ഭാര്യയുടെ ഓണാഘോഷം ബോസിന്റെ കൂടെ 2 37

Kambi Views 85165

ഭാര്യയുടെ ഓണാഘോഷം ബോസിന്റെ കൂടെ 2

BHARYAYUDE ONAKHOSHAM BOSSINTE KOODE PART 2 BY VARUN

Fsâ em^y XoWs] AkapsX Nnak³ tdmÊv W¶m]n BhzUn¡p¶p. Aksa N«n`n Wn¶v F\o¸n¨p AktamXv A]mapsX Np® bnXn¡m³ b_ªp H^p AXnfs] tbms` AkÄ ASv N¿n`n«p Djn]m³ SpX§n.A]mÄ ASv AkapsX km]nt`¡p N]än AXn¡m³ SpX§n A®m¡pks^ F¯n AkÄ A]mapsX Np® Du¼p¶SnsWm¸w AkapsX I¡ fp` NnX¶p Spap¼p¶p A]mÄ H^p ssN sNm*v ASn bnXn¯w SpX§n ftä ssN AkapsX fpXn Np¯n bnXn¨p làn]m]n Aksa sNm*v km]n FXp¸n¡p-¶p.
AkÄ A]mapsX D*]pw WmkpsNm*vI¸n k`n¡m³ SpX§n. Fsâ hmUWw CSptbms` sI]vSn«nà AkÄ. tNm«]¯p WsÃm^p A¨m]³ cmfn`n]n KWn¨pkaÀ¶ Fsâ XoW H^p tklys] tbms` H^p NnakWp NnX¶p sNmXp¡p¶p FWn¡v knlzhn¡m³ Bk\nÃ.ASpw M§apsX `kv fmt^yKv NqXn B]n^p¶pAkÄNv Fs¶ f_¶p C§sWms¡ sI¿m³ F§sW hmVn¡p¶p FWn¡v BsN H^p bnXnw Nn«mWnÃ. fn¡km_pw M§Ä¡p Cu tKm`n A{S Bklyfms\¶v A]mÄNv fWhn`m]n Nm\pw ASv A]mÄ W¶m]n fpSs`Xp¡p¶p.
A]mÄ Aksa NnX¯n 69 sbmhng³ NnX¶p AkapsX bq_p sbman¨p W¡n SpX¡p¶p AkapsX N´n Ip*v sNm*v NXn¨p k`n¡p-¶p.

AkÄ lÐw D*m¡m³ SpX§n Biviv Biviv ASnsWm¸w AkÄ A]mapsX Np®]pw D*]pw I¸n sNmXp¡p¶p. AkapsX bq_v Ip^¯m³ SpX§n.A]mÄ AkapsX Nm`pNÄ AN¯n A]mapsX Np`¨p Wn¡p¶ Np® SÅn N]än AXn¡m³ SpX§n.NnakWp Cu {bm]¯n`pw C{S ÌmfnWt]m Mm³ AÛpSs¸«p.ASnsWm¸w AkapsX fp`NÄ ^*pw N¿n C«p Npj]v–¡p¶p fp` sM«n sI_pSm]v NXn¨p AkÄ lÐw D*m¡n Biviv Biviv AkÄ tks_ GtSm t`mN¯m]tbms`. AkÄ A]mtamXv hvboZn AXn¡m³ b_ªp A]mÄ hN` làn]pw FXp¯p BªXn¨psNm*n^p¶p.

HXpkn ^*mÄ¡pw H^ptbms` k¶p A]mÄ NnS¨p sNm*v AkapsX tUit¯Nv ko\p. AkÄ A]msa Ipän bn\ªp A]msa D½ sNm*v fqXp¶p.A]mapsX lp¢w fpjpk³ AkapsX DÅn F¯n A]mÄ hmUWw Du^n H¸w Np_¨p lp¢kpw bp_t¯¡p ko\p.B]m`pw Akapw Cu fpXnª S\p¸¯pw kn]À¯n^n¡p¶p.A]mÄ AktamXv H«n tIÀ¶p Npªp§Ä A½s] tIÀ¶p NnX¡p¶ tbms` AktamXv tIÀ¶p NnX¡p¶p.AkÄ A]msa bpÂNn St`mXn NnX¡p¶p.^*ntWw Hä sk«nWp sNmÃm³ tSm¶n.
A`vbw Njnªp A]mÄ AktamXv Sn^nªp NnX¡m³ b_ªp F´nWpÅ ¹m³ Bs\¶v FWn¡v fWhn`m]n. A]mÄ AkapsX NqSn sbman¨p k¨v AknsX W¡n sNmXp¡p¶p . Fsâ em^y]psX NqSn Mm³ CSv ks^ f^ymUNv tWm¡n«p tbm`pfnÃ.A]mÄ bmÂbm]hw tbms` AknsX W¡p¶p.bn¶oXv H^p sKÂ FXp¯p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

varun

26 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം.

  😍😍😍😍

 2. സ്പീഡ് കുറക്കൂ….

 3. Page kootu bro ..

  Speed kurakoooo

 4. പേജ് കൂട്ടി വിശദമായി എഴുതണം ബ്രോ. സ്പീഡ് കാരണം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അടുത്ത ഭാഗത്ത്‌ ശരിയാക്കണം.

  1. urappayum bro. next part ok aakam

 5. Good vry well. Add more pages and slowly explan one by one and inch to inch

  1. thanks and sure bro

   1. WE r waiting……????????

 6. കിടു ബ്രോ.. ഈ തീം വച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോ.. പേജ് കൂട്ട്.. അവളെ പണ്ണാൻ ഇനിയുമ ആളുകള് വരട്ടെ

 7. bro page koote eyuthe nive story ee story nthayalum complete akkanam mattula storyies polea pakutheike veche nertharuthe

 8. കുറച്ചു സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും bro,അടുത്തതിൽ ശ്രെദ്ധിക്കുമല്ലോ 😊😊😊

 9. കൊള്ളാം, പേജ് കുറവാണ് എന്നൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തീരുന്നു, അടുത്ത ഭാഗം പേജ് കൂട്ടി വിവരിച്ച് എഴുതു

  1. Ok next time ready aakam

 10. Bharyeyude koothi neravanam nokkathathinte annu aval bossinte koode poyathu…. 😂 Speed kooduthal annu.

 11. കാമു..ണ്ണി

  ദു:ഖിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിലീ..,
  നിർബന്ധ ജീവിതം ആർക്ക് വേണ്ടി.

  ഉത്തരമില്ലാത്ത നിന്റ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പോലീ പുകച്ചുരുളുകൾ..
  💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

  ..കപ്പ ,മരച്ചീനി ,കൊളളി,പൂള,കിഴങ്ങ് …
  അവന് എന്തൊക്കെ പേരുകൾ…!
  ഹോ വിജ്ജമ്ഭ്രിതം…

 12. Super vagam adutha baham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5