അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 8 [Pooja] 725

Kambi Views 122507

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 8

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 8 bY Pooja | Previous Parts

 

A½p Npan Njnªv bp_¯v k¶Spw htKgv Xn kn ]n {l²n¨v C^n¡pkm]n^p¶p … Nan SXÊs¸«Sn sâ sI_n] H^p Wn^ml Aksâ fpO¯v D*m]n^p¶p…

htKgnWv C¶v GSm]m`pw H^p WÃ kn^p¶v sNmXp¡m³ AkÄ So^pfmWn¨p ..

AkÄ Npan¨v fp_n]n k¶t¸mÄ Ssâ fN³ BNmlv Wà D_¡w B]n^p¶p … AkÄ A`fm^ Sp_¶v ASn Wn¶v Ssâ N`ym\ hm^n FXp¯v DXp¯p … sWän]psX sW_pN]n hnµq^ sbm«v Np¯n .. sb«n]n D*m]n^p¶ WmPbX fm`]pw ,NÃv bSn¸n¨ kaNapw , NmSn Knfn¡n N½`pw , Nm`n bmUhz^kpw A\nªp … tbm^m¯SnWv htKgv C¶v km§n] Be^\§apw FXp¯v A\nªp. AkÄ N®mXn]n Ssâ AjNv tWm¡n .. hm^n]psX S`¸v fmän bnXn¨v hm^n]psX Np¯v Ssâ sbm¡nansâ Smsj]m]n C_¡n WnÀ¯n ..

N®mXn]nt`]v¡v tWm¡n]t¸mÄ
»uhnWpÅn fp`NÄ ^*pw koÀ¸v fp«n]Sv tbms` sbm§n Wn¡p¶p .. »uhnWv A`vbw fp_¡w NqXn]Sm]n AkÄ¡v tSm¶n .. N`ym\¯nWv DXp¯SnWv tlgw Ct¸mjm\v DXp¡p¶Sv .. Ssâ eÀ¯mkm] ^tfgv tbm`pw bn¶oXv Mm³ CSv DXp¯v N*n«nà .. A`fm^]n Wn¶v A`vbw sbÀcyqfpNÄ FXp¯v AkapsX Ng¯n`pw ,bmkmXm ]psX AXn]n`pw AXn¨p ..FÃm]nX¯pw htKgnsâ fq¡pw ,Wmkpw tbmNp¶Sv sNm*m\v AknsX AXn¨Sv … fp`]psX k`n¸w NqXn]Sv HmÀ¯v AkÄ¡v fWÊn In^n k¶p .. N`ym\w Njnªv k¶t¸mÄ H^mÄ fm{Sw Nan¨n^p¶ Ssâ fp`]n Ct¸mÄ ^*v tbÀ Nan¡m³ SpX]n^n¡p¶p .. ^*v B\p§apsX]pw ssNNapsX làn fpjpk³ CSn {bt]mPn¨m bns¶ CsS§sW k`pSmk*n^n¡pw ipw ?? AkÄ Ss¶ N®mXn]n tWm¡n hz]w fqan , hm^n]psX S`¸v »uhnWv fpNant`]v¡v C«v AkÄ iman Xn kn N*p sNm*n^p¶ htKgnsâ fp³bnt`m«v A½p k¶p ..

A½p: htK«m … tW^w H^p bmXm]n NnX¡t* ??

htK : Dw
F¶v fqansNm*v Ak³ tWm¡n]Spw htKgv A´w kn«v tbm]n .. AkapsX Wn¸v N*t¸mÄ AkWv H^p cpÄ tdm«n _w AXn¨Sp tbms` tSm¶n .. Aksâ N®pNan W£{S§Ä fn¶n f_ªp .. Fs´m^p AjNm\v Cksa Nm\m³ … Aksâ hmVW¯nWv Nm^n^p¼nsâ d`w k¶p .. Ak³ AkapsX N¿n bnXn¨v Aksâ fXn]n C^p¯n]t¸mÄ AkapsX ssNkaNÄ Nn`p§n .. bpSp f\km«n tbms` AkÄ Wm\w Np\p§n Aksâ fXn]n C^p¶p … fXn]n C^p¶ AkapsX k]_nWv Ipän bnXn¨v AkapsX Ip*v Aksâ km sNm*v I¸n FXp¯p … Aksâ k`Sv ssN sNm*v AkapsX »uhnWpÅns` fp`Nsa sM¡n bnjnªp N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

9 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  👍

  😍😍😍😍

 2. കൊള്ളാം. അവസാനം സജേഷും ആകാശും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കകമായിരുന്നു. അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

 3. Kalaki….
  A real love and cheating story…

 4. super aavunnund ..
  bakki koodi poratte .. sujaye marakkanda

  1. തീർച്ചയായും അടുത്ത പാർട്ടിൽ സുജ എത്തും … അഭിപ്രയങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ..

 5. സൂപ്പർ, കളി എല്ലാം അടിപൊളി ആവട്ടെ

 6. നന്നായിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan