പ്രേത സംഭോഗം 2 [MJ] 926

Kambi Views 18340

പ്രേത സംഭോഗം 2

Pretha Sambhogam Part 2 Author MJ

^mkns` BWµv Fjpt¶äSv fpS Aksâ fpOw ¾mWw B]n^p¶p. ASv N*Sv sNm*v B]n^n¡\w ln`vb AksW bp_Nn Wn¶pw sN«nbnXn¨p sNm*v tImUn¨p ‘Fs´ Fsâ Np«Wv bäns], hmVm^\ Wnsâ fpOw C§sW AÃtÃm…’
‘Fsâ fpO¯nWp H^p Npj¸kpw CÃm, Wo B]n«v D*mtN*’ Ak³ H^p f]kpw CÃmsS b_ªp.
‘Nt*m Nt*m Wo Ip½m IqXmkp¶Sv, ASm b_sª WnW¡v Ft´m t{bm»w D*v F¶v.’ ln`vb¡v knXm³ emkw CÃm]n^p¶p.
‘Zn Wnt¶mXm b_sª H^p Np´kpw CÃm F¶v’ BWµnsâ hz^w Nqt_ NqXn Ur[fm]n.
‘Wo F´nWm Ft¶mXv IqXmkpsW?’ ln`vb C¯n^n Wo^ht¯msX tImUn¨p.
‘Wnt¶mXtà b_sª H¶v fn*mSn^n¡m³’
‘Hm Cs¸m Mm³ fn*n]Sv B\v Wnsâ {blvWw AtÃ’ AkapsX N®pNÄ Wn_ªp SpX§n]n^p¶p
‘B Ss¶, Wo H¶v tbm]nSt^m… piz’ Ak³ ssN Nq¸n b_ªp WnÀ¯n. AkÄ N^ªpsNm*v Nym¼nWv AN¯p N]_n.
Aksâ fpOw knkÀ\w B]n. Nm^\w B tbm]Sv Aksâ Kok³ B\v. Ak³ bSns] ANt¯¡v N]_n. (b*m^mt*m b_ª tbms` t`mN¯v H^p B\nWv H^n¡`pw hin¡m³ bäm¯Sv Sm³ I¦v sNmXp¯p hvtWin¡p¶ sb®nsâ N®v W_]p¶Sv B\v)
AkÄ AknsX AN¯p Nfnjv¶p NnX¶p N^]pN B]n^p¶p. Ak³ AkapsX tSman sfsà ssN k¨p. AkÄ NnX¶nX¯v Wn¶pw bSns] Sn^nªp tWm¡n. AkapsX N®pNÄ N^ªp Ipk¶n^p¶p. sbmSpsk skap¯ AkapsX NknapNan sI©m]w bXÀ¶n^p¶p. (B ^qb¯n AkapsX tWm«w NqXn N*m B^pw H¶v Aksa Nmfn¡pw D_¸m….). Ak³ Aksa hz´w sWt©mXp tIÀ¯v WnÀ¯n. tlgw bSns] AkapsX SmXn D]À¯n sNm*v tImUn¨p. ‘Cs¸m bn\¡w fm_nt]m Fsâ sSm«m kmXn¡v’.
‘Dw… ‘ AkÄ bSps¡ sfmjnªp.
(hz´w bp^p£sâ hvtWit¯msX DÅ H^p km¡v fSn GsSm^p sb®nWpw Ssâ kngf§Ä FÃmw f_¡m³, sbm_p¡m³)
Ak³ bSns] AkapsX Ip*pNsa hz´w AV^§tamXv tIÀ¯p. Ak³ B bkng AV^§Ä k`n¨p NpXn¨p. Ak³ Ssâ WmknsW AkapsX km]v¡pÅn B¡n. Aksa St¶mXv tIÀ¯p WnÀ¯n] ssN AkapsX bp_¯v Naw k^¨p. bSns] B ssNNÄ AkapsX khv{S¯nWp DÅn NqXn N]_n. AkapsX {dm]psX ip¡pNÄ bSns] Ajn¨p. Aksâ D_¨ kn^`pNÄ AkapsX WPvWfm] bSp¯ bp_¯v NqXn NqXn HmXn WX¶p. AkÄ H^p {bmkp N\s¡ Np_pNn.
‘f¡sa fSn HmkÀ B]m b\n]mkpw’ bp_¯p Wn¶pÅ H¨ tN«v AkÀ Sn^nªp tWm¡n AknsX _oW Wn`vNp¶p. At¸mjm\v AkÀ sXâv Sp_¶n«n^n¡pkm]n^p¶p F¶v fWhn`m]Sv. _oW]psX Ip*n At¸mÄ H^p Nan]m¡Â Hanªn^p¶v In^n¨p.
‘AsS N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

26 Comments

Add a Comment
 1. പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ണീ….

  1. MJ (madness of joke)

   😉

 2. കൊള്ളാം നന്നായി എഴുതി

  1. MJ(madness of joke)

   Thanks….. For your words

 3. മാത്തുകുട്ടി

  ആദ്യ പാർട്ട് അത്ര പോരായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതതിന്റെ കേടു തീർത്തു. കുറച്ചു കൂടി ഡീറ്റൈൽ ചെയ്ത് പേജ് കൂട്ടിഎഴുതിയാൽ ഒന്നുകൂടി ത്രില്ലിംഗ് ആകും

  1. MJ (madness of joke)

   Ok മാത്തുക്കുട്ടി അണ്ണാ പരമാവധി നന്നാക്കാൻ ശ്രെമിക്കും

 4. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനേക്കാളും നന്നായിട്ടുണ്ട്.അടുത്ത ഭാഗം എഴുതുമ്പോൾ പേജ് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ.

  1. MJ(madness of joke)

   ശ്രെമിക്കാം broiii

 5. കിച്ചു..🐒...

  ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദങ്ങൾ

  1. MJ (madness of joke)

   Thanks മച്ചി….

   ഉമ്മ്മ…… 😘

 6. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ അക്ഷരപ്പിശാചുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ കുട്ടൻ ഡോക്ടർ ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ മലയാളം ലിപിയിൽ എഴുതുക.

  1. MJ(madness of joke)

   ഡോക്ടർ സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി തരും എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലണ്ണാ……

 7. Good,
  Nice build up. pls keep writing. waiting for next part.

  Cheers

  1. MJ (madness of joke)

   ചിറകടിപോം…
   ഇന്നും കൊഞ്ചം നാളിലെ എന്നെല്ലാം മാറും മാറാപോകുത്

 8. Good, Nice build up. pls keep writing. waiting for next part.

  Cheers

 9. വളരെ ആകാംഷ ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പേജോടെ അടുത്ത ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  1. MJ (madness of joke)

   ഉറപ്പായും അടുത്ത ഭാഗം കൂടുതൽ പേജുകൾ ഉള്ളതാവും.
   “അലസം അലകടൽ ആകുന്നു,
   വിട്ടൊഴിയാ തിരക്കിൻ ഇടയിലും”
   👆 ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ആണ് പ്രശ്നം…..

 10. കാമു.ണ്ണി

  👽👽👽👾🤖👹👺👹👺👺
  👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻

  🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱
  മ്യാ..വൂ..,
  ർർർർർ…..

  1. Mj (madness of joke)

   😂😂😂😂😂😉😉😊😊

 11. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  ഈ ഭാഗവും തകർത്തു

  1. MJ (madness of joke)

   ആശാനേ…..
   Thanks…. 😘

 12. അറക്കളം പീലി

  നന്നായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചു താമസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു 25 പേജെങ്കിലും ആയതിനു ശേഷമേ പോസ്റ്റ്‌ചെയ്യാവൂ

  1. MJ (madness of joke)

   ഉറപ്പാ പീലി ചേട്ടോ…..
   അടുത്തത് ഒരിക്കലും പേജുകൾ കുറവായിരിക്കില്ല….

 13. കൊള്ളാം ഒരു ആകാംഷ ഉണർത്തുന്നു. പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പോരട്ടെ.

  1. MJ (madness of joke)

   സന്തോഷം നല്ല വാക്കുകൾക്ക്.

   അടുത്തത് ഉറപ്പായും പേജുകൾ കൂടി എഴുതും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5