ഗന്ധകി [സാത്താൻ] 642

Kambi Views 69524

ഗന്ധകി

GANDHAKI BY SATHAAN

“”AkÄ tbms]Xm …”” kmXn] fpOkpfm]n«v Aen k¶p b_]p¶ tN«t¸m NqsX]pÅ Nq«pNm^³ kÃmSm]n,

“”C¶s` ks^ H^p Npj¸kpfnÃmsS]n^p¶Sm\tÃm F´v bän”” Ak³ Aent]mXv Nm^yw Sn^¡n.

“”G]v {blvWsfm¶pfnÃ..H^p Atf^n¡Nm^â Bt`mIWs]¶p ko«nÂ, AkÄ¡p h½Snt¡*n k¶p tbm`pw”” ASv

b_ªkhmWn¸n¡pt¼mÄ Ak³ fpOw fmänbnXn¨p Sm³ N^]p¶Sv B^pw Nm\mSn^n¡m³ ..

“”knXv AkÄ¡p tks*¦n Wfp¡pw tk*, Wo h¦XsbXmsS …”” Nq«¯n {co¡³ CÀgmUv Akâ tSman S«n Blzhn¸n¡m³ {lfn¨p

“”A§sW WnW¡p b_]mw Fsâ KokWm]n^p¶p AkÄ FÃmfm]n^p¶p”” Aen FÃmk^psX]pw fp³bn sk¨v sbm«ns¯_n¨p, F´v sI¿\sf¶v B^vNpsfm^p bnXn]pw Nn«n]nÃ

A`vbtW^¯nWp tlgw Aen Akâ AXp¯p k¶n^p¶p..

“”thm_n Zm Mm³ sbs«s¶m^p tUgy¯nâ bp_¯v… .. thm_n km Wfp¡p tbmNmw CWow CknsX Wn¡*m.. Wn`v¡m³ bä\nà “” Aen CÀgmUnsâ N¿n bnXn¨p sNm*v b_ªp

“”AsSm¶q`y t{dm ]p Hs¡”” AkÀ S§apsX ssd¡v ÌmÀ«v sI]vSp C_§n

Aen]pw AWpbf]pw 3 kÀgt¯mafm]n«v {b\]¯n`m]n^p¶p. C^pk^psX]pw ko«pNmÀ¡pw Cu dÔf_n]mw AWpbf]psX ko«pNmÀ AVnNw Sm`vb^yw Nm\n¨nsæn`pw Aen]psX ko«pNm^v¡v Cu dÔ¯nWv h½Sfm]n^p¶p. B dÔfm\v H^tf^n¡Nm^â Bt`mIW]n H`n¨ptbm]Sv . AWpbf C§sW sI¿psf¶v Aent¡m Aksâ Nq«pNmÀt¡m knlzhn¡m³ bän]nÃ, bs£ B^pw ASnsW Np_n¨v NqXpS AktWmXp tImUn¨nà …Aksâ fWÊv kngfn¸n¡*ms]¶p AkÀ knIm^n¨p

t{d¡bv bmÀ«n Hs¡ WX¯n H^p knVw Wà tNm`¯n`m]n^p¶p Aen ko«ns`¯n]Sv. Aen]psX ko«n A½ fm{Stf]pÅp dm¡n]pÅks^Ãmw Wm«n`m]n^p¶p. Aѳ tW^s¯ f^n¨ Aen]psX Cã§apw B{Pi§apw W¶m]n«v A_n]mfm]n^p¶Sv Aksâ A½¡p fm{Sfm]n^p¶p

ssd¡nsâ lÐw tN«v emWpfSn (Aen]psX A½) bp_t¯¡p k¶p.

Aen

“”AkÄ tbm]t½ . Ft¶w kn«n«v AkÄ tbm]n”” Aen At½sW N*p b_ªp.. Ak³ fpt¶m«v k¶Spw bXns¡«n Nm`psSän kojm³ SpX§n ,..

“”Bim.. tfm³ Wà tNm`¯n`m\tÃm, Mm³ F{S Sk\ b_ªn«p*v Aen CSv h½Sn¡nÃm¶p”” fpt¶m«v sI¶v Aens] bnXn¨p tWs^ WnÀ¯n] tlgw A½ DbtUln¡m³ SpX§n

“”AkÄ tbm]t½ .. AkÄ tbm]v”” Aen bnt¶w Bt^msX¶nÃmsS b_ªp

Ak³ bns¶]pw CSv b_]\Sv tN« A½]psX fpOw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

14 Comments

Add a Comment
 1. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട് … ഒരു വിത്യസ്ത ഉണ്ട് … 👌👌

 2. Chachi enthane paranjate enne paranjite nirtayirunu adutha bhagam katta waiting

 3. തുടക്കം കൊള്ളാം. ഒരു അടിപൊളി ഫാന്റസി ലവ് സ്റ്റോറി ആകട്ടെ.

 4. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  പൊളിച്ചു സാത്താനെ.അടിപൊളി കഥ.ബ്രോയുടെ എഴുത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട്.ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പോവരുത്.

 5. പൊന്നു.🔥

  തുടക്കം കൊള്ളാം…. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് വരട്ടെ….

  😍😍😍😍

 6. Good start and intro. Waiting for next part.

 7. Thudakkam adipoli ..nalla theme
  Adipoli abatharanam ..keep it up and continue saathan

 8. nice theme .. continue bro

 9. ഫഹദ് സലാം

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ…ഉഷാർ ആയിട്ടുണ്ട്….അടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടന്ന് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 10. തുടക്കം മനോഹരം…

 11. ഗന്ധിക ആളുടെ പേരാണോ….ഗന്ധo അതാണോ…എന്തായാലും തുടക്കം കിടു

 12. അവതരണവും പറയുന്ന രീതിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു…

  പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് വായിച്ച റിങ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് ആയിട്ട് നല്ല സാമ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് തോന്നിപ്പോയി…

  ചിലപ്പോ എന്റെ തോന്നലാകാം… ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അഭിപ്രായം പറയാം എന്നാണ് വിശ്വാസം.

  താങ്കളുടെ രചന അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തം തന്നെ ആണ്. താങ്കൾ ആ കഥ ശ്രദ്ധധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധധിക്കുമല്ലോ…

  കാരണം ഒരേ റൂട്ടിലുള്ള സഞ്ചാരം കഥയുടെ വായനക്ക് ദോഷം ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു.

  കാരണം നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും പുതുതായി എഴുതി തുടങ്ങിയ വ്യക്തി ആണ്.

  ഈ അഭിപ്രായം താങ്കൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പോ നീരസമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക…

  സസ്നേഹം ആമി.

 13. പാപ്പൻ

  കലക്കി സാത്താനെ….. തുടരുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan