ഇടയനും ആടുകളും 1 [സേതു] 807

ഇടയനും ആടുകളും 1

Idayanum Aadukalum Part 1 bY Sethu

(tdmwtd]ns` cu*WnÂ, H^p sb^pfjtSmÀ¶ Unkhw, dn]_Xn¨p cnäm]n, bj] sh¡³_v im³_v bphvSN§an Wn¶pw S¸ns]Xp¯ H^p N¼n¡T]psX In` emP§Ä þ sI_n] fmä§tamsX Wn§Ä¡m]n hfÀ¸n¡p¶p.)
ssN]n`n^p¶ km¡nRv hn¡v Wn`¯q¶n PokÀPoh¨³ WnkÀ¶p Wn¶p. AÃ, km¡nRv n¡nsâ Bklysfm¶pfnÃ. bns¶ AsSm^`¦m^w. ASpsNm*v tks_ In` {bt]mKW§apfp*tÃm.
fSnÂs¡«nWNs¯ ^*pWn`]pÅ dw¥mknt`¡¨³ tWm¡n. bpSn]Sm]n sb]n³_v sI]vSn^n¡p¶p. Cu koXv kÀg§am]n Bsamjnªp NnX¡pN]m]n^p¶p. Njnª BjvI]n`m\p bpSn] Smfh¡mÀ k¶Sv. fq¶p Wm`p Unkhfm]n Sm³ Ø`¯nÃm]n^p¶SnWm bpSn] BapNsa b^nI]s¸Xm³ NjnªnÃ. H^½]pw þ fNapfms\¶v Nbym^m\p b_ªSv. bns¶ f_n]m½ AknsX tKm`n þ sI¿m³ tbmNp¶p*v. hµÀlW¯nWp fp³bv f_n]m½]mXv kntlg§Ä Sn^¡mfm]n^p¶p…Dw..tbms«. hm^fnÃ. Nm\m³ tbmNp¶ bq^w tN«_n]t\m..
tPäpSp_¶¨³ ANt¯¡p WX¶p. Bim..WsÃm^p bqt´m«fp*tÃm. bpSn] Smfh¡m^n A¸w N`mtdmVfpÅ Nq«¯n`ms\¶p tSm¶p¶p. f\ kn^n¨ kjn CãnNNÄ bmNn] kjn]psX A^nNpNÄ. fpÃ]pw t_mh]pw W«n^n¡p¶p. St`¶p bq¯ fpøqkpNÄ sNmjnªp NnX¡p¶p. fpà tW^s¯]pÅSm]n^p¶n^n¡\w. tk\sf¦n bÅn]n Wn¶pw Wà t_mh]psX N¼pNÄ sNmXp¯pknXmw.
A¨³ WX¶p k^m´]n N]_n. tNmanRvsdÃn kn^`fÀ¯n.
kmSn Sp_¶Sv {bSo£n¨ BaÃ…f_n]m½]m]n^p¶p.
þ F´m f_n]mt½ hpOw Ss¶]tÃ…
B¶t¨m…
ko«pNm^n]nÃnt]m?
þ HtÆ..knan¡mft¨m..
f_n]m½]v¡nt¸mÄ A¸w {bm]fm]n..B]Nm`¯v….b`knIm^§an fpjpNnWn¶ þ A¨³ AXpt¯¡p k¶ fqkm] bmUI`W§Ä tN«nÃ.
þ “”””Ctlmfnlnim]v¡p hvSpSn]m]n^n¡s« At¨m….”
þ “”””Ct¸mjpsft¸mjpw hvSpSn]m]n^n¡s«.”
A¨³ fp¶n Wn¶ Np`oW]m] hv{Sos] hmNqSw ko£n¨p. Wà D]^kpw ASnsWm¯ k®kpw. kngmUw tW^n] Jkn bXÀ¯n] k`n] N®pNÄ..
“”””fNapsX tbs^´m?” H^p fp¸¯©p k]Êp {bm]w k^p¶ B hv{Sos] fNta F¶p knan¡p¶Sn A¨sWm^bmNS]pw tSm¶n]nÃ. A¨Wp k]Êv A³btSmXXp¡p¶p.
þ “”””lmlm½ F¶m\t¨m..”
þ “”””A¨Wn^n¡q..”
þ A¨³ thmc]n`n^p¶p. tlmlm½ FSns^]pÅ Nth^]n`pw.
fNanknsX k¶n^n¡q..A¨³ thmc]n S«n¡m\n¨p.
tlmlm½]v¡v BÚmlÎn]pÅ B N®pNsa WntgVn¡m³ NjnªnÃ. bsä sk«n] SmXn]pw, kaª fq¡pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Sethu

10 Comments

Add a Comment
 1. Peru Matti Vannirikunnu

 2. Sethuvinte kure pazhaya kadhakal punaprasidhikarikkunnu allathe copy adi alla.

 3. സംഗതി അടിപൊളി ഒരേ കഥ വ്യത്യസ്ത പേരിൽ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് …..

 4. നല്ല കിടുക്കാച്ചി കഥ.കുഞ്ഞാടുകൾ ഇനിയും വരട്ടെ.

 5. ഇത് പണ്ട് വന്ന കഥയാണ് അന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഇനി ഇത് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. All the best

 6. നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി.

 7. അഞ്ജലി വിനോദ്‌

  Coverphoto mail chaithituund

  1. Hi mail id antha

 8. Copy adi ane…Ethu pandu vannatha

 9. Kollaam Nalla kambi…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan