നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു 390

Kambi Views 72112

നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു

Nila Pinneyum Ozhukikondirunnu bY രാജിഅനിൽ

Ass`bm]ptS N®m Wn Ass`bm]ptS “””” WmkmfpNpµ t£{S¯n Wn¶pw HjpNns]¯n] B PmWw Wna]ns` Nmtääv k¶v– SjpNn]t¸mÄ B\v tUk³ fmgv N®v Sp_¶Sv….

AXp¡a]n b{Sw S«p¶ lÐw tNÄ¡mw. AkÄ Fjpt¶äp tKm`n SpX§n]n^n¡p¶p.. bmkw… NÃp “”Fsâ Wo«n]pÅ knan tN «n«mk\w AkÄ HmXn k^p¶ H¨ tNÄ¡mw… fmgv t¶ knant¨m sSm«^nNn Np¸nka Nn`p¡w tbm`pÅ B lÐw. Mm³ Sn^nªp Aksa tWm¡n. Aäw kaª skÅ¡Ãp bSn¸n¨ B fp¡p¯n¡v bSnknt`s_ Sna¡w..
Fsâ tWm«w N*n«mk\w AkÄ NÀ«sâ f_knt`s¡mSp§n Wn¶p… H^p Im] tk\w.. Ct¸mÄ sNm*v k^mw AkÄ VrSn]n f_ªp..

Mm³ Fjpt¶äv KW`nW^nNns`¯n. bSnkv tbms` B W£{Sw Fs¶]pw tWm¡n bp©n^n sbmjn¨v Wn¡p¶p*v.. AkÄ¡v Ft¶mXv Ft´m b_]mWpÅSv tbms` N®v In½p¶pt*m CX¡nX¡v… Mm³ Nth^]nt`¡n^p¶p.. Fsâ Fjp¯v CknXn^p ¶m\v…

CknXn^p¶m Wna HjpNp¶Sv Nm\mw. bns¶ WmkmfpNpµ t£{Skpw.. Nrgv\sW SjpNn k^p¶ Nmtää Ss¶ fWÊnsWm^p NpanÀ½]m\v.. tfl bp_¯n^p¶ Nvtam¡n t` ¡v Mm³ tWm¡n hf]w 5. 30CWn]pw skan¨w ko\p SpX§n]n«nÃ

H^p sI_p NT km^nN]n tk\w ¶v b_ªn^p¶p. ASnWv tk*n ^*v Unkhfm]n fWÊnsW Nn_n fp_n¡m³ SpX§n«v…

fmtg tU Im] AkÄ kmSn¡ Wn¶pw knan¨p b_ªp.. C§Xv sNm*v k^p NÃp..
AkÄ Im] sNm*v k¶p tfl bp_¯v sk¨p.. VrSn ]n bp_t¯¡p tbmkm³ emkn¨ AkapsX ssN¿n Mm³ bnXn¨p WnÀ¯n.. NÃp “”C¶v H^p NT FWn¡v FjpS\w..

F´nsW Np_n¨mk\w FjptS*Sv H^p sFZn] Nn«p¶nÃ.. Wn b_]p…

AkÄ H^p Wnfngw Fs¶ tWm¡n bns¶ KW`nW^nNn`m]n tbm]n Wn¶p. F¶n«v bpj]ns`¡v kn^Â Iq*n sNm*v b_ªp…

fmgv Cu bpjs] {l²n¨n«pt*m Akapw H^p sb®m\v.. B^psXs]ms¡t]m sW©v sbmXn]p¶tkUWNÄ Gäpkmt§*n k¶kÄ,,, Ae]w {bmbn¨k^n In`s^ Kokn¡m³ tk*n ko*pw t{b^n¸n¨po, , In`s^ Ssâ fXn¯«n NnX¯n]pw Ae]w sNmXp¯kÄ… A§sW H^pbmXv NTNÄ D*mkpw.. AkÄ H^p Wnfngw Fs¶ tWm¡n.

Aäw kaª skÅNÃp bSn¸n¨ fq¡p¯n NqXpS tlmet]msX Sna§p¶p… AkÄ In^nt]msX fp_n kn«p tbm]n.. Mm³ ko*pw bpj]ns`¡v tWm¡n. bpj NT b_]m³ SpX§n]Sv tbms` FWn¡v tSm¶n.. Mm³ NmSpNÄ NqÀ¸n¨p bpj]ns`¡v UrãvXn bSn¸n¨p.. A^* skan¨¯n bpj]psX Hma§an I{µN` Sna§p¶p.. sb«¶v ASv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

17 Comments

Add a Comment
 1. Super!!. Well narrated story. pls keep writing.

  Cheers

 2. പൊളിച്ചടുക്കി ബ്രോ… കിടിലൻ തീം. അതിമനോഹരമായ ഭാഷ.

  (കഥക്ക് ഒരേസമയം ഒരേ ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ മനോഹരം കേട്ടോ…അതായത് ഒന്നുകിൽ മൂന്നാമൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എന്ന രീതിയിൽ. രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുക….)

  ഇതിലും മികച്ചൊരു കഥക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പോടെ

  ജോ

 3. നന്നായി … ഒത്തിരി സ്നേഹം

 4. Super story bro.

 5. നന്നായിട്ടുണ്ട് . നിറഞ്ഞു മനസ്സ് 😍😍😍

 6. കൊള്ളാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്.

 7. അടിപൊളി….
  ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 8. Nalla aasayam nalla feel

 9. പെരുത്തു ഇഷ്ടമായി❤️

 10. onnum parayaan illaaa😙😙😙😙😙

 11. Thaankal oru kalaakaaran aanu bhaai…

 12. പൊന്നു.🔥

  സൂപ്പറായിരുന്നു.

  😍😍😍😍

 13. നന്നായി എഴുതി. ഇഷ്ടമായി.

 14. Something different

 15. Polichu muthe

 16. sooper….ishtamayi orupadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan