അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 3 4202

Kambi Views 706651

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 3

Ayalkkari Jisha Chechi 3 bY Manu | PREVIOUS

Mm³ ASp b_ªSpw tI¨ns]m¶v sM«n.
tI¨n: Culz^m Fs¶ knIm^nt¨m? WnW¡nsS´nsâ hqt¡Xm. ky¯ns¡«k³. Mm³ F´m]n«pw Wnsâ A½t]mXp b_ªp sNmXp¡pw.
gotd¨n A_n]s« Wnsâ Nans]ms¡
Mm³: ISn¡tà tI¨n. A½ A_nª Fs¶ sNmÃpw.hSyfm]n«pw Mm³ CWn sI¿nÃ.thm_n tI¨n.FW¡v tI¨n]psX Nms`ms¡ Nm\pt¼m sbm´pw.bns¶ FW¡v ssN sNm*v B¡mSn^n¡m³ bänÃ.
tI¨n H¶p In^n¨p sNm*v Fs¶ tWm¡n.
tI¨n: fWp Wns¶ Mm³ A¸pknsW tbms`]m N*Sv. A§sW]pÅ Fs¶¡p_n¨m Wo……..
Mm³: fWbqÀkfà tI¨n A_n]msS sI]vSp tbm¶Sm.
tI¨n: Fs´¦n`pw BNs« Wo C¸w tbm
Mm³ tkPw Ss¶ ko«nt`¡v tbm]n. tI¨nt]mXv H¶pw b_]*m]n^p¶p F¶p tSm¶n tbm]v. tI¨n A½t]mXv b_]ptfm F¶ tbXn B]n^p¶p FWn¡v.sI]vSsSms¡ sSäm]n tbms]¶p tSm¶n.A§sW AXp¯ Unkhw ^mkns` A¸p Nan¡m³ tbm] tW^w Mm³ tI¨n]psX ko«n sI¶p. tI¨n A`¡n] {ZhpNÄ D\§m³ B`n CXpN]m]n^p¶p. Fs¶ N* Spw N]än k¨n^p¶ tfN-vhn Smjv¯n]n«p.
tI¨n:tb¸À AN¯p thmc]n`p*v.
tI¨n¡v Ft¶mXv tUgyfps*¶v FWn¡v tSm¶n. Mm³ AN¯p N]_n tb¸_pw km]n¨p Sn^n¨p ko«nt`¡v tbm]n. bns¶ H^mjv¨ Mm³ tI¨n]psX ko«n tbm]nÃ.
ko«n`n^p¶p Xn kn Nm\pN]pw cpXvtdmÄ Nan ¡pN]pw sI]vSp. Np_¨p Unkh§Ä¡p tlgw H^p D¨ hf]w Mm³ tI¨n]psX ko«n sI¶p.tI¨n imans` tXdnan`n^p¶p b¨¡_n fp_n¨p CXpN]m]n^p¶p.
tI¨n:Wns¶ Npt_ Unkhfm]tÃm N*n«v. Wo Cu]nsX]m]n Ct§m«v k^mt_ CÃtÃm. F´p bän
Mm³: k^mSn^p¶Sm. tI¨n¡v Ft¶m«v tUgy B]n^p¶ntÃ. ASp sNm*m k^mSn^pt¶.
tI¨n: FWnt¡m. FW¡v Wnt¶mXv H^p tUgykpw CÃ.Wo H^p B¬¡p«n AtÃ. sb®p§apsX l^o^ emP§Ä N*m C§sWms]ms¡ sI¿m³ tSm¶pw. ASp Wnsâ Npj¸fà {bm]¯nsâ]m.
tI¨n¡v H^p Npj¸kpfnà F¶p b_ªtSmsX FW¡v hfmVWfm]n.
Mm³: tI¨n]psX Nm`p Nm\pt¼m A_n]msS Fsâ hmVWw sbm´pw.AsS´m?
tI¨n: AsSms¡ D*mNpw. In`À¡v sb®p§apsX Nm`p Nm\pt¼m, In`À¡v fp` Nm\pt¼m I´n Nm\pt¼m At¸m Ss¶ B\p§Ä¡v fqZmkpw. sb®p§apsX Nm`psNm*v A_n]msS B\p§apsX Nm`p Ikn«n]m fSn At¸mÄ Ss¶ Aks^ N¼n BNpw.
Mm³: Nm`p sNm*v sSm«mtÃm.
Nm`psNm*v sSm«m fqZmkpsf¶v A_nªn«pw Mm³ H^p W¼À C«p.
Mm³: H¶p tbm tI¨n Nm`psNm*v sSm«ms`m¶pw H¶pw BNnÃ.
tI¨n: tbmXm WnW¡_nªpXmtSm*m.
Mm³: N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

manu

26 Comments

Add a Comment
 1. കുറച്ചൂടെ ഭാവന ചേർക്കമായിരുന്നു

 2. Intresting waiting…

 3. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം……

  😍😍😍😍

 4. നൈസ് സ്റ്റോറി… നൈസ് പാർട്ട്‌…

 5. kadha super nalla kadha eee charakkinte photo koode vekk padhasaram itta

 6. Nice story man…keep going…Nice feeling..

 7. ജോർദ്ദാൻ

  കലക്കിയിട്ടുണ്ട് മാഷേ… ഓരോ ഭാഗവും ലെവൽ കൂടി വരുന്നു.

 8. Super! കിടിലം കഥ അതും മലബാർ ഭാഷയുടെ മൊഞ്ചുള്ള കഥ !!!
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 9. Pwoli movie …katta teasing aanallo bro

 10. വില്ലൻ

  നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് വികാരം കൊള്ളിച്ച് കൊല്ലുമല്ലോ

 11. കൊള്ളാം. ഇതേ സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതി. Really erotic.

 12. Manuva thakarkkunnundu katto ..avatharanam kidu ..keep it up and continue ..pinna varumbozhum etha speed mathi katto ..pinna kaliyil samphashanam ulpaduthana manu..pinna page kuutan sramikkana manu ..

 13. Superb .. nice avathranam …. adipoli

 14. കട്ടപ്പ

  വായനക്കാരെ കൊതിപ്പിച് കൊതിപ്പിച് കൊല്ലും…..
  വളരെ നല്ല കഥയാണ്‌…..ഇങ്ങനെ താനേ പോട്ടെ…..കുറച്ചു കൂടി പഗിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാല്‍ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്‍റെ ഒരു ഇത്….

 15. കെപി കറുപ്പ്

  ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോവണം.. പെട്ടന്ന് ഒരു കളി വേണ്ട.. അടുത്ത പാർട്ടിനയി ഒടുക്കത്തെ കാതിരിപ്പ്.. 😋😊

 16. Super. Interesting. Waiting for next part.

 17. കൊള്ളാം നന്നായി പോവുന്നുണ്ട്.

 18. എന്നിട്ട്

 19. കെപി കറുപ്പ്

  ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കു ശേഷം ഞാൻ കണ്ണിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന കഥ..
  അടുത്ത പാർട്ട്‌ ഉടനെ ഒണ്ടവുമോ.. ?

 20. THrill adupich kollumm nii.

 21. ആത്മാവ്

  അല്ല പിന്നെ…. പൊളിച്ചു മുത്തേ പൊളിച്ചു… ബാലൻസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു… By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

 22. Adipoli story waiting for next part

 23. Really natural and thrilling….

 24. നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്‌. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ… ഞാൻ കുണ്ണയെടുത്ത്‌ കാട്ടി… അപ്പോൾ കടിമുറ്റിയ ആന്റി/ ചേച്ചി പെട്ടെന്നു തുണിപൊക്കി കാലുകൾ കവച്ചു തന്നു ഇത്യാദി സ്ഥിരം കലാപരിപാടികളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യതിയാനം… പിന്നെ foot/ leg fetish..അങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ… കൊള്ളാം.

 25. പേജ് കൂട്ടി എഴുത് ബ്രോ സ്റ്റോറിയുടെ flow പോവാ കുറച്ചു പേജ് കാരണം .തിരക്കാണെങ്കിൽ ടൈം എടുത്ത് upload ചെയ്താ മതി

 26. kadha ushaaraayittund baakki pradheekshikkunnu .page koottaan shramikkoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5