കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 5 [ഉർവശി മനോജ്] 1491

Kambi Views 72880

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 5 

Kottayam Kollam Passenger Part 5 bY മനോജ് ഉർവശി

Click here to read previous Parts

 

Wn§ao dmPv A^n¨p sb_p¡m³ SpX§n]n«v hf]w Npt_ B]tÃm Xn¡äv Dt*m CÃt]m ASv b_ .. “”

Xn Xo BÀ A£fWm]n b_ªp.

“”Ak^p tWm¡pN]Ã hmt_ B sNm¨nWv tWm¡pkm³ hf]w sNmXp¡v .. “”

FSnÀ kl¯v C^p¶n^p¶ Øn^w ]m{S¡m^³ F¶v tSm¶n¡p¶ Nnjk³ b_ªp.

hi]m{SnNÀ ks^ CXsb«v SpX§n, CWn]pw Mm³ CXsb«nà F¦n FWn¡v `en¡p¶ H^p Wà Akh^fmNpw N×p³bn NqXn Wãs¸Xpkm³ tbmNp¶Sv.

B^ymtUkn Cu hf]w WnÊim]]m]n Xn Xo B_nsW tWm¡n. Ak^psX B U]Wo] tWm«¯n Wn¶pw hoh¬ Xn¡äv dmPnWpÅn Cà F¶ hSyw Mm³ fWÊn`m¡n.

CtS hSyw Xo Xo B_pw fWÊn`m¡n]SpsNm*v Bs\¶v tSm¶p¶p ssc³ FjpSp¶SnWv tk*n A]mav dn dp¡v FXp¯p.

“”tNm«]w sNmÃw bmh©À B\v .. s_]nÂtk Wn]fw AWph^n¨v s{X]n³ BsN ]m{SsI¿p¶ Uq^¯nsâ 6 C^«n]m\v ssc³ AXt¡*Sv .. BsN sfm¯w 240 ^qb AX]v¡\w””

H^p Um£n\ykpw Xo Xo BÀ b_ªp WnÀ¯n.

“” Fsâ N¿n ftm NmÀZv D*v .. ASv fSn]mNptfm ssc³ tb sI¿pkm³ … “”

fXn¨p fXn¨p B^y tUkn tImUn¨p.

“”At¿mX .. Mm³ sshz¸nwPv sfgoWpw sNm*p WX¡pN AÃ t«m WnW¡v Hs¡ ssc³ AX¡m³ “”

b^nimh ^qtb\ Xo Xo BÀ b_ªp.

^wPw W¶m]n H¶v sNmjp¯p. CWn FWn¡v AkntX¡v H^p iot_m b^ntkg¯n CXsb«v N]_n sIÃmw.

Xo Xo B_nsâ tNm«n DÅ W¼À t¹än B fimsâ tb^v Mm³ H¶v km]n¨p ..

“” hpNpfm^³ … “”.

“”At¸mtj .. hpNpfm^³ tIt«m , A`vbw fmWyS t]msX hwhm^n¨p F¶v N^pSn H¶pw hwekn¡nà t«m “”

hoän Wn¶pw Fjpt¶äv Wn¶v Mm³ b_ªp.

tb^v knan¨pÅ Fsâ Aen hwtdmVW ]n A]mav BUyw H¶v bN¨v– Wn¶ tlgw Ft¶mXv B]n b_ªp.

“” Wo B^mXm Fs¶ tI«m ¶p knan¡m³ .. Mm³ Fsâ Zyq«n B\v sI¿p¶Sv “”

“”]m{S¡mÀ Xo Xo B_nsW hmÀ F¶v knan¡\w F¶v GSv _]nÂsk Wn]f¯n BtXm b_]p¶Sv .. “”

MmWpw kn«v sNmXp¯nÃ.

SÀ¡w fp_pNn. A¸p_s¯ Nq¸ ]n`v Wn¶v DÅk^pw F¯n tWm¡pkm³ SpX§n. tNm«]w fpSÂ NqsX D*m]n«pw Fs¶ Ct¸mjm\v B^y tUkn {l²n¨p SpX§n]Sv.

“”Sm³ NqXpS kmINw AXn H¶pw WX¯* .. Njn]psf¦n 240 ^qb ssc³ AX¡m³ tWm¡v–… “”

B hf]¯v B^ymtUkn ¡v 240 ^qb F¶Sv 24 N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ഉർവശി മനോജ്

45 Comments

Add a Comment
 1. illolam thamasichalum kidu akki ketttoooooooooooooo

  pakshe iniyum ingane thamasippikkaruthu plessssssssssssssssssssssssssssss adutha part vgam idu puthiya alkarum puthiy sahacharyavum puthiya stylum okke kadannu varatte

 2. Suhrithe vaikiikalee aryadevide kadhakidayil vere kadha idalle rasam kolliyaayipokunnu

 3. Superb. Good work. Characters are connected nicely. Waiting for the next parts…

 4. Fantastic narration, feels so real. Many situations in train resembles my past. Thank you for those memories 🙂

 5. Aryadeviye kurichulla varnana theere kuravane. . Kuruchu neram koodi avare patti parayooo..

 6. Very interesting story madam.

 7. Kollam superb ..
  Valara valara nannakunnundu katto.keep it up and continue ..

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി.

 8. Aryadevide oru kidilan kali adutha partil undavo…katt waiting…. Late aakalle

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി.

  2. ആര്യ ദേവി യുടെ കളി അതുത്ത ഭാഗത്ത് ഇല്ല. കാത്തിരിക്കുക .

 9. നന്നായി മനോജ്‌ അടുതഭാമം കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 10. Ravanante athe abhiprayamanenikkum.. Pegukal kadannu poyath arinnillaaa…adutha bhagathinay kathirikkunnu

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. തുടർന്നും വായിക്കുക.

 11. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ,നല്ല കഥയാണ് ….അധികം ലേറ്റാക്കാതെ അടുത്ത ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു …

  1. ലേറ്റ് ആകില്ല . കൺഫ്യൂഷൻ ഏത് ഭാഗത്ത് ആണ്. വിശദമാക്കാം.

 12. ❤ ഹെന്റെ പൊന്നേ…; സന്തോഷായിട്ടൊ…

  ആദ്യ പേജുകൾ വായിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ തീർത്തും നിരാശയാണ് തോന്നിയത്..കഥ തീർക്കാൻ വേണ്ടി എഴുത്തുന്നപോലെ..

  നായകൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നു..പിന്നെ ആര്യ ദേവിയെ അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു… അതുകഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കഥ താങ്കളുടെ ശൈലിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയ ആ നിരാശ എങ്ങോട്ടോ മാഞ്ഞുപോയി..❤ താങ്കളുടെ സംവിധാന സഹായി എന്ന സ്റ്റോറിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. തുടർന്നും വായിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ്റുകൾ ബോർ അടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

   1. ആര്യാദേവിയെ ബാധിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ..?

 13. Thanks and Welcome back the star wiriter

  1. Thank you.

 14. വൈകി ആണേലും വന്നല്ലോ . വളരെ അധികം സന്തോഷം. നല്ല ത്രില്ലിംഗ് . പെട്ടന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പ്പോൾ ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ല .

  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി

  1. വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കഥ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 15. കിടുവേ… ഫിലിം സ്റ്റോറി പോലെ ഉണ്ട്..

  1. നന്ദി

 16. adipwoli aayind

  1. Thank you.

 17. അടിപൊളി. നല്ല ത്രിൽ. ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയാണലോ. ആരെയാണ് അനൂപ് കൊല്ലുന്നത്. റോസി ആന്റിയെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഊഹം.

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി . തുടർന്നും വായിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

  2. Thank you. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി.

 18. കുറേക്കാലമായി ഇത് കാത്തിരിക്കുന്നു.. ഇങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കരുത്… എന്തായാലും അടിപൊളി എന്നല്ല… മാസ്മരികം എന്നുതന്നെ പറയണം..

  1. ഇനി താമസിക്കുകയില്ല. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

 19. heavy 👌🏻👌🏻👌🏻..
  ithrem late aakalle broo

  1. Thank you .

 20. Super ayittuduu… Polichuu.. Adutha bagam pettanu edanaa.

  1. Thank you.

 21. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വൈകുന്നത് കൊണ്ട് തുടർച്ച നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം

  1. ഇനി വൈകില്ല

 22. അഭിരാമി

  അടിപൊളി ആയി കുറച്ചു നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വനത്തിന്റെ വിഷമം എല്ലാം മാറ്റി. താങ്ക്സ്

  1. നന്ദി

 23. നല്ല എഴുത്ത്‌. കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഭാഗം ഇത്രയും വൈകില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ..

  1. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

 24. Good narration bro… Keep going…

  1. Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018