ആഭിചാരം 2 565

166909 Kambi Views

 

ആഭിചാരം 2 | Aaabhichaaram 2

Author : ബിലാൽ

A§sW H¶p ^*p Unkh§Ä Njnªp , tk\p¡p«Wv fXp¸v tSm¶n SpX§n , A]mÄ `okv Nym³h sI]vSp tKm`n¡p tbmNm³ So^pfmWn¨p . ASnsâ Bkly¯nWm]n h-vNqan tbmNm³ So^pfmWn¨p .

tbmNp¶ kjn t_g³ NX WX¯p¶ UnkmN^³ tI«sW N*p , At§^psX em^y BSn^ Xo¨À B h-vNqan B\v bYn¸n¡ps¶ , A]mÄ Ft´m Bkly¯nWv Aks^ Nm\m³ h-vNqan tbmNp¶ kjn B\v . AkÀ Hmt^m kÀ¯mWw Hs¡ b_ªp h-vNqan F¯n]t¸mÄ Ak^psX k^kpw tWm¡n BSn^ AknsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p , AkÄ¡v tk\p¡p«sW b*v fpSt` Cãw AÃm]n^p¶p , ASnsâ Nm^\w Aksâ fp¯È³ B]n^p¶p .

AkapsX Aѳ CÃs¯ b\n¡m^³ B]n^p¶p , bp_w b\n¡pw b_¼ns` b\n¡pw Hs¡ k^pfm]n^p¶p . Cïp Wn¶pw sI_n] sI_n] tfmg\§Ä A]mÄ WX¯pw B]n^p¶p . b_¼n Wn¶pw tS§]pw fäpw B]n^p¶p A]mÄ NqXpS`pw tfmãn¡p¶Sv . H^n¡Â fp¯È³ A]msa Nt¿msX bnXn¨p . Nk`]n FÃm^pw Nm¬sN f^¯n sN«n]n«v fÀUn¡pN]pw Io¯ knan¡pN]pw Hs¡ sI]vSp , ASnsâ kngf¯n A]mÄ A¶v WmXv kn«p tbm]Sm\v . bns¶ AkapsX ‘A½ B\v Aksa kaÀ¯n]Sv , AÑsW AkÄ¡p k`n] Cãw B]n^p¶p , ASpsNm*v Ss¶ St¶mXpw NpXpwdt¯mXpw DÅ sk_p¸v AkÄ Akh^w Nn«pt¼mÄ Hs¡ Nm\n¡pfm]n^p¶p .

H^pbmXp hwek§Ä D*m]n«p*v , F{St]m k«w CkÄ Nm^\w A]mÄ Wm\w tN«n«p*v . FknsX]pw F´pw b_]m³ H^p fXn]pw Cà AkÄ¡p . A]mÄ Hmt^m hwek§Ä HmÀs¯Xp¯p ………

H^n¡Â Ìmcv _qfn FÃm^pw NqXn SWn¡p tkan Bt`mIn¡p¶ hf]¯p CX]v¡p tN_n k¶ AkÄ b_ªSp

“”Cu B\pw sb®pw sN«ksW Hs¡ sN«p¶ sb®nsW SÃ\w … bns¶ Wà NpXpwdw B\tÃm , NmÀt¶m·mÀ B]n«v Wà tb^m\tÃm D*m¡n kt¨¡t\ …. Wn§Ä¡v tks_ b\n]ntà ? CksWms¡ sb®v sN«msS C^n¡p¶Sv B\v WÃSp “”

A¶v Sm³ FÃm^psX]pw fp¶n Wm\w tN«v tbm]n , B^psX]pw fpO¯p tWm¡m³ bämsS Fjpt¶äp tbmtN*n k¶p .

AktamXv Ft´`pw Sn^n¨p b_]mw F¶v k¨m WmknWp FÃnÃm¯ sS^pkv sb®p§apsX hzemkw B\v . H^n¡Â Sm³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

10 Comments

Add a Comment
 1. valare nannayittundu

 2. പോന്നോട്ടെ അടുത്ത ഭാഗം

 3. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ… അടുത്ത ഭാഗത്തിനായ് കാത്തിരിക്കുന്നു…

 4. Wow adipoli avathranam nice aYittundu …

  Adutha bagam pettanu thanne poratte

 5. കൊള്ളാം ബ്രോ. ഇത്ര ഡിലെ പാടില്ല. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 6. Good. pls keep writing.

  Cheers

 7. Superb bilal super ..avatharana mikavu kondu adipoli story …athira eni venuvinu awantham akumo.. pinna benuvinte puttil thanna paal ozhikkanamayirunnu..venuvinte kunjina vayaril paari nadakkunnathu kanan nalla chala ..keep it up and continue ..

 8. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ…. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഇടണേ…

 9. Good continue cheyoo ,ithra late aakaruthu pages koottam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan