Adventures with Appu aunty 6 [Vicky G] 580

66133 Kambi Views

 

Adventures with Appu aunty 6

Adventures with Appu aunty Part 6 bY Vicky G | Click here to read all parts

{bn]s¸« km]W¡ms^, kas^ WmapNÄ¡p tlgw B\v Mm³ k^p¶Sv, ASnWv £f tImUn¡p¶p. NT Cãsb«m Nfân`qsX A_n]n¡m³ f_¡tÃ. FÃmk^v¡pw AZzm³hv Hm\mlwhNÄ!

H^p D_¡w NjnªSm]n^p¶p A¸p. Wà £o\w DÅSv sNm*v H¶pw A_nªnÃ. F\oät¸mÄ hf]w D¨]m]n^p¶p. tW^s¯ k¨ Nªn C^n¸p*v, H^p N^n NqXn BNmw F¶v N^pSn AXp¡a]nt`¡v tbmNpt¼mjm\v bkn{Ssâ sdZv_qfn Wn¶v AfÀ¯nbnXn¨ H^p In^n]pw fqa`pw.

tN«Sv l^n]mt\m F¶v H^p Wnfngw Inµns¨¦n`pw At¸mÄ Ss¶ H^p hv{So]psX Nmf¯m DÅ H^p In^n]pw H^p bp^pgsâ BÀ¯nt]mXv NqXn]pÅ H^p kn¡n] In^n]pw. bSpsN _qfnsâ AXpt¯¡v A¸p tbm]n. lÐfp*m¡msS kmSn`nsâ AknsX Wn¶p.

“”Òvt½miviviv, AMqIvi, D½vfviviviv,CuFiviviim “” tkUWsWm¼^§apw NmfknNm^§apw FÃmw N`À¶ H¨NÄ. H^p hv{So]pw bp^pgWpw _qfnWpÅn NnX¡]n C\ sI^qN]ms\¶v fWhn`m]n. ASn bpSpf]nà B _qfns` NnX¡]n b` bp^pg·m^pw S§apsX H^p Unkhs¯ em^y·m^psX NqsX C\ tIÀ¶n«p*v. Hmt^m C\tI^`n`pw CSv tbm`s¯ F{St]m H¨NÄ AkÄ tN«n«p*v.

F¶m`pw B^m\v AN¯p F¶v In´. bSpsN kmSn`ns` Smt¡m bjpSn`qsX tWm¡n, C^p«v fm{Sw. Bt^m ASv fp³Nq«n N*p AX¨n^n¡p¶p! A¼X kn^pSm, B^m]m`pw tNf³ Ss¶. tfs` kmSn`nsâ AknsX sIkn NqÀ¸n¨p.

“”l^ns]X Mm³ b_ªp S^mw, GsSms¡ Ak·m^m\v Fsâ ANt¯¡v NphrSn H¸n¨sS¶v, fSnt]m!””

ASv fm{Sw tbm^m, s]k·m^psX kn¯m\v Cu D®nNpXk]À koÀ¸n¨sS¶v b_]\w!””

“”At¿ Cu Wm\wsN« sI¡sWsNm*v tSmäp, l^n Mm³ b_ªp S^mw t«m!”” bns¶ ^*p lЧapw In^n¡p¶ H¨ tN«v.

A¸pknWv DX³ Ss¶ fWhn`m]n Bs^ms¡]m\v _qfns` Wm]vNn]Wm]N·ms^¶v. NWNkpw kn¡pkpw. Fât½ Sm³ CknsX DÅt¸mÄ NWN¯nsW F§sW b¿³ sNm*v k¶p. A¸p bSpsN AXp¡a]ns` KW`n Wn¶v bp_t¯¡v tWm¡n, NWN¯nsâ fq¶v h´SnNapw sSm«¸p_s¯ ko«ns` Np«nNapfm]n Nan¡pN]m\v. eÀ¯mkv fn¡km_pw Ssâ sN«nt]mWpfm]n«v NpXn¡m³ b«\w ks^ tbm]n«p*mNpw. A¼Xn sNfn! Nmfw k¶m bns¶ NWN¯nWv Np®]ÃmsS fsäm¶pw tk*m]n^p¶p. GSp Np®]ms\¦n`pw Ssâ hz´w fNsaNm«n]pw hvtWifm\v NWNw sNmXp¯n^p¶Sv. ASv sNm*v Ss¶ Cu{bm]¯n`pw Np®]psX Np_kv AkÄNv D*m]n«nÃ.

A¸p bns¶]pw N¯v NqÀ¸n¨p tN«p. b` H¨Napw tNs«¦n`pw, ^*p tb^pw C\ tIÀ¶n«nÃ, Ct¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

4 Comments

Add a Comment
  1. Superb vicky superb ..avatharanam kondu adipoli story nirthano thudarano annu ennu eni malal chothikkalla vicky ..eni chothichal njan appuvinte kuthoyil njan kunna kayattum thircha ..munnu tharam ..pleaae continue vicky..

    1. ഹഹഹ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് കലക്കി!! തുടരണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വിജയകുമാർ, കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയ കഥകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആകപ്പാടെ രണ്ടോ മൂന്നോ കമെന്റുകൾ, അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. താങ്കൾ തുറന്നു പറയൂ എന്റെ കഥ ഒന്നിലെങ്കിൽ അത്രക്ക് മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഥ വായിക്കുന്നവർ അത്രക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരാണ്.
      ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരനുഭവം കഥയിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ്, അത് കൊണ്ട് തന്നെ സംഭാഷണത്തിൽ അധികം മായം കലർത്താതെ ആണ് എഴുതുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം, ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, എന്നിട്ടും പുല്ലുവില…താങ്ങളെ പോലെ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പേര് അതിന്റെ വില മനസിലാക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നു….പോട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല…കംമെന്റിന് വളരെ നന്ദി…അഡ്വാൻസ് ഓണാശംസകൾ

  2. Kollam adipoli

    1. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് benzy. എന്തു കൊണ്ടോ എന്റെ കഥക്ക് കമന്റ്‌ വളരെ കുറവാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan