbm]n kmXvhvB¸v Imäpw tcm¬ knan]pw. tI«³ Sn^n¨p PÄcn tbm]n bntäWv ^mkns` hpt^gv knan¨n«v Aksâ Nm«mNX DÅ koXv kmXN¡mÀ Hjnªp AknsX B^pfnà tbmNmtfm F¶v tImUn¨p ftWmKv– Nm\nà Ak³ F_\mNpaw tbmNpw Wfp¡v tbmNmsf¶p b_ªp Mm³ Fsâ ko«n tbmNps¶¶v b_ªp C_§msf¶p b_ªp dhn Nm«mNX k¶p C_§n]n«v Nm_n tbmNmsf¶p ¹m³ sI]vSp AktWmXp lplii km§n sskNm³ b_ªp Fsâ ssN]n DÅSv SoÀ¶p. ftWmKnsW knan¨p Ak³ Nm\nà tbm]n«v k¶p Nm\msf¶p b_ªp FÃmw ¹m³ sI]vSp tI«sâ A½t]mXv Fsâ ko«ns`m¶p tbm]n«v sskNn«v k^msf¶p b_ªp. dpVWmjvI ^mkns` tfmsW A½s] G`vbn¨p Mm³ Npan¨p H^p§n WsÃm^p tdmZn cnäv– Ip^nUm_pw C«p dhn N]_n sI¡·m^pw fmf·m^pw Fs¶ tWm¡p¶p {lUn¨t¸mjm\v N*Sv Ip^nUm_n`qsX fp`NapsX sk«p WtÃm\w Nm\mw AkÀ Nt*ms« F¶v knIm^n¨p gmÄ Sm]vSn C«psNmXp¯p H^p ^hw Mm³ Nm«mNX C_§n Ak³ Atbmt]¡p Fsâ AXp¯v k¶p M§Ä Nm_n N]_n Ak³ Wo Wà ^hfp*v C¶v Nm\m³F¶v b_ªp Mm³ tImUn¨p Uq^fpt*m F¶v H^p A©p Nnt`mfoäÀ Ds*¶p b_ªp k*n HmXp¶SnWp CX]n Ak³ Fsâ fq`]v¡v bnXn¨p Mm³ ssN S«n fmän Bt^`pw Nm\psf¶p b_ªp sb«¶p Wà fj SpX§n GsSms¡t]m kjnNÄ H^p tPänWp fp¶ns`¯n AXp¯v koXpNanà _ºÀ sfm¯w WÃs]m^p Npªp koXv Mm³ Ak³ C_§n tPäv Sp_¶p sb«¶p Nm_n k¶pN]_n AN¯p N]än AkWn_§n koXnsâ NSNp Sp_¶p Mm³ C_§n AN¯p N]_n Ak³ tZmÀ Npän C«p ss`äv C«p Fs¶ sN«nbnXn¨p Fsâ Njp¯n D½sk¨p FWn«v– Wà f\w Wns¶ F¶pb_ªp Fsâ N£t¯mXv tIÀ¯v fpOw k¨p Mm³ A¿Xm hpin¸n¡tà F¶v b_ªt¸mÄ Aà hSyfm\v WtÃm\w f\w Nn«\sf¦n CsSms¡ A]n¨p f\w bnXn¡\w F¶v b_ªp Mm³ In^n¨p Ak³ Ip^nUm_nWp fpNan NqsX fp`]n bnXn¡m³ tWm¡n Ak³ b^mK]sb«p {ZÊv– No_pw F¶v Mm³ AktWmXp b_ªp. _qfn tbmNmsf¶p b_ªp Mm³ AkWpbn_tN WX¶p Wà koXv ANs¯m^p Wà _qw Ak³ H^p sdZv Smsj C«n^n¡p¶p tks_ H¶pw ko«n`nà Ak³ gÀ«v– A]n¨p SqNn Mm³ ss`äv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

12 Comments

Add a Comment
 1. എനിയ്ക്കു കഥകൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…വേറെ ഏതോ ഭാഷ ആണ് വരുന്നത്… എങ്ങനെ ഇതു വായിക്കാം എന്ന് പറയാമോ??

  1. just search in the search box how to read

 2. നല്ല കഥ ഇത് പോലെയാണ് എന്‍റയും കഥ അതില്‍ ഒരാളേ ഉള്ളൂ..!!

 3. സൂപ്പർ

 4. കൊള്ളാം… കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കളിയുടെ ആദിക്യം കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എണ്ണം കുറച്ച് , കളികൾ കുറച്ച് പരത്തിയും വിശദമാക്കിയും പറഞ്ഞു പോയാൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഒത്തിരി കൂടി സുഖം കിട്ടും.any way എഴുത്ത് മോശമില്ല, ഇതിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലക്ക്‌ എടുത്താൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ..നല്ലൊരു കഥയും കഥാകാരനേയും നമുക്ക് കിട്ടും, ഉറപ്പ്!. അഭിനന്ദനങ്ങൾ…….

 5. കൊള്ളാം നല്ല തീം ,, മസാലാ ഡയലോഗുകൾ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ..

 6. ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന്റെ കഥ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തു എപ്പിസോഡ് നിർത്തണം. ആദ്യത്തെ കളി കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ഭീഷണി പെടുത്തുന്നിടത്തു നിർത്തതിയാൽ ഗംഭീരം ആകുമായിരുന്നു. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 7. കൊള്ളാം, നായിക ഒരു വെടി ആവുകയാണല്ലോ

 8. anitha spr,kollam,my interesting subject ayrunnu,but ethil athilayirunnu,oru mfm cherkayirunnu,athinayi kathirikunnu,group kali kooduthal eduu moloo,next petennu

 9. Anitha super ayittond.

 10. Kozapam Ella but not good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan