ഭവാനിയമ്മയുടെ കളിവീട്‌ [LeKsHmi] 238

Kambi Views 501757

ഭവാനിയമ്മയുടെ കളിവീട്‌

BHAVANIYAMMAYUDE KALIVEEDU AUTHOR ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രന്‍ തമ്പി

A³kÀ Updm]n Wn¶pw Wm«nt`¡v tbm¶t¸mÄ Nq«pNm^³ kngv\pknsâ ko«n N]_n Np_¨v hmVW§Ä sNmXp¯v tbmN\w F¶pw b_ªm\v kngv\p A³k_nsW ]m{S B¡n]Sv.

A³k_nsâ ko«nt`¡pÅ kjn]n`m\v kngv\pknsâ koXpw. At¸mÄ bns¶ AsSm^p {blvWw AÃtÃm. Aksâ ko«n A½]pw fp¯Èn]pw sb§apw D*v. Aѳ Sfnjv–Wm«n C`Nv–t{Xm\nNv–hv NXWX¯pN]m\v.

A½]psX]pw sb§apsX]pw tcmt«m Hs¡ A³kÀ N*n«p*v. Wà bohpNam\tÃm F¶v Ak³ knIm^n¨n«pfp*v. kngv\pknsâ ko«n N]_mw F¶v h½Sn¡m³ ASpw NqsX H^p Nm^\fm\v.

A§sW A¶v D¨Njnªv A³kÀ kngv\pknsâ ko«ns`¯n. Wà hzoN^\w B\v A³k_nWv Nn«n]Sv. kngv\pknsâ A½ Wo`nf H^p Bä³ bohv. ASn`pw hq¸_m\v A½q½ ekmWn. Ak^psX shäv fp*n sS_n¨v Wn¡p¶ fp`]pw bp_tNm«v SÅn] I¡ Np*nNapw N*v A³k_nsâ Np® SÅn.

”tfmsW N]_n km”, F¶pw b_ªv A³k_nsW £\n¨t¸mÄ A³kÀ Np®]pw SXkn]m\v ANt¯¡v N]_n]Sv. kngv\pknsâ sb§Ä `¨p k¶n«nÃm]n^p¶p. ekmWn fp¯Èn kngv\pknsâ kntlg§Ä Hs¡ tImUn¨_nªp.

Wà AXnsbman Du\v H^p¡n]n«p*m]n^p¶p. ”Njn¡v, tfmsW”, F¶pw b_ªv fp¯Èn NnX¡m³ tbm]n. Wo`nf AknsX Wn¶v A³k_nWv kna¼n sNmXp¯p.

i`m B\v tNt«m F¶pw b_ªv docv C«v sNmXp¯t¸mÄ Ak³ b_ªp. ”Wo`p A½ S^p¶StÃ? ASv A§sW]tà BNq.”

”H¶v tbmXm”, Wo`p H¶v Nn\p§n.

‘Dw.. sb®v ka]ptfm?’, A³kÀ HmÀ¯p. Nps_ Bân bohpNsa A³kÀ Nan¨n«pÅSm\v. ASpsNm*v tWm«kpw emkkpw Hs¡ A³k_nWv Sn^n¨_n]mw.

”tfmWv C¶v tbmt\m? H¶p_§n £o\sfms¡ fmän Wmsa tbm]m tbms^?”, Wo`of tImUn¨t¸mÄ A³k_nsâ fWÊn `ÍpNÄ sbm«n.

Aksâ Np®]pw kn§n. ”Bân b_ªm tbmNp¶nÔ, A³kÀ In^n¨psNm*v b_ªp.

Wo`nf]psX fpO¯v H^p NŨn^n D*m]n^p¶p. ”tfm³ AknsX Wà tKm`n]n`m\v F¶v kngv\p b_ªn^p¶p. Aksâ Nm^yw BsN NãvX¯n`m\v”, Wo`nf b_ªp.

”Fsâ tKm`n WÃSm\v. kngv\pknWv Mm³ WÃ H^p tKm`n tWm¡p¶p*v”, A³kÀ b_ªp. ”At¸mÄ AkWv tfmsâ tbms` WÃ ssbh]pÅ tKm`n Nn«pw AsÃ?”, Wo`nf tImUn¨p.

”Wfp¡v {lfn¡mw, Bân”, A³kÀ b_ªp. ”tfm³ knIm^n¨m WX¡pw. A¸w docpw NqsX Njn¡v”, Wo`nf A³k_nsâ AXp¯v k¶p docv Aksâ bv–taänt`¡v C«psNm*v b_ªp.

Wo`of]psX N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രന്‍ തമ്പി

10 Comments

Add a Comment
 1. Same katha eee aduth veroru sitil vayichitund
  Swanthamayi vallathum ezhuthoo bro copy adikathe

 2. Ennu bhavani ammayude video kittiyappole thonni Oru kambi Katha manakkunnund ennu

  1. Aa video undo kayyil

 3. കഥ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടില്ല ., സ്പീട് കൂടി എന്നൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ….

 4. അപ്പൻ മേനോൻ

  ലക്ഷ്മി…

  ഇത്തരം ഒരു കഥ മുൻപ് വായിച്ച ഓർമ്മ എനിക്കില്ല. എങ്കിലും ഒരമ്മയും മോളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം അതും മകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഒരു അപരിചിതനുമായി വന്ന ദിവസം തന്നെ ലൈംഗീകമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ….സങ്കൽപ്പിക്കാൻ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഴുത്തിന്റെ വേഗത അൽപ്പം കൂട്ടുകയും cheythu.

 5. very very old story

 6. ഇത് കുറെ മുമ്പ് വന്ന കഥ ആണല്ലോ…

  സ്വന്തമായി എഴുതൂ…..

 7. Ee moonjiya kadha kondu vannu pokallu podeii theri vilipikallu

 8. swanthamaaaayi ezhutju…engane copy adikkaaathe…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan