എന്‍റെ പ്രണയം മുത്ത് 3 [Rajesh] 487

60869 Kambi Views

 

എന്‍റെ പ്രണയം (മുത്ത്) 3

Ente Pranayam Muthu 3 Author:Rajesh | PREVIOUS PART

H^p Wo* CXtka B]n^p¶p….
FjpSpkm³ DÅ hf]w Nn«n]n^p¶nà ASm\v– C{S]pw Smfhn¨Sv…. tKm`n¯n^¡m\v– {bVmW Nm^\w…

WnÀ¯n]Sv kmPf¬ ]m{Ss]¡p_n¨v b_]mw F¶v b_ªm\v… ASpsNm*v AknX¶v Ss¶ SpX§mw….

M§apsX BUys¯ Wo* ]m{S B\v CSv…
2 tbÀ¡pw sI_n] tbXn]p*v… Bs^¦n`pw N*mÂ… A_nªm tNmana¡w Ss¶ D*mkpw.. AkÄ {NnhvSy³, Mm³ inµp At¸mÄ D*mkpftÃm…

A§nsW AkapsX koXnWp 2 dÊvtäm¸v– fm_n AkÄ Wn¶p.
Ko³hpw tXmbpw B]n^p¶p AkapsX tkgw… B^v N*m`pw H¶v tWm¡p¶ h^o^w B\v fp¯ntâSp… Nm^\w A{S WÃ tg¸v B\v..
N¿n HSp§p¶ tg¸v H¯ fp`Napw HSp§n] A^s¡«pw knXÀ¶ WnSwdkpw WnSwdw f_]p¶ fpXn]pw DÅ AkÄ tg¸v sI]vS {ZÊv– B\v Dbt]mPn¡pN..
Mm³ Fsâ hz´w bÄÊ_n Aksa AknX¶v FXp¯p. AkapsX Wn¸pN* Fsâ Nt{*mÄ tbm]n F¶v b_]mSn^n¡m³ k¿…
Mm³ tImUn¨p.. fps¯ CsSms¡ C«p Wo Fsâ Nt{*mÄ Na]m³ C_§n]Smt\mXn…
AkÄ b_ªp fmgnWp Nm\m³ Asà CsSms¡ CXps¶ CSv N*m`vtbmkp¶ Nt{*mÄ Bt\ A§v tbms«¶p k]vN\w Aà bns¶..

hSy¯n Wo* ]m{SNÄ FWn¡v kas^ Cãfm\v… F¶m AkÄ¡p Sos^ CãfÃSmWpw..
bs£ Fsâ H¸w B]SpsNm*v AkÄ kas^ im¸n B]n^p¶p…
M§Ä A§nsW ]m{S SpX§n.. ssd¡n AkÄ NkIn^p¶n«p Fsâ k]_n sN«nbnXn¨p C^p¶p…
AkapsX H^p sI_n] H_©p fpjp¸pÅ fp`NÄ Fsâ bp_¯p AfÀ¶n^p¶p..
10 Nnt`mfnät_maw bn¶n«t¸mÄ AkapsX tbXn fm_n… CWn B^pw Nm\nà Fs¶m^p ssV^yw AkÄ¡pw k¶p.. AkÄ H¶v _n`mN-vhv– B]n..
C^mäpsb«]ns` H^p tim«`n Wn¶v Bim^w Hs¡ Njn¨p M§Ä ]m{S SpXÀ¶p… AkÄ l^n¡pw BhzUn¡p¶p*m]n^p¶p B ]m{S…
S` f_¨n^p¶ gmÄ AkÄ fmän, F¶n«v {bNrSn ewPn Hs¡ BhzUn¨p Ft¶mXv tIÀ¶v AkÄ C^p¶p…

Mm³ tImUn¨p… Wnsâ tbXns]ms¡ fm_nt]m??
AkÄ : Gs_¡ps_
Mm³ : Ft´m¶mXn Fsâ bp_¯p F¶m*v sNmÅp¶p*vtÃm ???
AkÄ : Ft´m¶m…. FWn¡_n]nà B …
N®mXn]n NqXn AkapsX fpOw tWm¡n]n^p¶ FWn¡v AkapsX emkw N*t¸mÄ l^n¡pw fq¯p…
Mm³ : F¶m Mm³ H¶v tWm¡s« … (ssN Mm³ bp_Nns`¡n«p)
AkÄ : A¿X A§Wnt¸m tWm¡*… sNmÅmtÃm tfm³s_ bqSn…
Mm³ : AsS´ms\¶v A_n]m³ DÅ sNmSnsNm*tà fpt¯…
AkÄ : hf]fmNpt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

രാജേഷ്‌

12 Comments

Add a Comment
 1. Rajesh bro kidu story adutha part late aakalee

  1. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്

 2. കഥ നൈസ് ആയിരുന്നു ബ്രോ . നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. നന്ദി തീര്‍ച്ചയായും ഉടനെ ഇടാം ജോലിത്തിരക്ക് ആണ് പ്രശ്നം

 3. കൊള്ളാം ബ്രോ. അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. thanks

 4. Kollam ..adipoli
  Please continue rajesh.

  1. thanks
   theerchayayum

 5. Kazhinja thavanathe pole late akkeruthu bakki uden post cheyyene

  1. orikkalum illa
   2 divasathinakam adutha bhagam varum

 6. Super..Continue

  1. thanks
   sure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan