ഗ്രന്ഥരക്ഷസ് 9 [Kichu Blore] 643

Kambi Views 73122

ഗ്രന്ഥരക്ഷസ് 9

Grandha rakshass  PART-09 bY Kichu Blore @ kambikuttan.net

ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ Click here

e«Sn^n]psX SXn¨ kn^`pNan Wn¶pw NkXn ko*pw kjpSn fm_n A]mapsX kn^`pNÄ NkXns] kn«p sW©ns` W^ko\ t^mf§an S^pbnXn¨p. fVyk]Êp Njnªp kmÀ²Ny¯nt`s¡¯n] e«Sn^n f{´S{´mUnNÄ¡p tb^v tN« Sr¡p¶¯p S_km«ns` Ct¸mas¯ N^\k^m\v. {bm]¯n DU]kÀ½t]¡mÄ fpSnÀ¶]mÄ, hzStk S³s_ Njnkn Gs_ tdmVyfpÅ Bs^]pw tbms` At±ikpw PÀÆngvYWpw A{StkPw tSmÂkn h½Sn¡m¯ tbm^man B]n^p¶p.

Sn^psWän]n hfm´^fm]n QW¯n k^¨n^n¡p¶ IµWNp_n]psX WXp¡v sSm«n^p¶ Np¦pfw kn]À¸n N`À¶v knlm`fm] sWän]n bXÀ¶p SpX§n, sW©ns` ^p{Um£ fm`s] SjpNn St`mXn A]mapsXkn^`pNÄ Ng*n N]_n] S`]n Smaw bnXn¨p. fWÊnsW GNm{Pfm¡p¶ {lf¯n sWän]n ko\ IpankpNÄ H^p k`n] Ngv\w IµWw Ss¶ At±i¯nsâ Np_n]n Wn¶pw AXÀ¯n,… ASv bSps¡ AXÀ¶p A]mapsX sW©ns` t^mf¡mXn f_ªp.

CWns]´v F¶ tImUy¯n Ss¶ tWm¡n]n^n¡p¶ DU]kÀ½]psX fpOt¯¡v fnjnNÄ Sp_¶p tWm¡n e«Sn^n bn_pbn_p¯p

“”””CSnt¸m B^q[w f_¡pN F¶v b_ªm Cu Nm`¯nt¸m….. ASpw Wm`pUn¡pw sN«n]pÅ hvSweWfm\v….. “”.

bSns] bSns] e«Sn^n]psX fpO¯v sbmXnsªmjpNp¶ kn]À¸p SpÅnNÄs¡m¸w H^p k{Nn¨ In^n NqsX b^¶p SmXn]pw fol]pw bqÀ®fm]pw kXn¨ k«fpO¯p ASv A¸w bpÑ^hw N`À¯nt]m.

“”F¶m bns¶ Wfp¡v AsSm¶p N*mt`m S¼p^msW ASymklyw tk* skXn f^ps¶ms¡ CknsX D*mkpftÃm AtÃ… F´m]m`pw CknsX tk* Wn`k_]n fSn…””

H^p Gäpfp«`nWn_§m³ Akh^w Nn«pt¼mÄ ht´mgn¡p¶ t]m²mknsW tbms` e«Sn^n hvSweW D¨mXW¯nWm]n S¿m_m]n…

Bßknlzmhw Wn_ª e«Sn^n]psX km¡pNÄ kÀ½]n Ssâ sI_p¸Nm`s¯…. CWn]pw ssNtfmlw k¶n«nÃm¯ lu^yw Wn_¨p. H^p N¿mam]n A^nNn Ss¶ D*m]n^p¶ Nm^yØsW tWm¡n A]mÄ lÐw Smjv¯n F¶m Pmweo^yw H«pw Np_]msS knan¨p ^mfm… ]KfmWsâ h´S hiIm^n]m] A]mÄ Nm^y§Ä bqÀ®fm]pw hw{Pin¨p D¨mXW¯nWm]pÅ bqKm khvSp¡Ä H^p¡mWm]n C_§n.

bXnªmt_¡mkv F¶m\v NX`ntWmXv tIÀ¶ B f`{¼tUlw A_n]s¸Xp¶Sv…… tUlo] bmS]n Wn¶pw sbm«nsbmanª XmÀ kjnt], B_v cÀt`mRv tbm]m knNhW F¯ntWm¡m¯ H^p {Pmfw Nm\w, £]n¨p tbmNm_m] Nps_ Cçapw, HmXpbmNn]Spw Hm`tfªSpfm] Np_¨p koXpNapw bns¶ bq«ntbm] cmÎ_n]pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കിച്ചു..✍️

“You don’t start out writing good stuff. You start out writing crap and thinking it’s good stuff, and then gradually you get better at it. That’s why I say one of the most valuable traits is persistence.” ― Octavia E. Butler

22 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  കിച്ചൂ….. പൊളിച്ചു……

  😍😍😍😍

 2. Kichu. …. amazing writing. No words really amazing

 3. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  എന്റമ്മോ..ഒരു രക്ഷേം ഇല്ലായിരുന്നു കിക്കിടു.ഒരു വരിയും ത്രില്ലടിച്ച് വായിച്ചു.
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 4. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളി

  കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

 5. കിച്ചു….

  ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം ആസ്പന്ദമാക്കി ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതുമോ … എന്തായാലും എഴുതി വെച്ച കഥ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ…ഒന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കുമോ…

 6. ഇരുട്ട്

  “താമരനൂലിഴപോലും കടക്കാത്തത്ര, മുലകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നവൾ”
  Wow

 7. ശ്യാം ഗോപാൽ

  ഓഹ്ഹ്ഹ പൊളിച്ചു അടക്കി മുത്തേ .. ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല

 8. എന്റെ കിച്ചു…

  ഒരു മാന്ത്രിക നോവൽ വായിച്ച പ്രതീതി.
  അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ തന്നെ ഒൻപതു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടി എഴുതു.

 9. Your language super aane….ee oru background Ulla novel ithrem realistic aakiyathine sammathichu thannirikkunnu… Mass

 10. 🎈കിച്ചു …🎈

  സൂപ്പർ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ആദ്യമായിട്ടാണോ കമ്പികുട്ടനിൽ എഴുതുന്നത്…കിച്ചുവിന്റെ വേറെ വല്ല കാദയും ഉണ്ടോ..പ്ലീസ്‌ റീപ്ലേ..🎈

   1. Thanks …ഇനി വേറെയെന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി എഴുത്തുന്നുണ്ടോ…

    1. കിച്ചു..☔...

     ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം…

     1. എന്താ പ്രശ്നം..ഏതാ തീം പറയു

 11. ,kichu bro thskarthu .Aryadeviye nammude doctor ne kondonnu cheyyikkanam

 12. കിച്ചു..☔...

  ആരുമൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി പണി പാളിയെന്നു, ഈ അധ്യായം പിൻവലിച്ചു പൊളിച്ചെഴുതിയാലോ എന്നും വാഴപ്പഴം മാറ്റി വല്ല കമ്പിപ്പാരയും ആക്കിയലോ എന്നു വരെ കരുതി… എപ്പോളാ സമാധാനം ആയത്‌ വളരെ നന്ദി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ കട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 13. Kichu poewlichu….next part pettannu edane 😍😘

 14. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പല മാന്ത്രിക നോവലുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് പൊളിച്ചു. ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ കലിക എന്ന പഴയ നോവൽ ഓർമ്മ വന്നു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 15. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  കിച്ചു ബ്രോ. ഈ പാർട്ട് തകർത്തു. ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ ഇമ്മാതിരി ഐറ്റംസ്?

 16. അഭിരാമി

  കിച്ചുവേട്ട പൊളിച്ചുട്ടോ. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്നു തന്നെ വന്നോട്ടെ

  1. കിച്ചു..☔...

   ഒരു വ്യത്യസ്തക്കു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം… ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണം… ആർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല എന്നാണ് കരുതിയത്. വളരെ നന്ദി….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5