അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6 [ഒറ്റകൊമ്പൻ] [More pages added] 1016

365035 Kambi Views

 

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6

Angalavnya Ammayude Kadha Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ

Click here to read all Angalavnya Ammayude Kadha parts

 

“”””X¸v…””””

“”fWq«m……””

“”Rvti….!..””

Ft´m Smtj ko\v sbm«p¶ lÐkpw ASnWv sSm«pbn¶ms` “”fWq«m..”” F¶paa A½]psX D¨¯n`paa knan]pw tN«v Mm³ sM«n N®pSp_¶p.

fp_n]ns` Xyqdv ss`än³sä skaanskan¨w N®nt`¡Xn¨v N]_n]Spw Mm³ N®pSn^pfnsNm*v Ipäpw bN¨ptWm¡n. Rvti..! MmWnt¸mÄ fp_n]n`m\tÃm…! Rvti..! NpasfknsX???

tU tWm¡pt¼mÄ A½ F³sä tWt^ Fs´ms¡t]m b_ªpsNm*v k^p¶p*v.

Rvti.. A½ Sp\ns]ms¡ V^n¨n«p*tÃm..! B Hm_MvKv Kw¼_pw, A^fp*pw F³sä A½]psX tUi¯v Ss¶]p*v..
NqXmsS fp_n]ns` N«n`n ^mtK{µW¦nÄ C^n¸p*v, emf]m³än NnX¶p_§p¶pfp*v.. fm{Sfà fp_n]n hmkn{Sn A½mf]pw Wn¸p*v. –!

“”F{S {bmknlyw Wnt¶mXv b_ªSm fWq«m tcm¬ AknsX sk¨n«v N«n`n k¶v NnX¶p_§m³.. tcm¬ Smsj]n«v tbm«n¨t¸mÄ fWhfmVmWfm]ntà WnW¡v..””
F¶v tImUn¨psNm*v A½ F³sä]Xpt¯¡v k¶p.. A½]psX bm¡pXw tbm`paa fpOw tUgyw sNm*v Ipk¶n^p¶p..

“”Rvti.. At¸mÄ Mm³ C{StW^w N*sSÃmw hzbvWfm]n^p¶p..”” F¶mt`mIn¨psNm*v MmsWm¶v Wnlzhn¨p, “”Òv..””.
MmWt¸mjpw tfl¸p_¯v C^n¡pN]m]n^p¶p en¯n]pw Im^n.

NjnªsSm¶pw hzbvWfms\¶v knlzhn¡mtW FWn¡v bän]nÃ. F³sä A*n]ms\¦n Ko³hnWpw gÍn¡pfpaan N¼n]Xn¨v kaªn^p¶v tkUWn¡pN]m]n^p¶p.

FWn¡ptWs^ WX¶Xp¡p¶ F³sä A½s] Mm³ N®nf In½msS tWm¡n]n^p¶p.
sk®tbms` skap¯pSpXp¯ F³sä A½]psX SpXp¯ NknapNapw, WWpWWp¯ AÃn Ip*pw, ftWmi^fm] fm³Njp¯pw, Kw¼_nWpaan Wn_ªpSpap¼n] SpXp¯ fp`¡pX§apw, sNmjp¯v WPvWfm] ssNk®Napw,
A½]psX skap¯v fnWphfmÀ¶ B`n` k]_pw, CXp¸ns` sNmjp¯ ^*v fX¡pNapw,
B`n`k]_nWv WXpkn`m]n B¸nÄsM«v tbm`paa Npjnª sbm¡napw, A^fp*n sbmSnª ko\¡pXw tbm`paa A^s¡«pw F³sä A*ns] bpaNw sNmaan¨p.

A½]psX skap¯vSpXp¯ fp`¡pX§apsX WsÃm^p emPkpw, fp`¡pX§Ä S½n tI^p¶ fp`sk«pw Kwd_n Wn¶pw Wn_ªpSpap¼n skan]nt`¡v NknªpWn¡pN]m]n^p¶p.
3 bk³sä Sm`nfm` B fp`NtamXv bäntIÀ¶pw NnX¡p¶p.

tfl]v¡^nNn F¯n] A½ NpWnªv Smsj ko\pNnX¶ tcms\Xp¯p. NpWn]pt¼mÄ Kw¼_n Wn¶v S³sä fpjp¯p^p* fp`NÄ bp_¯pImXmSn^n¡mWm]n CXSpssNS* S³sä fm_n\NÄ¡v fosS AfÀ¯nbnXn¨v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

72 Comments

Add a Comment
 1. Next part please iam waiting

 2. Next part evidee??vegam verattee

 3. മച്ചാ6…ഇതെത്രാമത്തെ തവണയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല… അത്രക്കും കിടിലൻ ആണ് ദേവൂട്ടി…. അടുത്ത ഭാഗവും ലേറ്റ് ആക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു

 4. ഒരു ചെറിയ സംശയം.അങ്കിൾ മനുവിന്റെ അമ്മയെ രാത്രി കളിച്ചിരുന്നോ? അതോ..അതും സ്വപ്നം ആയിരുന്നോ? വല്യച്ഛൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരുന്നല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്.

  1. Kalichila ath verum dream . Ini next partl kalikum

 5. Cheta next part please fast

 6. Nthanu Bhai…ethra ayi wait cheyunnu!!?

 7. Please next part . Too much waiting

 8. അടുത്ത ഭാഗം എവിടെ?

 9. കൊമ്പൻ ചേട്ടാ … പിന്നെം മുങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ ?? പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പാർട്ട് ഇടൂ ചേട്ടാ …

 10. എന്താണ് ഭായി വെയ്റ്റിടുകയാണോ അടുത്ത ഭാഗത്തിന് ഇത്ര വെെക്കം ആരാധകരുട് പ്രാക്ക് വീഴണ്ട

 11. കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ബോസ് കിടു

 12. Yandanu aduth eppisode

 13. കാത്തിക്കാന്‍ ആവുന്നില്ല ഒറ്റകൊമ്പാ പെട്ടന്ന് അടുത്ത ഭാഗം ഇടൂ

 14. ചേട്ടാ ചെക്കനെ അമ്മയുടെ കളി കണ്ട് കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഭാമേച്ചിമുയെ ശരിയാക്കുന്നനത് ചേര്‍ക്കുമോ

 15. Almost 5 months iduthu next oart varan.. ithreyum late akkale bro.. munbathe oarts ne feel um kittiyilla but adutha part valare nannayi thanne eazhuthum ennu viswasikunu . Otta request mathram eathreyum pettenu next part idan nokkane plss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan