സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2 1195

Kambi Views 222482

സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2

SINI ENTE BHARYA PART 2 BY TOM | Previous Part

 

10 fnWnänWpÅn M§Ä Ak^psX A¸mÀ«vsfâns` NmÀ bmÀ¡n§ns`¯n. ^mKoknsâ WnÀtUl{bNm^w M§Ä sPÌv bmÀ¡n§n Nm_v bmÀ¡v sI¿vSp. Nm_n Wn¶pw BUyw bp_¯n_§n] Mm³ hnWn tZmÀ Sp_¶v bp_t¯¡v C_§p¶ NmjvI]m\v N*Sv. Nm_n Wn¶pw C_§p¶ hf]¯v hnWn]psX hm^n fp³bv kl¯v Wn¶v Np_¨v sS¶n fm_n]n^p¶p. At¸mÄ hnWn]psX fp`]pw, k]_pw l^n¡pw Nm\m³ bäpfm]n^p¶p. ASv N*v Mm³ l^n¡pw sM«n. Nm^\w sbm¡nanWp Smsj k¨m\v hnWn hm^n DXp¯n^n¡p¶Sv. l^n¡pw AkapsX kX Nm\p¶ ^oSn]n . ‘slXm bs*m¶pw C§sW ks Nm\n¨v CkÄ hm^n]pXp¯n«nÃtÃm, bns¶s]´m C¶v C§sW? §m bntÅs^ms¡ B]t¸m Wm\w fm_n¡m\pw ASm]n^n¡pw’ F¶v Mm³ fWÊn b_ªp. H¸w Mm³ fWÊn knIm^n¨p ^mKnkv C¶nkapsX sbm¡napw, fp`]psX sg]vs¸ms¡ Nm\pftÃms]¶v.’ AtSmÀ¯t¸mÄ Ss¶ Fsâ hmVWw H¶W§n. M§Ä `ncväv tN_n Ak^psX A¸mÀ«v sfânsâ fp³bns`¯n. tZm_n fp«m³ SpX§n]t¸mta¡pw ^mKnkpw Ak^psX Np«nNapw NqsX tZmÀ Sp_¶p M§sa hznN^n¨p. M§saÃmk^pw NqXn ANt¯¡v N]_n. M§apsX Np«nNÄ Ak^psX s{cZvhv sW N* ht´mg¯n M§sa kn«v Ak^psX Nq«¯n`v Nan]m]n. M§Ä sI¶v thmc]n C^p¶v ^mKnkpfm]n kÀ¯fmWw b_¯n^p¶p. Np_¨v tW^w Njnªn«pw Wngs] Nm\m¯Sp sNm*v M§Ä Wngs] bän Sn^¡n. At¸mÄ ^mKnkv b_ªp “”AkÄ cpZv D*m¡n sNm*n^p¶v s`]väv B]nt¸m]n, Npan¨v s_Zn]mkm³ Ct¸ma§v tbm]tS]paq””

Np_¨v tW^w Njnªt¸mÄ “” thm_n, Wn§Ä k^p¶SnWv fp¼v s_Zn]mk\w F¶p N^pSn]Sm, s`]väv B]nt¸m]n , bns¶ F´p*v kntlg§Ä”” F¶pw tImUn¨v Wng bp_t¯¡v k¶p. Wng W¶m]n H^p§n]n«p*m]n^p¶p. Ip^nUmÀ B]n^p¶p Wng V^n¨n^p¶Sv. gmÄ C«n^p¶nà ASpsNm*v Wng]psX fp` bp_t¯¡v SÅn Wn`v¡p¶Sv l^n¡pw Nm\mfm]n^n¶p.

Wng: WÃ hm^n]m\tÃm hnWn. WnW¡v hm^n W¶m]n tI^pw.

hnWn: H¯n^n Wmam]n DXp¡\ sf¶v knIm^n¡\v. C¶m bän]Sv.

M§Ä Np_¨v tW^w kÀ¯fmWw b_ªn^p¶SnWv tlgw tN¡v N«v sI¿m³ Np«nNsas]Ãmw knan¨p. tN¡v N«v sI¿p¶ hf]¯v Mm³ Wngs] AXnfpXn H¶p Wn^o£n¨p. Wà SXn¨ Ip*mkÄ¡v. fp`]ms\¦n AVnNw DXªn«náv tSm¶p¶p. N*n«v Akav Wà Nj¸pÅ Nq«¯n sb«Sm\¶v tSm¶p¶p. dÀ¯vtZ tPÄ tN¡v N«v sI¿vSSnWv tlgw Wng M§Ä¡v tk*n tN¡v sI_n] Ngv\§Ä B¡m³ SpX§n. At¸mÄ hnWn]kpap sX AXpt¯¡v sI¶n«v b_ªp”” N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

tom

11 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  Awesome mannnnn,

 2. കഥ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്.. നല്ല അവതരണം . അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. Avatar

  സ്വാപ്പിംഗ് ഫോർസം കൂട്ടത്തിൽ നിഷയും സിനിയും ലെസ്ബിയൻ കൂടെ പോരട്ടെ..

 4. Superb ..adipoli avatharanam ..pinna oru exchanga kaliyuda manam adikkunnundallo Tom ..keep it up and continue Tom ..

 5. ഡ്രാക്കുള

  നല്ല കഥ നല്ല അവതരണം. തുടർഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 6. ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ചു ഭാഗം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

  കഥ നന്നായി പോകുന്നു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 7. Avatar

  സൂപ്പർ സ്റ്റോറി …….ബാക്കി വേഗം വേണം …കഥ ഉഷാർ ആണ്

 8. കൊള്ളാം, കളികൾ എല്ലാം ഉഷാറായി വന്നോട്ടെ.

 9. Polichu maashe.
  Adutha partil Oru Adipoli swapping aayikkotte. 4 some.

Leave a Reply to Subeena Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018