എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 9 1071

Kambi Views 214254

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 9

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 9 BY ANU | PREVIOUS PART

AXp¯ Unkhw ^mkns` Mm³ bSnkn`pw tW^s¯ D\À¶p KWm` kjn bp_t¯¡p H¶v tWm¡n . Uqs^ Wn¶pw A½ k^p¶p A¼`¯n tbm]n«v k^p¶Sm\v Cs¶´m\mtkm kntlgw Mm³ Bt`mIn¨p. Mm³ A¦napw A½]pw S½n D*m] Nan HmÀ¯p Hmiv HmÀ¡pt¼mÄ Ss¶ Fsâ Np«³ SpX]nXp¡n NnX¶p SpXn¡p¶p. Mm³ A¦nansâ emPys¯ Np_n¨v Bt`mIn¨p A½s] tbms` H^p sb®nsW Nan¡m³ Nn«n]tÃm..

tNmtaKn tbmNm³ dhv tWm¡n Wn¡pt¼mÄ ASp kjn hSogv tI«³ k¶p. bns¶ bpÅn]psX ssd¡n MmWpw tN_n tWs^ Xu\n F¯n. Np_¨p tW^w tNmtaKnWv fp³bn km]ntWm¡n Wn¶p . Hmt^m I^¡pNÄ k^pt¼mapw hSogv tI«³ tWm¡n Hmt^m Nsfâv Hs¡ b_ªp tW^w tbm]Sv M§Ä A_nªnÃ. A§sW Mm³ ¢mÊn tN_n hSogv tI«³ Sn^n¨p tbm]n. ¢mÊn FÃm Unkhw tbms` Ss¶ BsN tdm_Xn. A§sW D¨¡v Mm³ ¢mÊv– N«v– sI]vSp . ko«n k¶p koXnWN¯p tN_n]n«pw Bs^]pw N*nà Mm³ fp_n]n sI¶p {ZÊv– Hs¡ fm_n bp_¯v C_§n At¸mÄ Bân]psX fp_n]n lÐw tN«p Mm³ kmSn SÅn tWm¡n AN¯p Wn¶pw bq«n]n^n¡p¶p . bp_¯v DÅ H^p KW`nsâ knXkn`qsX AN¯p tWm¡n DÅnt`¡v N«n`n A½ A¦nansâ sW©n S` sk¨p NnX¡p¶p C^pk^pw WPvW^m]n^p¶p. A¦nansâ hmVWw SaÀ¶p NnX¡p¶p At¸mÄ Nan Njnªp NnX¡pkm\v. AVnNw tW^w AknsX Wn¶m kà b\n¡m^pw Fs¶ Nm\pw Mm³ AknsX Wn¶pw tbm¶p. tWs^ hSogv tI«sâ ko«n sI¶p kmSn Sp_¶p NnX¶Sv sNm*v hSogv tI«m… F¶pw knan¨p sNm*m\v tN_n]Sv AN¯p Wn¶pw `S tI¨n]psX f_pbXn tN«p Ak³ CknXnÃXm. Mm³ tWs^ AXp¡a]n sI¶p. `S tI¨n]pfm]n Np_¨p tW^w hwhm^n¨p Wn¶p F¶n«v Sn^nsN tbm¶p. A§sW Wm«n Ipän Sn^nªp ko«n F¯n]t¸mÄ sskNpt¶^w B]n. ko«n k¶t¸mÄ A¦nÄ dmsPms¡ B]n«v C_§p¶p A¦nanWp tKm`n Np_¨p Wmat¯¡v ZÂin]n B\v ASpsNm*p A¦nÄ tbmNpN]m\v. Bân]psX fpOw BsN kmXn A½]psX]pw..

Unkh§Ä Njnªp tbm]n. Fsâ tNmtaKv skt¡gWv B]n. ko«n Aѳ Hmt^m b\nNÄ G`vbn¨p S^pw F¶n«v bpÅn tbmNpw A§sW Mm³ dnhn B]n. Fsâ IpänNanNÄs¡m¶pw ssXw Nn«p¶nÃ. ^m{Sn CXs¡ms¡ sI_n]½s] Nan¡pw. A§sW H^p Unkhw ^mkns` Bân fp_n ¢o³ sI¿m³ k¶p Mm³ N«n`n C^n¡p¶p. H^p Hm_©v ssWän B]n^p¶p BânNv. Nm\m³ Ss¶ e]¦^ ewPn. Wn`w SpX¡m³ skÅw Sp\n D*v. ssWän fpt«maw sbm¡n Np¯n. F¶n«v skůn Sp\n fp¡n NpWnªp SpX¡p¶p. Hmiv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anu

14 Comments

Add a Comment
 1. monte collegile 3,4 frndsine koodi veetil konduvaranam….. grup fuk

 2. superrrrrrrrrr kudumbam ayal ingane vanam

 3. Please continue

 4. Enthu pattY Anu ..ingane nirthallee 🤒😫

  Enthelum problem anel athu solve cheYthittu adutha bagam thanna mathi ..

  All the best …

  1. നിർത്തുന്നില്ല… മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടരാം…

 5. തീർച്ചയായും തുടരണം, നല്ല കഥയാണ്. ഈ ഭാഗത്തിലെ കളികൾ സ്പീഡ് കൂടിയല്ലോ, അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 6. Avasaanapartinte thudakkam vare Anu kaanunnareethiyil aayirunnu pinne college il poya al kalikandareethiyil ezhuthi?ennalum super aayirunnu Valare nannayittundu.

  1. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ കഥ തുടർന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ നിന്നും മാറ്റി എഴുതിയത്. മാറ്റം കാരണം അടുത്ത പാർട്ട്‌ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതു വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക

 7. എന്തേ ഇത്ര നല്ല കഥ നിർത്തുന്നത്.

  ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കളി കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയാൽ ഇതിലും നന്നായിരിക്കും.

 8. Hi Anu dear,

  This part was also excellent as expected.

  The scope in the series are more than enough
  1. Aunty and Boy
  2. Aunty and Satheesh
  3. Amma and Satheesh
  4. Latha and Satheesh
  5. Latha and boy
  6. Aunty and Kumara
  7. Achan and Aunty
  8. Latha and Kumara

  We can add a cousin boy and an elder woman too.

  All the rights goes to the writer. I’m just giving suggestions

  Regards

 9. Aduthath porattee nice aann

 10. Anu നീ ആ മനയ്ക്കലെ വിശേഷം ഒന്ന് Continue cheyy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5