കൂത്തിച്ചി വില്ല 1 [പങ്കാളി] 711

കൂത്തിച്ചി വില്ല 1 

Koothichi Villa Part 1 By : പങ്കാളി

നിഷിദ്ധസംഗമങ്ങളും, അവിഹിതങ്ങളും, കാമ പേകൂത്തുകളും മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പിക നോവൽ. താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. കയറി വായിച്ചിട്ട് എന്റെ തോളിൽ കയറാൻ വന്നാൽ എന്റെ തോളിലല്ല, തോളിൽ കയറാൻ വന്നവന്മാർ നിങ്ങടെയൊക്കെ  …. .തോളിൽ ആണ് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ തുടങ്ങുന്നു…!
ഒരിക്കൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ്. തുടർച്ച എഴുതാൻ ആയിട്ട് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി submit ചെയ്യുന്നു! 


——————-പങ്കാളി ——————-

 

 

“”Wo C¶v ko«n k^ntÃ? Wfp¡v H^p bSnsWm¶p f\n BNpt¼mÄ ImXmw tNt«m?”” Wkmcv– Ssâ Nq«vNm^³ Kmhn_ntWmXv b_ªp.

“”Xm FWn¡v H^p tbXn. Wnsâ ko«n FÃm^pw Nm\ntà Bt^`pw Ft´`pw b_ªmt`m?”” KmhnÀ I¦nXnt¸msX f_pbXn b_ªp.

“”ko«n D½ fmt{S DÅp! Wo C¶v k^pw F¶v Mm³ D½t]mXv b_ªp. D½ WnW¡v tk*n D¨¡v cpZv– D*m¡p¶p*v. Wo k¶ntà{blvWw BNpw.”” Wkmcv– b^nekw Nm\n¨p.

“”Xm… FWns¡m^p tbXn. Wnsâ D½m¡v hwl]w Ft´`pw tSm¶n]mÂ?””

“”Hmiv-! A§sW H¶pw tSm¶nÃ. D½m¡v Fs¶ knlzmhw B\v. AsSm¶pw Wo tbXn¡*. Wfp¡v tbmNmw!””

“”sl^n.”” KmhnÀ h½Sw fqan!

¹hv Xp tSmät¸mÄ ss{bkäv B]n bYn¡m³ F¯n]Sm\v Kmhn_pw Wkmcpw. koXnWXp¯pÅ H^p bm^` tNmtaKn bYn¡m³ sI¶Sm\v Wkmcv–. AknsX sk¨m\v Kmhn_nsW Ak³ b^nI]s¸Xp¶Sv.

Ss¶t¸ms` ASymklyw sb¬bntÅ^psX fqXpw fp`]pw tWm¡p¶ AkÀ kas^ sbs«¶v AXp¯p. AStÃ`pw A§sW B\tÃm? NqXpS huirU§apw sbm«n fpa¡p¶Sv Sp*v koZnt]m sg]À sI]vSpw, sb¬Np«nNsa kmäp¶Spw, skÅw AXn N¼Wn]pw A§sW Hs¡ B\tÃm?

A§sW AkÀ S½n AXp¯t¸mjm\v Kmhn_nsâ kngfmkØ WkmcnWv fWÊn`mNp¶Sv.

hz´fm]n H^p sfmssd tcm¬ tbm`pw CÃm¯kWm\v KmhnÀ. NÀ¡lNm^Wpw A_p bnlp¡Wpfm] Aksâ D¸]m\v ASnWv Nm^\w. ko«n Xokn, N¼yq«À A§sW H¶pw CÃ.

CX¡v Sp*v N*v sNm*n^p¶Sv Nq«vNm^sâ ko«n tbm]n«m\v. ASpw AkÀ¡v CãfpÅ emP§Ä fm{Stf Nm\pÅq. H^p f\n¡qÀ DÅ koZnt]m HmXn¨v HmXn¨v b¯v, bSnW©p fnWnäv sNm*v N*v SoÀ¡pw. Kmhn_nsâ kngfw ASv AWpekn¨n«pÅkÀ¡v fm{Stf fWÊn`mNpÅq! ¹hv Xp tSmäSn bns¶ ASpw CÃ!

bqÀ®fm]pÅ H^p Sp*v hnWnf Hä C^p¸n C^p¶p Nm\m³ B bmkw bSnsW«vNm^³ Ct¸mjpw B{Pin¡p¶p!

^*v Unkhw fp³bv Aksâ koXnsâ AXp¯pÅ H^p tI«³ AksWm^p NmÀ ZnknZn ]pw siZvtcm\pw sNmXp¯p. bpÅn PÄcn Wn¶pw k¶ ht´mg¯n sNmXp¯Sv B\v. ASv Ak³ WkmcntWmXv b_ªp.

“”CWn WnW¡v Sp*v N*v SNÀ¡mtÃm?sbman¡v f¨mtW.”” Wkmcv– AkWv BlwhNÄ tWÀ¶p.

“”ASnWv Cu Nm`Q«¯n Mm³ B^psX N¿n Wn¶pw hnZn km§mWm tNmt¸? A©mw ¢mÊv– Njnª bptÅ^v ks^ sb³ss{Zkpw, Knt]m]pw sNm*v HmXp¶ Cu Nm`¯v??”” Wn^ml N`À¶ f_pbXn B]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

പങ്കാളി

പങ്കാളി

ചിപ്പീ...😍 (സ്മിത) I LOVE YOUUUU😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

86 Comments

Add a Comment
 1. Nalla katha kali kurache kootanam

 2. പങ്കൂ പൊളിച്ചു മുത്തെ . അങ്ങനെ കൂത്തിച്ചി വില്ലയും വന്നു. ഇനി ആ കായലോരത്തെ ബംഗ്ലാവും കഴപ്പ് മൂത്ത കുടുംബവും സുഷു തുഷു ഇഷുവും അംഗലാവണ്യം അമ്മയുടെ കഥയും അൻഷിദയും കൂടി വന്നാൽ ഈ ഓണം പൊന്നോണമായി. ലൂസിഫർ സ്ഥലത്തുണ്ട്‌.എഴുതുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒറ്റക്കൊമ്പനും നസീമ താത്തയും എവിടെ പോയി ?. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ?

  1. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ആണ്… ആ ഒറ്റക്കൊമ്പനെ കാണാനേ ഇല്ല!

 3. Dear pankhaali…
  Theeporiyil ninnu ammittu pottunna rethiyil pokennem katha…
  Prethekichu koothichi maajida…
  Athu manassill ninnum pokunneyilla…

  1. വെള്ളത്തിൽ അമിട്ട് നനഞ്ഞു ഒരു ഓലപടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദമെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു!😪😪😪😪
   Thanks jesna😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 4. വായിച്ചിരുന്നുപോയി. ഇപ്പൊഴണു വയിക്കൻ സമയം കിട്ടിയതു. ബാക്കി ഉടനെ കണുമോ പങ്കാളി. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആകാംശ കൊണ്ടട്ടൊ…
  ഒരുപാട്‌ താമസിക്കില്ല എന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

  1. രണ്ടാം ഭാഗം ഇട്ടു… മൂന്നാം ഭാഗം ഉടനെ ഇടും…😍

   1. 😍😍😍😍😍

 5. മാജിദ്ദയുടെ ചന്തി കുടങ്ങളുണ്ട്,,,

  അടുക്കളയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ ഒരു സംഭവവും…..

  ഒടുവിൽ മറ്റേ പെണ്ണിനെ പൂർണ നഗ്ന ആയി കണ്ടിട്ട് വണ്ടറടിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്ത് കഥ തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്,,,

  ഗ്രൈന്റർ മാജിദ… വിളിപ്പേരും ഉണ്ട്….
  പങ്കാളി 2 ആം ഭാഗം ഇട്…

  ആമിക്ക് എല്ലാം നല്ല ഓർമയ…

  1. ഗ്രൈന്റർ മാജിദ എന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും എന്റെ ഓർമ അങ്ങനെ ഒരു പേരാണ് “””കാരണം അവള് നടക്കുമ്പോ കുണ്ടികുലുങ്ങുന്നത് ആട്ടു കല്ലുപോലെ ആണ് എന്നല്ലേ…. “””

   പങ്കാളി ഇട്ട വിരളും പുറം തള്ളിയ തുള്ളികളും കള്ളം പറയില്ല,, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്നതിൽ,,,

   ഭയങ്കര സാത്തിക ആയ ആമി 👰👰👰👰

  2. എന്റമ്മോ 😱😱😱😱😱😱😱….. എന്റെ കഥ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിൽ പതിയുമോ???😳😳😳😳…

   ആമി ദൃതങ്ങപുളകിതനാക്കി എന്നെ 😍😍😍😍..

   ഗ്രൈന്റർ മാജിദ എന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗം submit ചെയ്തു. പാർട്ട്‌ 3 എഴുതാൻ തുടങ്ങി…..

   1. പങ്കാളിയുടെ ആദ്യം ആയി വായിച്ച കഥ ഇതാണ്…

    ശരിക്കും മുഴുനീളെ ശരീരത്തെ ത്രസിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന എഴുത്ത്,,,

    അന്നത്തെ 54 പേജ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യാറുന്നു…

    പാവം ഞാൻ

    1. ഇങ്ങനെ ദൃതങ്ങപുളകിതനാക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ എഴുത്ത് നടക്കില്ല 😜😜😜😜😜😜😜😜

     1. എന്നാല് ഞാൻ നിർത്തി,,,

      ഞാൻ പോയി മദാലസകളിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കട്ടെ…

      പങ്കാളി വേഗം കഥയെഴുതു ഓണത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള…

      മറക്കണ്ട…

      സസ്നേഹസം ആമി.

      1. ഓണപതിപ്പിൽ ഇടാൻ കഴിയില്ല ആമീ… അല്ലാതെ വരും 😍

 6. Pankaali Anna bhaaki partinaayi wait cheyunnu.

  1. സെക്കന്റ്‌ പാർട്ട്‌ ഇട്ടു. 3rd പാർട്ട്‌ എഴുതുന്നു…. തീരുമാനങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങ് പെടക്കാമെന്ന് കരുതി…😍😍😍😍

 7. Aadya mayanu ithreum haram Ulla kambi kkathakal vayikkunnathu

  1. തെറി വിളി ഓക്കേ ആയി 😭😭😭😭…. സെക്കന്റ്‌ പാർട്ട്‌ ഇട്ടു.

   1. Ponne Njan Teri vile chittilla dear.. Tettidarichathil kal pedichu maappu dear

    1. ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാ… ഇങ്ങള് മുത്തല്ലേ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘

      1. 😍😍😍😍

  1. Thanks രവി!

 8. ഇതാണോ ട്രാക്കിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോന്ന് ചോദിച്ചത്.? സിഡിയുടെ കവർ പിക് ജാസിർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ട്രാക്കിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു.👌👌👌

  ഇതാണ് ഇൻസെസ്റ്റ് കഥ. ഇങ്ങിനെയാകണം ഒരു ഇൻസെസ്റ്റ് കഥയുടെ തുടക്കം.!

  പിന്നെ, മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം. ഓരോ പാർട്ടിലും ഒരു കളിയെങ്കിലും നിർബന്ധമാക്കണം. അക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് തോന്നിയ കലിപ്പ് ഇന്നുമുണ്ട്.

  ഈ കഥയോടെ പങ്കാളിയിൽ ഞാനൊരു എതിരാളിയെ കാണുന്നു.

   1. എന്താണ് സുഹറ താത്ത yes പറഞ്ഞത്. എതിരാളി എന്നോ?😪

    1. Oroo kathayilum oru Kali venam. Uncut samanam Ulla kalium venam

     1. ഓക്കേ… മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട്‌ മുതൽ 👍👍👍👍👍

   2. എല്ലാം ശരിയാണ്

   3. ലൂസിഫർ

    സുഹറ പറഞ്ഞത് കളി നിർബന്ധമാക്കണം എന്നാണ്. എനിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നതാണ്. 😂

  1. എതിരാളിയോ????? അമ്പോ 😥😥😥😥😥. ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല പൊ ഞാൻ പിണങ്ങി😭😭😭😭.
   മൂന്നാം ഭാഗം മുതൽ…. ഓരോ പാർട്ടിലും ഓരോ കളി നൽകി തോന്നിയ കലിപ്പങ് മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു….

   എന്നാലും ആ എതിരാളി എനിക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ 😲😲😲😲

   1. ലൂസിഫർ

    ചുമ്മാ വായും പൊളിച്ചിരിക്കാതെ രണ്ടാം ഭാഗവും അങ്ങോട്ട് കീച്ച്. മാജിദയുടെ ചന്തിക്കുടങ്ങൾ കാണാനൊരു കൊതി. 😂😂😂

    1. അതിന് അതിൽ മാജിദയുടെ ചന്തികുടങ്ങൽ ഇല്ല. ആമിയ്ക്ക് പിരി ഇളകിയത് ആണ്… ദേ ചാമ്പിയേക്കാം 😂😂😂😂

     1. Parda kkari Majidaye midi top tattam idichu takrkku

      1. പർദ്ദ അല്ല. സാരി ആണ് മാജിദ

 9. Suuupper Ummmo suppppppeeeeeeerrrrrrr Adipoli kidu supperrr

  1. സുഹറ നല്ല പേര്! പേര് എടുത്തു കേട്ടോ….😍😍😍😍😍😍😍😍

   1. പങ്കാളിച്ചേട്ടാ നമ്മളെ ചേർക്കുമോ

    1. മുരുകന് നിർബന്ധം ആണേൽ…. incest കഥയാണ് മറക്കരുത് 😂😂😂

     1. എനിക്കിഷ്ടമാ ഇൻസേർട്ട് നീ ധൈര്യമായി ചേർക്ക്

      1. പ്രായം എത്രയാണ് വേണ്ടത് ??? വേഗം പറയ്യ്. Incest ഇഷ്ടം ആണെങ്കിൽ. ആരെയൊക്കെ വേണം? Eg: ചേച്ചി, ചേട്ടൻ, അമ്മ, അനിയത്തി, അമ്മായി, അമ്മയുടെ അനിയത്തി/ ചേച്ചി. ആരെ വേണം. അവരുടെ പ്രായം. പേര്. ഇത് കൂടി പറയ്യ്. ജാസിറിന്റെ ഫ്രണ്ട്‌ ആക്കി മുരുകനെ കൊണ്ട് വരാം… 😎

       1. 28 വയസ്സ് അമ്മയെ മതി

        1. അമ്മയുടെ പ്രായം… പേര് എന്ത് വേണം. എന്നത് കൂടി.

        2. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറയ്യ് കേട്ടോ… 5ത് പാർട്ടിൽ entry കാണും…..

        3. ഒരു നാല്പത്

        4. മാലതി പ്രായം 40

        5. ഇനി കളിയുടെ ഒരു വിവരണം വേണമെങ്കിൽ തരാം
         Murukan101010@gmail.com

        6. 28 വയസ്സ് ആയ മുരുകന് 40 വയസ്സായ അമ്മയോ??
         12 വയസ്സിൽ പെറ്റൊ 🤔🤔🤔🤔……

         മഹിമ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട പേര്. ഓക്കേ മാലതി fixed. ഒരു 48,50 വയസ്സ് അങ്ങ് വെച്ച് തരും. അല്ലെങ്കിൽ മുരുകന് ഇനിയും പ്രായം കുറയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

         പിന്നെ കളി വിവരണം അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങ് പോകട്ടെ…. ഹാർഡ് സെക്സ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം…👍👍👍✌

        7. അതെ ഹാർഡ് സെക്സ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പങ്കാളി താങ്ക്സ്

        8. മുരുകൻ ഉറപ്പായും നിങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ… നന്ദി കാത്തിരിക്കൂ….

    1. അവസാനം തെറിയും വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നേക്കരുത് 😂😂😂

 10. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇത് വായിച്ചു… അന്നേരം കമന്റ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. Site ഭയങ്കര redirection.

  കഥ പൊളിച്ചുന്ന് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ. താത്ത കൊടുത്ത inspiration കാരണം, മര്യാദക്കാരനായ ജാസിർ ഇനി എന്തൊക്ക ഒപ്പിക്കുമോ ആവോ!!!
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കട്ട വെയ്റ്റിംഗ്

  1. അവൻ ഒന്നും ഒപ്പിക്കില്ല 😂😂😂 ഇതൊക്കെ നമ്പർ ചെറുക്കൻ പേടിച്ചു പിന്മാറും അപ്പോൾ കഥയും തീരും 😂😂😂

 11. ആത്മാവ്

  My പങ്കൂ… വീണ്ടും… ഹ.. ഹഹ.. ഞാനോർത്തു മറന്നെന്നു.. പോരട്ടെ… കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ചങ്ക് ആത്മ 💀👈

  1. മറക്കാൻ പറ്റുവോ ???

 12. ഒടുവില്‍ പങ്കാളി തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഒത്തിരി സന്തോഷം… കൂത്തിച്ചിവില്ല തുടര്‍ന്നും എഴ്തുതാന്‍ തീരുമാനിച്ചതില്‍ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം….

  1. നന്ദി കുട്ടി കുറുമ്പാ…😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 13. ഒടുവില്‍ പങ്കാളി തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഒത്തിരി സന്തോഷം…കൂത്തിച്ചിവില്ല തുടര്‍ന്നും എഴുതാന്‍ തീരുമാനിച്ചതില്‍ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം…

  1. നന്ദി കുറുമ്പൻ കുട്ടീ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  1. നന്ദി Anand 😂😂😂😂😂😂

 14. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ച കഥയാണ്

  1. ഇതിടാതെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇടാൻ പറ്റുമോ ?

 15. Itheviddeyoo. Vayichittundallo

  1. Evide thanne aanu bro nerathe publish cheithathu panku bakki edan vendi onnodi modify cheithu…

  2. അതാണ് അതാണ്…

 16. Pankalide e kadhayude second partum njan vayichitundu. Oru padu isjtmaya kadha. Pakshe pinne tudarnilla. Pls. Ella bhagavum ezhuthanam

  1. നന്ദി ബ്രോ…. ഉറപ്പായും എഴുതും!

 17. പങ്കുവിന് എഴുതാൻ തോന്നിയല്ലോ.. താങ്ക്സ്.
  ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. നന്ദി….. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും വരും….🐵🐒

 18. ഒലിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ…….സൂപ്പർ നല്ല തുടക്കം….

  1. നന്ദി skippo……. 😍

 19. Bakki ponnetteee

  1. പോരും…. നോക്കിയിരുന്നോ 😍😍🙊🙊🙊🙊🙈

  1. എന്താണ് ഒരു കള്ള ചിരി?

   1. ഒന്നുല്യാ ന്റെ പുന്നാര മാനെ

    1. എന്താണ് മച്ചാനേ ഒരു കടുപ്പം?

     1. ഫഹദ് സലാം ആണെന്ന് കരുതിയ ബ്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ആള് മാറിയത് അറിഞ്ഞില്ല സോറി….

      1. ഹ്മ്മ്മ്….

 20. ആദ്യമായാണ് പങ്കാളിയുടെ ഒരു കഥ വായിക്കാൻ അവസ്സരം ലഭിയ്ക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ടു അഭിപ്രായം പറയാട്ടോ ….

  1. ആണോ…? 😍😍😍 പറയണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan