ആദിപാപം ഹേമലതം 1 825

Kambi Views 327126

കഠിനമായ നിഷിദ്ധ സംഘമത്തിന്റെ ഭ്രമാത്മകമായ ആവിഷ്കാരമാണ് കഥയുടെ സംഗ്രഹം. കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കോണ്ട്.

ആദിപാപം, ഹേമലതം 1

Aadipaapam മീരാ വിശ്വനാഥ്

sNmÃkÀgw 1107
Ø`w NX¯mWmXv {bknly.
??
BUo Wo CSv ks^ F\oäntÃ. f\n F«v Njnªp..?”” krÝnN fmh¯nsâ S\p¯ {bemS¯nsâ fuWs¯ No_n fp_n¨p sNm*v bm{Sw Njp¶SnWnX]n tif`S fNsW Wo«n knan¨p.
“”B.. MmsWm¶v D_§s« At½.. C¶v bÅn¡qX¯n tbmkm*tÃm..”” N_p¯ N¼nan¸pS¸v H¶p NqsX tf`msN Ipän k^nªp Ak³ Sn^nªp NnX¶p. NX¯mWms« Np¶n³bp_s¯ knKWfm] {btUls¯ Hm`tfª ^*vfp_n sIä¡pÅn tif]pw bSnfq¶v k]hpNm^³ fNWpw SWn¨m\v. eÀ¯mkv I{µ³ Njnª b¯v bSnW©v kÀgfm]n NX¯mWmXv sNm«m^¯n ^mKmknsâ AwP^£NWm\v. Bt_jp fmhw NqXpt¼mÄ H^mjvIt¯¡v C^pbSp ssf Uq^fpÅ ko«nt`¡v k^pw. In`t¸mÄ ASn`pw NqXpw. Nma]psX lu^yfm\v I{µWv. AhmfmWyfm] l^o^QXW]m]Sv sNm*v AwP^£N tKm`n `en¡m³ {b]mhfp*m]n^p¶nÃ. ^mKmknsâ Wnj`m]n NqsX WX¡p¶Sv K§Ä¡nX]n k`n] Pfm]m\v. l¼at¯mX¸w fäpb` BWpNq`y§apw kn{lftkUWkpw `en¡pN]pw sI¿pw. Nnjt¡ Wm«ns` {bfm\n NpXpwd¯ns` Iq^pw Ip^p¡pfpÅ Nufm^¡m^n Smjv¶ KmSn¡m^tWmsXm¸w Hant¨mXn N`ym\w Njn¨SnWv tlgw AkÀ bqKy¯n Wn¶v SpX§n]Sm\v Np¶n³ bp_s¯ KoknSw. CÃm]vf]n Wn¶pw SpX§n A©v shâv Ø`s¯ sI_n] ko«n eÀ¯mknsâ Ahm¶nVyw Ds*¦n`pw KoknS¯n B^psX fp¼n`pw tSmÄ¡nsöpÅ Ur[WnÝ]fpÅSv sNm*v Ss¶ AkÀ h´pã^m\v.
bn¶m¼p_¯v bm{Sw NjpNn D\§m³ sk¨ tlgw tif C¯n^n A^nlt¯msX BUn]psX tWÀ¡v tbm]n. “”Cksâ Cu fXn C¶t¯msX Mm³ SoÀ¡psf¶pw”” bn_pbn_p¯p sNm*v AkÄ N¼nan k`n¨q^n Aksâ I´ns¡m^p sbX sNmXp¯p.
“”sk]n I´n]n S«p¶Sv ks^ NnX¶p_§m³ Wot¿ ^mKmknsâ fNWÃ.. WnâÑWknsX Nq`n¸\n]m..””
“”Cu A½]psX H^p Nm^yw H¶v D_§mWpw h½Sn¡nÃ..”” Ak³ fmWhnÃm fWthmsX F\oäv Dfn¡^n]psfXp¯v skan]nt`¡n_§n.
bÃv tS¨p fpOkpw NjpNn tNm`m]n]n C^p¶ AkWv N¸]pw N«³ Im]]pw sNmXp¯ tif AXp¡a]n bns¶]pw Sn^¡n`m]n.
koXnWXp¯pÅ hf{bm]¡m^³ ^mKokv fm{Sfm]n^p¶p BUn¡v Nq«v. Np¶n³ sI^pkns` Ak_m³ K·n]psX k`n] sSm«fm]n^p¶p Ak^psX {bVmW Smkaw. Nlpk*n]pw _d_pw Nkp§pw G¡À N\¡nWv hv–T`¯v– Wn_ªp Wn¡p¶ B tSm«w Nufm^¡m^psX H«pfn¡ Smt´m¶n¯^§Ä¡pw Ae]ØmWfm]n^p¶p.
tSm«¯nsâ H¯ WXpkn`m]n H^p tSmXp*v. Nrgn Bkly§Ä¡v tk*n skÅsfXp¡p¶ BjfpÅ tSm«n skan]n Wn¶pÅ BÀ¡pw {btklWw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

36 Comments

Add a Comment
 1. Dear Meera orupad wait cheyunundu second part nayi pls thudarnum write cheyuu

 2. Priyapetta Author ningal Ithrem comments nu oru reply enkilum kodukkanulla maryadayenkilum kanikkuu……

  Allel aarelum ithinoru gambeera thudarcha nalkum ennu viswasikkunnu karanam ithinte thudarchakku vendi kathirikkunna orupaad vayanakkar undu athokondanu… Plzzz

 3. കിടിലൻ കഥ കാത്തിരിക്കുന്നു

 4. Chechi item comment um like um kittiyittum next part vayikkunnathil dhukhikkunnu.. Plz continue…

 5. Meera Chechi adutha part enna akshamanayi kathirikkunnu

 6. Orikkalum thudaraatha mattoru kathakoodi

 7. Bro bakki vegam plzz

 8. Avane nalla train kodukke supper

 9. Kidilan

 10. aaa Thudakkam gamphiram ..super theme ,adipoli avatharanam ..keep it up bro and continue ..

 11. ആമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനടക്കമുള്ള ഇനസേസ്റ്റ് പ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ വാനോളമുയര്‍ത്തുന്നു.
  പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല എന്ന്‍ വായന തെളിയിച്ചു.
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 12. plss vegam…next part…

 13. Adutha part ittal mathram 2num koodi like adikkam

 14. കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

 15. ഊക്കൻ എഴുത്ത്‌. കിടിലൻ കമ്പിക്കുള്ള വഴികൾ വെട്ടിത്തുടങ്ങി. അവൾ ബ്ലൗസും ബ്രായും അഴിച്ചല്ലോ…ബാക്കി ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 16. Super bro kidiloski next part pettanu ezhuthu …😍😍😍😍😍😍

 17. Wooow…

  Climax…. ബാക്കി vekam

 18. കലക്കൻ അവതരണം ബ്രോ…

 19. ഡിയർ മീരാ, കഥ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ 87വർഷ മുൻപുള്ള കഥയാണ് മീര അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 1194 ആണ് അ പ്പോൾ കഥയുടെ മികവിന് വേണ്ടി കാലഘട്ടവും മെറ്റീരിയൽസും ആ കാലത്തുള്ളതാകാൻ ശ്രമിക്കുക (ഉദാ:ഷഡ്ഢി യുടെ കാര്യം പിന്നെ കക്കൂസ് അങ്ങനെ ഓല കുടിലുകളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല )ആ കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ തറ്റുടുക്കാറാണ് പതിവ് ഇത് നമ്മൾ പലകഥകളിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓർക്കുക കഥ നല്ലരീതിയിൽ കൊണ്ട് പോവുക പേജിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക all the best. വിനയൻ

 20. Vegam adutha part plzz katta waiting

 21. Puthiya bhagam vaikippikkale

 22. നല്ല ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതേ ഒഴുക്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 23. സുഹൃത്തേ വളരെ നല്ല അവതരണം ,..തുടരുക.

 24. Adipwoli …plzz next part

 25. Wow superb.. pettannu adutha bagam indavumnu prethikshikunnu..

 26. Bro tharkarthu nalla flow undu kadakku vakkukal manoharamayi upayogichittundu…. Expecting next part soon…

 27. Bro super …adipoli nalla avatharanam
  Plzz continue

  1. Sanoop bro….എഴുത്തികൊണ്ടിരുന്ന കഥയുടെ ബാക്കി എവിടെ കുട്ടാ…? അക്ഷമനായി കാത്തിരി ക്കയാണ് കേട്ടോ..

   1. ക്ഷമിക്കു bro ഒരു തരത്തിലും അതിന്റെ ബാക്കി കഥ മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കഴിയുനില്ല…. ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്

    1. Bro we are waiting ♥️♥️♥️

 28. സൂപ്പർ കഥ വായിച്ചു മതിയായില്ലേ

 29. കൊള്ളാം. അടുത്ത പാർട് വേഗം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 30. Kollam bro❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018