ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha] 913

Kambi Views 576097

N¼nNp«³.sWäv AkWSp Cãfms\¶p FWn¡v tSm¶n C§sW H^p B\p§Ä¡v fp`]n sNmSn]pt*m F¶v AÛpSw tSm¶n Ak³ Fs¶ I^n¨p NnX¯n fp`Nsa fm_n fm_n NpXn¨p Ak³ Fs¶ bns¶ tWs^ NnX¯n Fsâ ^*v fp`Napw H^pfn¨p bnXn¨p fp`N®v km]n`m¡n I¸n FWn¡v Fsâfp`Nan b_]m³ Njn]m¯ H^p S^n¸v AWpeksb«p Ak³ Fsâ fp`s] NXn¨v Sn¶n^psW¦n F¶v B{Pin¨p Mm³ S`sbm¡n Aksâ NmSn bSps¡ b_ªp fp`]n NXn¨v tWmkn¡m³ Ak³ ASv Cãfmt\m F¶v tImUn¨p Mm³ tbmXm F¶v b_ªp N®pNÄ AX¨p Ak³ Fsâ H^p fp` ssN]n FXp¯p fp` k«¯n NXn¨v k`n¨p Mm³ tkUWn¨p knan¨p Ak³ WnÀ¯n Fs¶ tWm¡n tkt* F¶v tImUn¨p Mm³ WnW¡nãfmt\m F¶v tImUn¨t¸mÄ Wns¶ FWn¡v H^p Unkhw sN«n C«p sI¿\w AWnS F¶v b_ªp Ak³ Fsâ km] sbm¯n bnXn¨p FWn«v– Fsâ fp` b`]nX¯m]n NXn¨v k`n¨p Aksâ H^p kn^ Ak³ Fsâ fp`¡®n Np¯n C_¡n Ca¡n Fsâ fp`N®v ^*pw bnXn¨p k`n¨p fSn F¶v knan¨n«pw Ak³ WnÀ¯msS fp`Nsa DX¨p Fsâ fp`N®v IqXm]tbms` FWn¡v tSm¶n Fsâ bq_n Wn¶pw k¶n^n¡p¶p Ak³ fp`]n C§sW sI]vSt¸mÄ FWn¡v tbm]Sm\v Ak³ km]n sI¿\w F¶v b_ªp Mm³ NnX¶p At¸mÄ Ak³ Fs¶ FjpsW`vbn¨p Fsâ fp`Nsa FXp¯p {dm]psX DÅn`m¡n Mm³ Du^m³ tbm]t¸mÄ tk* CSm\v Nm\m³ ^hw F¶v b_ªp FWn«v– Fs¶ sIkn^n tIÀ¯v C^p¯n WtÃm\w N]än sI]vtSms« DuNm\n¡ptfm F¶v tImUn¨p Mm³ A_n]nà tWm¡mw F¶v b_ªp Ak³ Fsâ S`]n bnXn¨p hmUWw Fsâ km]nt`¡v N]än kas^ bSps¡ Ak³ sfm¯w DÅn N]än Npj¸fnÃmsS N]_n Ak³ km]n AXn¡m³ SpX§n Fsâ N®pN

Wn_ªp HjpNn bs£ fWÊn AksW ht´mgw tSm¶n AkWp C^p¶p sNmXp¡p¶Sv Ak³ Np_¨p tW^w A§sW sI]vSp FWn«v– Fs¶ sN«n bnXn¨p NnX¶p Mm³ tImUn¨p F´m bäns] F¶v tImUn¨t¸mÄ AkWp Ct¸mÄ Na]* Nps_ tW^w Fs¶ tk\w F¶v b_ªp Ak³ H^p Sp\n FXp¯p sNm*pk¶p Fsâ bqÀ sfm¯w SpX¨p FWn«v– sshZns` A`fm^ Sp_¶v tZäv hn_¸v FXp¯p bns¶ H^p bm]pw Fs¶ bm]n NnX¡m³ b_ªp Mm³ S`]n\ FXp¯p C«p NnX¶p F´m sI¿m³ tbms\¶p tImUn¨t¸mÄ ¹ohv H¶pw b_]^pSv AkWSp Cãms\¶p b_ªp Mm³ bm]]n NnX¶p Ak³ Fsâ Nm AN¯n tZäv hn_¸v AknsX sfm¯w Hjn¨p W¡m³ SpX§n So^p¶SnWp AWph^n¨p Ak³ Hjn¨p W¡n bns¶ Ak³ fpNant`¡p k¶p Fsâ ssN bnXn¨p fpNant`¡p Fsâ {dm Du^n Naªp Fsâ ^*v ssNNapw sbm¡n sskbn¨p Fsâ ^*v N£kpw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

12 Comments

Add a Comment
 1. എനിയ്ക്കു കഥകൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…വേറെ ഏതോ ഭാഷ ആണ് വരുന്നത്… എങ്ങനെ ഇതു വായിക്കാം എന്ന് പറയാമോ??

  1. just search in the search box how to read

 2. നല്ല കഥ ഇത് പോലെയാണ് എന്‍റയും കഥ അതില്‍ ഒരാളേ ഉള്ളൂ..!!

 3. സൂപ്പർ

 4. കൊള്ളാം… കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കളിയുടെ ആദിക്യം കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എണ്ണം കുറച്ച് , കളികൾ കുറച്ച് പരത്തിയും വിശദമാക്കിയും പറഞ്ഞു പോയാൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഒത്തിരി കൂടി സുഖം കിട്ടും.any way എഴുത്ത് മോശമില്ല, ഇതിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലക്ക്‌ എടുത്താൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ..നല്ലൊരു കഥയും കഥാകാരനേയും നമുക്ക് കിട്ടും, ഉറപ്പ്!. അഭിനന്ദനങ്ങൾ…….

 5. കൊള്ളാം നല്ല തീം ,, മസാലാ ഡയലോഗുകൾ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ..

 6. ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന്റെ കഥ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തു എപ്പിസോഡ് നിർത്തണം. ആദ്യത്തെ കളി കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ഭീഷണി പെടുത്തുന്നിടത്തു നിർത്തതിയാൽ ഗംഭീരം ആകുമായിരുന്നു. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 7. കൊള്ളാം, നായിക ഒരു വെടി ആവുകയാണല്ലോ

 8. anitha spr,kollam,my interesting subject ayrunnu,but ethil athilayirunnu,oru mfm cherkayirunnu,athinayi kathirikunnu,group kali kooduthal eduu moloo,next petennu

 9. Anitha super ayittond.

 10. Kozapam Ella but not good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan