ഭാര്യയുടെ ഓണാഘോഷം ബോസിന്റെ കൂടെ 1217

Kambi Views 51262

ഭാര്യയുടെ ഓണാഘോഷം ബോസിന്റെ കൂടെ

BHARYAYUDE ONAKHOSHAM BOSSINTE KOODE BY VARUN

NmWZ]ns` S\p¸nsâ B`hy¯n D_§pt¼mjm\v AkÄ knan¨Sv Fjpt¶¡p ssXw H^pbmXm]n . Cu Wm«ns` Du¼n] S\p¸nsW fWÊn lbn¨p sNm*v F\oäp. Fsâ em^y XoW bSnkn`pw hpµ^n B]n shäv hm^n Hs¡ DXp¯p Wn¡p¶p. N*n«v Ss¶ Np«Wv I`Ww k¨v SpX§n 36 sshhv fp` H^p sshZv kjn Nm\mw H«n] k]_ns` bp¡nÄ sNmXn]pw.tImUn¡p¶SnWp fpt¶ AkÄ b_ªp Hm\w sh`nt{dg³ B\v Hmcohn tbmkm\v Ft¶äp s_Zn B]n Hmcohn tbm. Hm\w Bs]¶p A¸jm Hm^vf k¶Sv Fsâ H¸w kÀ¡v sI¿p¶sSms¡ hm]n¸pw b©mdn]pw Bt]m*v AknsX Hmt\mw ssf^psfm¶pfnÃ. Mm³ {l²n¨p AkÄ BsN Ft´m fqZv Hmcv B\v .Aksa C§sW Mm³ N*nt« CÃ.
Hmcohn F¯n]n«pw Fsâ fWÊn AkapsX HmÀf B]n^p¶p. AkapsX tdmhv H^p Nnak³ B]Sv emPyw sI_p¸¡mÀ B^pt¶Â Aksa H¶v sNm¯m³ tWm¡nt]sW. BsN tdmÀ imcv tZ `okv FXp¯p ko«n tbmkm¶p k¨p. tbm\ kjn H^p Np¸n km§\w ASv AXn¨p AknsX C^n¡mw AkÄ t{bm{Pmw Hs¡ Njnªtà k^q.Np¸n km§n bp_¯p C_§n]t¸m XoW]psX Nnak³ tdmhv Nm_n tbm\Sv N*p NqsX Akapw D*v. Cksa´m C]mapsX NqsX In`t¸m t{bm{PmfnWp Ft´`pw km§m³ tbm]Smkpw. F¦n`pw Aks^ Ip½m tcmtÅm sI¿m³ So^pfmWn¨p. Nps_ sI¶t¸m fWhn`m]n Hmcohnt`Nv Aà tbm\Sv A§sW Nps_ Uq^w HmXn H^p H^p k`n] tSm«¯nt`Nv N]_n. CSv A]mapsX cmw iuhv B\v fp³bv H^p bmÀ«n¡v CknsX k¶n«p*v. Cks^´m CknsX fWshm¶p bnXªp.AknsX Bt^w Nm\m³ Cà A]mÄ Aktaw Nq«n DÅnt`¡p WX¶p MmWpw AkÀ A_n]msS bn_Np kl¯qsX DÅn N]_n. A]mÄ H^p ssk³ sbm«n¨p ¥mÊnt`Nv bN^p¶p AkÄNv sNmXp¯p AkÄ tk*m¶p b_ªn«pw A]mÄ d`fm]n Aksa sNm*v NpXn¸n¨p. FWn¡v Ft´m b´ntNXms\¶p fWhn`m]n. ^*mfs¯ ¥mhv NqsX NpXn¨t¸m AkÄ Nn_p§n SpX§n.A]mÄ Aksa F\o¸n¨p H^p _qfnt`Nv sNm*v tbm]n Aksa NnX¯n hm^n fmän »uhn AkapsX fp`NÄ sS_n¨p Wn¡p¶p A]mÄ ASnt`Nv BÀ¯nt]msX tWm¡p¶p AkÄ FSnÀ¡p¶nà FWn¡v N*p Wn¡m³ bän]nÃ.Mm³ CXsbXm³ So^pfmWn¨p bs£ A]msa bn\¡n]m AkapsX tKm`n tbm]m NpXpwdw b«n\n Bkpw A{S hm`_n DÅ tKmdv tks_ Nn«nÃ. Fsâ tKmdv N¿m`¸p_s¯ tS§m tbms` B\v Ft¸m tkt\`pw tbmkmw FWn¡v BsN F´v sI¿\sf¶v A_n]nÃ.CSnWnX]n A]mÄ AkapsX hm^n bqÀ\fm]n Du^n F_nªp Nnak³ AkapsX Ip*n I¸n NpXn¡p¶p AkÄ WnÊim]]m]n NnX¶p sNmXp¡p¶p. AkapsX AXn bmkmX]psX sN«pNÄ Ajnªp ASpw SmsjNv bSn¨p NqsX »uhpw.gZn]pw {dm]pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

varun

14 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  നന്നായിരുന്നു.
  പക്ഷേ പേജ് കുറയുകയും, സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ….?

  😍😍😍😍

 2. Nalla theme..speed kurachu koodi poi….but adipoli aanu..adutha part page koottti udane varumennu pratheekshikkunnu….

 3. കുറച്ചു കൂടി പേജ് കൂട്ടി വിശദമായി എഴുതൂ ബ്രോ.

 4. തീം കൊള്ളാം, പക്ഷെ വെറും രണ്ടു പേജ് കൊണ്ട് കഥ ഇത്രേം എത്തിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 8-9 പേജ് എഴുതാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പേജിൽ.അടുത്ത ഭാഗം സ്പീഡ് കുറച്ച് വിവരിച്ച് എഴുതണം.പേജും കൂട്ടണം.

 5. good … പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ..

 6. കാമു..ണ്ണി

  ലെഗ് ബ്രേക്ക് ബോളിങ് ആക്ഷനിൽ എറിയുന്ന ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബൗൾ ആണ് ഗൂഗ്ളി.മഹാനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ അവസാനം പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത് ഒരു നിരുപദ്രവകരമായ ഗൂഗ്ളിയിലാണ്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി 99.6 …..!!!!
  🚼🚾🚾🛂🛃🛃🛄🛄🛅🛅🛅⚠️⚠️⚠️🚻🚻🚺🚺🚺🚹🚹♿♿♿🚰🚰🚰🚰🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

  1. 4 റൺസ് മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് 100 average ആക്കാൻ. എറിക് ഹോളിസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ ക്ളീൻ ബൗൾഡ് ആകുകയായിരുന്നു.
   ടൈറ്റിലും തുടക്കവും വായിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് ഇതിൽ സമയം invest ചെയുന്നത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു മതി.

   1. കാമു..ണ്ണി 🌏pK

    ഹഹഹഹ!
    👌👌👌👍👍👍😜😎😀

    നമ്മ..ളില്ലേ….ഏഏഏ ..!!!€€£₹₩

    ,..ചുമ്മാ ചൊറിയും കുത്തി ഉറക്കം,
    അതാ..

    “””നന്ദി ആരോട് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടൂ…;
    …………………….

 7. വെൽക്കം

 8. അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി ആദ്യമായി ആണ് എഴുതുന്നത്.കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കുക .അടുത്ത പാർട്ട് നന്നായ് എഴുതാം.

  1. ആത്മാവ്

   ഈ കമന്റ്‌ എനിക്ക് വേണ്ടി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു… ആദ്യമായ് എഴുതുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി… അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തികളെയും ഈ ആത്മാവ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല… താൻ പൊളിക്കടോ സപ്പോർട്ടുമായി ഈ ആത്മാവും കൂട്ടുകാരും കൂടെയുണ്ടാകും… 👍👍.By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

   1. അതെ.സപ്പോർട്ടിനു ഒരുപാടു നന്ദി.എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കഥയായി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

 9. ആത്മാവ്

  ഡിയർ… കഥ കൊള്ളാം നല്ല തീം പക്ഷെ ഒരൽപ്പം സ്പീഡായിപ്പോയില്ലേ…? അതുപോലെ പേജ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി… പോട്ടെ അതൊന്നും സാരമാക്കേണ്ട അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എല്ലാ കുറവുകളും നികത്തി അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ…? അതും പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് തന്നെ… 👍👍. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5