അങ്ങനെ തുടങ്ങി 2 [ആദി] 1710

Kambi Views 82575

അങ്ങനെ തുടങ്ങി 2 

ANGANE THUDANGI 2  BY Aadi [PREVIOUS PART]

 

BUy emP¯nWv Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn. BUyw B]n«p NT FjpSn]sNm*p F{S tbKv B]n F¶v FWn¡v A_n]nÃm]n^p¶p .Cu emP¯n tbKv Nq«n FjpSm³ {lfn¨n«p*v .

A§sW SpX§n þ emPw ^*v

FN-vhmw shâÀ F¯n] Ae]v tkPw Ssâ imÄ Xn¡äv FXp¯p Ssâ ^KnÌÀ W¼À GSp _qfn`m\v tWm¡n. _qw b¯p. Ae]v At§m«v– WX¶p. _qfn Np«nNÄ AknXnknXm]v C^n¡p¶p.Sâ t¹hv Ns*¯n] Ae]v AknsX C^p¶p. sb«¶v ¢mÊn N]_mWpÅ sd AXn¨p. NqXpS Np«nNÄ AtSmXp NqXn ¢mÊnt`Nv N]_n k¶p.Ae]v AsSm¶pw tWm¡m¯ N®pfX¨p {bmÀ°n¡mWm]v SpX§n.
“”CsS´m C¸w C§sW? N®X¨m AkapsX B ^qbw fWÊn Wn_]p¶p””. Ae]v St¶mXpS¶ sImUn¨p.
“”Cà MmsWm^p s{bmcg\ ÌpZâv B\v A§sW H^p sb®p knIm^n¨m Fsâ fWÊv NojXs§m¶pw Cà “” Ae]v H¶psX {bmÀ°n¡mWm]v SpX§n.
“”sÈXm CSp WÃ Nq¯p, Aäv`oÌv Cu fq¶p f\n¡qÀ F¦n`pw H¶p s{lfnNv “”.Ssâ fWÊntWmXv Ae]v sN©n.
b^o£ Hs¡ W¶m]n FjpSn Ae]v ko«nt`Nv tbmNmWm]n sft{Xm tÌgWn F¯n. Aksâ N®pNÄ knc`fm]n AknsX Bs^t]m Sn^ªp sNm*n^p¶p. ko«n F¯n]n«pw B HmÀ½NÄ AksW bn´pXÀ¶p. bt* Npt_tl k^]v¡p¶ Ak³ AkapsX N®pNÄ H¶p fWÊn Wn¶pw bNÀ¯m³ {lfn¨p. hf]w NX¶p tbm]nsNmt*^p¶p NqsX Aksâ _qfns` sskhv_vdmh¡äpwWn_ªp sNm*pw. AkWp BsN {em´v bnXn¡p¶Sv tbms` tSm¶n. bSps¡ Ak³ sdZnt`Nv f_ªp N®pNÄ AX¨p….
F{S tW^w D_§n F¶_n]nà A½]psX knan tN«m\v Ak³ Fjpt¶äSv. “”Ae]v Aѳ knan¡p¶p “”.Ak³ tkPw F\näp fpOw NjpNn AÑsâ fp¼n sI¶v Wn¶p.
“”F§sW D*mÀ¶p FN-vhmw “”Aѳ Pu^kt¯msX tImUn¨p. “”Npj¸w CÃm^p¶p”” Ak³ f_pbXn b_ªp
“”K]n¡m³ bmXpÅ tNmjvhv Bs\¶v AÑWp A_n]mw bt£ WnW¡Sp hmVn¡pw.F¸apw {l² `£y¯n B]n^n¡\w “”.Aѳ DbtUl§Ä SpX§n.
“”Wn§sam¶p Ip½mSn^n fWpgy Ak³ WÃtbms` {lfn¡p¶p*v “” bSnkptbms` A½ ^£s¡¯n. “”Wmsa Njnªtà AXp¯ FN-vhmw ktÃmw Njn¨p tbm]n bYn¡m³ tWm¡v “”.
“”Aѳ AtÃ`pw A§Wm\v F¸apw Pu^kw B\v. F¶m SWn¡p Bkly¯nWv {coZw S^p¶pfp*v. “” Ae]v fWÊn HmÀ¯p.
bXp¯kpw CX¡v bms«ms¡ tN«pw hf]w NX¶p tbm]n. AkapsX fpOw CX¡v fn¶nfm]p¶Sp SpXÀ¶psNm*n^p¶p.
AXp¯ FN-vhmw Unkhw Ae]v bSnkn`pw Dt·gkmWm]n^p¶p. bSnknÃmsS bqK fp_n]n Aes] N*p A½ BÝ^y sb«p. FX¡®p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ആദി

21 Comments

Add a Comment
 1. Bakki evide bro?? Kure ayallo?? Ezhuthi kazhinjille…?? 🤔

 2. Engottii poi……Next part ethi vare Azhuthi kazhinjilleee..???katta waiting Ahnnee😍✌

 3. Man kalakkitto……Eni next part eppazha….waiting Ahhneee…

 4. പൊന്നു.🔥

  വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  😍😍😍😍

 5. കാമു..ണ്ണി

  ഒരു സമകാലീന പ്രണയ പ്രളയത്തിനുളള കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്..

 6. Tamil actor madhavan oru movie ethe situation undu pakashe phone number ticket Alla 100 rps aanu phone number eruthiyathe.Aa Tamil movie mansilaake oodi varunnu ee story vayikumbol

 7. വളരെ നന്നായി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So cute. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 8. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  ആദി ബ്രോ, ഒരു മുട്ടൻ ലൗ സ്റ്റോറിക്കുള്ള സ്കോപ്പുള്ള തീമാ. വിടാതെ പിടിച്ചോ.

 9. Broi polichu Waiting for next part

 10. U r great pakka pwolli bakoi pettanu

 11. Vegam bakki idu bro.njangal CA studentsnu jeevitathilo itonum vidichitilla .Katha vayichu enkilum onnu santoshikate

 12. ഇത് എന്ത് ഭാഷ

  1. malayalam

   1. പൊളിച്ച്

 13. Suspence idatha broh

 14. ആദി ബ്രോ. പൊളിച്ചു

 15. E partum valare nannayirunnu..kurach speed kooduthalano ennu oru thonnal….adutha bagavumayi pettannu varuka…

 16. കൊള്ളാം, നല്ല interesting ആവുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan