കല്യാണി 13 [Master] 604

കല്യാണി 13 

Kalyani Part 13  bY  Master | click here to read previous parts

bW]psX fpNan fSnf_¶v A«ihn¨psNm*n^p¶ N`ym\n]psX lÐw sbmXp¶sW Wn`¨p. A§v I{Nkma hof]n APvWn ^Tw tbms` tSm¶n¡p¶, So¡«NÄ N®pNapsX ØmW¯pÅ eofmNm^Wm] tbm¯nsâ bp_¯v Fjps¶Åp¶ ]f^mKsW N*p AkÄ e]¶v kn_¨p. WnfngmÀ²w sNm*v sSm«Xps¯¯n] ]fsâ fp³bn AkÄ eoSnt]msX hmãmwPw ko\p.

“”””Wt½mXpÅ Wnsâ DX¼Xn Wo sSän¨n^n¡p¶p…ASpsNm*v Wnsâ eqkmhw CtSmsX b^nhfmbn¨p..CWn B]n^w hwkÕ^§Ä Sos¸m]vN]n B]n^n¡pw Wnsâ kmhw ‘ ]f³ N¸n¨p.

N`ym\n sM«t`msX ImXn Fjpt¶äp.

“”””CÃ..Mm³ Bs^]pw sNm¶n«nÃ..A]mÄ f^n¨SnWp Mm³ D¯^kmUn]Ô AkÄ ln^ÊW¡ns¡m*v e]INnS]m]n b_ªp.

“”””Wnsâ hvbÀlW¯n¯s¶]m\v A]mÄ f^n¨Sv..Wo Ss¶]m\v ASnsâ D¯^kmUn…..”

“”””Aà ^mK³..A]msa Mm³ sNm¶n«nÃ..A§v H¶pNqXn b^ntlmVn¡q..Mm³ N]_n] l^o^s¯ {bmbn¡mWpÅ A]mapsX ky{PS]v¡nsX hz]w f^\s¸«Sm\v A]mÄ” N`ym\n ko*pw WntgVmÀ°¯n S`]m«ns¡m*v, ]fsâ U]]v¡m]n C^¶psNm*p b_ªp.

]f³ N®pNÄ AX¨v H^p Wnfngw Wn¶p.

“”””ipw..Wnsâ hmfoby¯n WX¶ f^\¯nWv Wo]pw D¯^kmUn]m\v.. tPmbnN]psX {hkw Wmkn bSnª hf]¯m\v A]mapsX f^\w WX¶Sv..F¦n`pw Wo A]msa sNm¶n«nà F¶pÅSv Wmw emPnNfm]n AwPoN^n¡p¶p..bs£ WnW¡nWn Hs^mä Unkhtf CknsX SpX^m³ hmVn¡q. A_ntªm A_n]msSt]m Wo fq`w H^p f^\w D*m]n^n¡p¶p. Wnsâ {bSnNm^w C¶v ^m{Sn sNm*v SoÀ¯v Wo fX§m³ H^p§ns¡mÅpN..Wmsa Cu hf]¯v Wo ]ft`mN¯m]n^n¡pw..”

]f³ sSsÃm¶v A]ª f«n b_ªt¸mÄ N`ym\n Blzhn¨p. AkÄ AWpNq`emk¯n S`]m«n.

“”””bs£ HmÀ½ tk\w..WnW¡v hpOfm]n AknsX Kokn¡\w F¶ps*¦nÂ, H^mÄ tbm`pw Wnsâ tW^n«pÅ CXsbX fq`w f^n¡^pSv..f^n¨m Wnsâ b^t`mNKoknSw ASy´w UpgvN^fm]n^n¡pw”

“”””Cà ^mK³..C¶v ^m{Sn Fsâ {bSnNm^w Mm³ bqÀ¯n]m¡pw..ASnWp tlgw eqfn]n Wn¶pw Fs¶t¶¡pfm]pÅ fX¡w” AkÄ Wµn hvcp^n¡p¶ emkt¯msX ssNNÄ Nq¸n.

]f³ A{bSy£Wm]t¸mÄ N`ym\n bWfpNan Wn¶pw sNmXp¦mäv tbms` Smtj¡v NpSn¨p. AtSmsX tdmV^inS]m]n NnX¡pN]m]n^p¶ tPmbnN bpSpKok³ ssNk^n¨Sv tbms` ImXn Fjpt¶äp. AkÄ kWyfm]n Ssâ WWªp NpSnÀ¶ fpXn Ca¡n. bns¶ WWsªm«n] khv{S§an`qsX Ssâ fUw fpän] l^o^w {bUÀln¸n¨v fp³tbm«p IpkXpNÄ k¨p.

ASpks^ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

34 Comments

Add a Comment
 1. അപ്പോൾ കല്യാണി വെടിയാണല്ലേ

 2. മാസ്റ്ററെ… നിങ്ങളെ ഞാനെന്തിനാ എന്റെ ഗുരുവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നറിയാവോ??? ദേ ഇതുതന്നെ കാരണം…!!!

  1. ഏത് തന്നെ? നയം വ്യക്തമാക്കൂ ശിഷ്യാ…

   1. Jo yude guruthwam ningal late aayi post idunnathaanu

    1. ജോമോന് കൊടുത്ത റിപ്ലെ കണ്ട് പോസ്റ്റിയതാ….

 3. Awesome story master… continue..

 4. വളരെ ദയനീയ വിവരണം. കമ്പികഥ സൈറ്റ് ലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നത് കമ്പി വായിക്കാൻ ആണ്. കഥകൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കഥകളേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ഉഗ്രൻ കഥകൾ ഉണ്ട്. ത്രില്ലറും, പ്രണയവും ഹൊററും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് പോലെ വേറെ എത്രയോ സൈറ്റുകൾ.കമ്പി സൈറ്റകൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്ര മാത്രം.അവിടെയും ഇതൊക്കെ കുത്തിതിരുകണോ.ഇവിടെ മൃഗം പോലെയുള്ള കഥകൾ എഴുതാതിരിക്കുക.പ്രണയവും, ത്രില്ലറും,ഹൊററും ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതാതിരിക്കുക. അതാണ് ഭൂരിഭാഗം വായനക്കാരോടു ചെയ്യേണ്ട മര്യാദ. ഇപ്പോൾ 40ആയിരം പേര് ഈ കഥ നോക്കി. ഒരു ആയിരം ലൈക് പോലും വീണില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ. കമ്പികഥ മാത്രം എഴുതുക. എഴുതുമ്പോൾ ഇത് പോലെ “സാഹിത്യമലരുകൾ”എഴുതാതിരിക്കുക. നല്ല കഥയാണെങ്കിലും വായനക്കാർ ലൈക്കടിക്കും കമന്റിടും.ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വായിച്ചിട്ട് 600 ലൈകും 100 കമന്റും കിട്ടിയാൽ അത് അംഗീകാരമാണോ.. അല്ല. വെറുപ്പിക്കൽ തന്നെ എന്നർത്ഥം.അതാണ് ഭൂരിഭാഗം വായനക്കാരുടെയും അഭിപ്രായം.അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലൈക് ബട്ടൺ അടിക്കാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് കൊണ്ട് കുറച്ചു ശരാശരി വായനക്കാരുടെ പുകഴ്ത്തലിൽ പുളകിതൻ ആകാതെ,നിങ്ങളുടെ എഴുത്തു ശൈലി മാറ്റിപ്പിടിക്കുക. ശരാശരിക്കും താഴെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കഥകൾ ഇത്തരത്തിലൂടെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കമ്പിക്കുട്ടനിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പോലെയുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കറിയില്ല. വിരോധമില്ല.നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും എഴുതിക്കോ.പക്ഷെ ആ ചളിയെല്ലാം,ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്.ഇത് ഞാൻ അഭിപ്രായം പേജിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് പേർസണൽ ആയി പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയായ കമ്പികഥകൾ എഴുതാമല്ലോ.അതെന്താണ് ചെയ്യാത്തത്. ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ്.ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം.

  1. നീ മാത്രം എന്ന് പറ അല്ലതെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും എന്ന് പറയാതെ…
   നിന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാവു എന്ന ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ചിന്ത..
   ഇവിടെ വരുന്ന ലക്ഷകണക്കിന് വ്യൂസ് നൽകുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ…?
   അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം ആണ് കഥകൾ വായിച്ചിട്ട് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടു പോകുന്നത്… ബാക്കി ഉള്ളവർ വെറുതെ കേറി വായിച്ച് പോകുകയെ ചെയ്യു… ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഥകളും വരുന്നതിൽ എന്താണ് തനിക്ക് പ്രശ്നം…?
   തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം വായിക്കുക… ഇങ്ങനെ ഉള്ള കഥകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്… അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടി ഉള്ള സ്ഥലം ആണ് ഇത്…
   മാസ്റ്റർ മാത്രം അല്ല വേറെ ആളുകളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കഥകൾ ഇവിടെ എഴുതിയത്.. പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും കഥകളിൽ തന്റെ ഇതുപോലെ ഉള്ള കമന്റ്കൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല… പണ്ട് തന്റെ തെറ്റായ ചിന്തയ്ക്ക് എതിരെ മാസ്റ്റർ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സമാന്യ ബോധം മതി 😏

  2. ഡിയർ ജോമോൻ…

   സോറി ഈ കമന്റ്‌ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു റിപ്ലൈ ഇടണം എന്നു തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നു…

   പ്രണയവും… ഹൊററും… ത്രില്ലറും ..
   ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എന്നല്ലേ അങ്ങയുടെ വാദം… അതു ഞാൻ ശെരി വെക്കുന്നു… കമ്പി സൈറ്റിൽ കമ്പി കഥകൾ മാത്രം ആണ് നല്ലത്…. എന്നാൽ ജോമോൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ ഇവിടുത്തെ വായനക്കാർക്ക് കമ്പി മാത്രം അല്ല താല്പര്യം എല്ലാകഥകളും ഇഷ്ടപെടുന്ന ആൾക്കാർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും….. അവർ അതിനെ കമന്റ്‌ ഇട്ടു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നും ഉണ്ട് …. പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്മിൻ ഉം ആ കഥകൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുനതിൽ വിരോധവും ഇല്ല…പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ….. താങ്കൾക്ക് കമ്പി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആ ടാഗ് നോക്കി അതു മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരെ … പിന്നെ മാസ്റ്റർ രുടെ കഥ സാഹിത്യം ആണെന് താങ്കൾക്ക് അറിയാം താങ്കൾക്ക് സാഹിത്യം ഇഷ്ടവും അല്ല പിനെന്തിനാ ആ ഏരിയ യിൽ കയറി ആ കഥ വായിക്കുന്നത്….

   പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ .കോം പോലുള്ള സൈറ്റുകൾ ….

   അവിടെ അനേകം കഥകൾ വരുന്നുണ്ട്‌ ശെരിയാ പക്ഷെ അവിടെ വായനക്കാർ കമന്റ്‌ ഇടുന്നത് വളരെ അധികം കുറവാ അതിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എഴുത്തുകാർ ഏതാ ചൂസ് ചെയുക ഇവിടെ അല്ലെ ……

   ഇനി ഇവിടെ പ്രണയവും ഹൊറർ ഉം ത്രില്ലെർ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ടങ്കിൽ അതൊക്കെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യണ്ട എന്നു അഡ്മിൻ പറയുക ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർത്താം…. അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം….

   എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താങ്കൾ കഥകളുടെ ടാഗ് നോക്കി മാത്രം വായിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപെട്ടത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും…. അതിൽ സാഹിത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു വായിക്കാതിരിക്കുക താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത്ര മാത്രം ….

   1. അല്ല കുട്ടൻ സർ കമ്പിക്കുട്ടൻ താങ്കൾക്ക് വിറ്റോ ഇതുപോലെ ഒള്ള കഥകൾ ഇവിടെ ഇടരുത് എന്ന് പറയാൻ. ചുമ്മാ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ വരാതെ പോകാൻ നോക്ക്. കമ്പി ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ജോമോന് ഇഷ്ട്ടം അല്ലെ വായിക്കേണ്ട. അത് വായിക്കുന്നവർ ഇഷ്ട്ടം പോലെ ഒണ്ട്. തന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കമ്പികഥകളും വായിച്ചു കമന്റ്‌ ഇടുന്ന ആൾ ആണ് എന്ന്. കമ്പികഥകൾ ഇട്ടാലും ഇതുപോലെ കുറ്റം പറയാൻ അല്ലെടോ തൻ വരുന്നേ.

  3. എടാ… ഒറ്റകാര്യം ചോദിച്ചോട്ടേ? നീ അതിനുത്തരം പറ. എന്നിട്ട് കെടന്ന് കൊണയ്ക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്കൊക്കെ 40ആയിരം പേർടെ കണക്ക് നീ പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാ ലൈക് വീഴാത്തതെന്നും നീ പറഞ്ഞു.

   ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ.. അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം അതേ ടൈപ്പ് കഥകളാ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ അണ്ടിക്കുറപ്പുള്ളവനാണേൽ ആ സൈറ്റ് നോക്കാൻ വരില്ല. എന്നിട്ടും താനീപ്പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ചിലരെ പോലെ അണ്ടിക്കുറപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ താനീപ്പറയുന്ന 99 ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടായോണ്ടാണ്.

   നീയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്താ ഇത്രേം ‘ബോറ്’ കഥകൾ വന്നിട്ടും വ്യൂവ്സ് കൂടാൻ കാരണമെന്ന്. പൊട്ടത്തരം പറയാതെടോ ഇങ്ങനെ..

   1. മന്ദന്‍ രാജാ

    അവന്‍ ഇളക്കീട്ടു പോയി ..
    പക്ഷെ റിപ്ലെ കൊടുത്തില്ലേല്‍ പുതുതായി എഴുതി തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വിഷമം ആകും ..അത് കൊണ്ട് മാത്രം കൊടുത്തതാ

    മാസ്റര്‍ ക്ക് ഇതൊന്നും പുതുമയല്ല ( കൊക്കെത്ര … കണ്ടതാ )

    പുതിയ എഴുത്തുകാരെ വെറുപ്പിച്ചാല്‍ ഇനിയും ഇടപെടും .

  4. ജോമോനെ, താങ്കളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം മനസ്സില്‍ ഉള്ളത് തുറന്നു പറയുന്ന, ഉള്ളിലെ വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കള്‍ എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം.

   കഥകള്‍ ഡോട്ട് കോമില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല.. അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ആലോചിക്കുക. അതേപോലെതന്നെയാണ് ഈ നീളന്‍ കമന്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും.. എങ്കിലും താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാന്‍ നന്നാകാന്‍ ശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈയിടെയായി സൈറ്റില്‍ സജീവമാല്ലാത്തത്.. കൂടുതല്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചാല്‍ അടുത്ത മൃഗം നാളെ തുടങ്ങാനും മതി..പക്ഷെ താങ്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാനാ കടുംകൈ ചെയ്യുന്നില്ല.. ഒരാളെപ്പോലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരിത്…

  5. ആഹാ, നൈറ്റ്മാന്‍ എന്ന ജോമോന്‍ സാറ് വന്നല്ലോ. നാടന്‍ ഭാഷയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രോഫസ്സര്‍, നാടന്‍ഭാഷയില്‍ കമ്പിക്കഥകള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ക്ക് നോബല്‍ സമ്മാനം നല്‍കാന്‍ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചയാള്‍, തെറി ഇരന്നുവാങ്ങുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം മറ്റാര്‍ക്കും വിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന്‍ ശപഥം ചെയ്ത ആള്‍.

   മാംഗോ എന്ന ഒരാളെ അറിയാമോ? പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പുള്ളീടെ കഥേടെ എട്ടാം ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. “ആരാമ മധ്യത്തിലെ വികസിത കുസുമം പോലെ പരിലസിക്കുന്ന ലനനാമാണിയുടെ ലലാട പ്രദേശത് തത്തിക്കളിക്കുന്ന അലകാവലികള്‍…” ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധസുന്ദരമായ നാദം മലയാളത്തില്‍ എഴ്തിയ മനോഹരമായ കമ്പിക്കഥ. എന്തെ സാര്‍, താങ്കളുടെ ടേയ്സ്റ്റ്നു പറ്റിയ കഥയായിട്ടും അവിടെ പോയി ഒരു കമന്റ്റ് ഇടാതിരുന്നത്?

   എങ്ങനെ പോകും അല്ലേ? മാംഗോയുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ സോണിക് അള്‍ട്രാ വെയിറ്റ് അടികിട്ടിയതിന്‍റെ പാട് ഇപ്പോഴും തിരുമുഖത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സ്മിതേടെ ഇസബെല്ലയ്ക്കിട്ട സാറിന്‍റെ കമന്റ്റ് എന്തിയേ? മാഞ്ഞുപോയോ?

   എന്താ സാറേ അതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

   അഡ്മിന്‍ മുതല്‍ ഈ സൈറ്റിലെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് പോലും അങ്ങയുടെ നാടന്‍ഭാഷാ പ്രേമം അത്രയ്ക്കങ്ങട് ഇഷ്ട്ടപ്പ്ടിന്നില്ല എന്നല്ലേ…?

   എന്നാ അങ്ങട് നിര്ത്യേക്കാ. ദല്ലേ നല്ലത്?

   [ചൊറിയാന്‍ വന്നിരിക്കുന്നു! അതും മാസ്റ്ററെപ്പോലെ ഒരു എഴുതുകാരനെ!!}

 5. അഭിരാമി

  Master kidukki. Kathirunu kittyapol madhuram koodiyo eannoru samshayam. Hi hi hi hi

 6. Super episode.mastere ingotulla vazhi maranno, next part pettanu idane.

 7. Kadha adipoli thanna ..anthu patti master ..eppol engotulla varavu kuranjallo ..oru thanuppan manobhavam .pinna masterinte thattu polappan storykalkkayee kathirkkunnu ..please pazhaya pola onnu active ayee vayo master..

 8. mastare..welcom back… mattoru adipoli kadhayumaayi vegam veranam.. ..ithra gappu ini undaakillannu pratheekshikkunnu…

 9. മാസ്റ്റർക്കിതു എന്തു പറ്റി? ‘മൃഗം’ എഴുതിയിരുന്നപ്പോഴുള്ള ആവേശവും ഊർജവും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ലല്ലോ…ഈ ഭാഗം കുഴപ്പമില്ല.വായനക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതൊക്കെ ആഭാഷ്യത്തിനു തന്നെ ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല…പെട്ടന്ന് കഥ അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ രംഗം വിടാൻ പോവുന്ന പോലെ തോന്നി…

 10. മന്ദന്‍ രാജാ

  എവിടെയാര്‍ന്നു ഇത്രേം നാള്‍ ?

  1. ഈ കുന്ത്രാണ്ടം തീര്‍ക്കാന്‍ തല പൊകഞ്ഞു ബീഡി വലിച്ചു കിടപ്പിലായിരുന്നു ബ്രോ…..

   1. മന്ദന്‍ രാജാ

    ഇപ്പൊ ബംഗാളി ബീഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ. .അതാണ് നല്ലത്….

    ഇടക്കിടെ മാസ്റ്ററെ പോലെ കെട്ടു പോകില്ല. ഫുള്ളും കത്തും.(ഇവിടെ കാണൂന്ന് ) (ജോമോനും അത് തന്നെയാ വലിയെന്നു തോന്നുന്നു)

    മൃഗത്തേക്കാൾ വലിയൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. (മാസ്റ്റർ ടെ വാല് പോയതിൽ വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ)

 11. മാസ്റ്ററെ വെരി ലോങ്ങ്‌ ടൈം ആയിരുന്നല്ലോ

 12. കഥ അടിപൊളിയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ.ഗോപികയേം കല്ലാണിയേം വർണ്ണിച്ചതൊക്കെ അസാധ്യമായിരുന്നു.
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 13. മാസ്റ്റർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല്യാണിയാ പാലാ മരത്തിൽ തറച്ചു എന്ന്, ചുമ്മാ കൊതിപ്പിച്ചു, വീണ്ടും വന്നു, യക്ഷി ആയതു കൊണ്ടാണ് അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നത്, ഇനി താമസിച്ചാൽ മണി ചിത്ര താഴിട്ടു പൂട്ടും

 14. Wow super movie..

 15. Adipoli part . flash back poratte

 16. അടിപൊളി, കല്യാണിയുടെ പകയുടെ കാരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ.

 17. ഗംഭീരം ആയാ എപ്പിസോഡ് …. കല്യാണി യുടെ ചുരുളുകൾ അഴിയുന്നു ……

  കിടു ആയിരുന്നു കമ്പി വർണ്ണനകൾ സൂപ്പർ .. നൈസ് ഫീലിംഗ് മാസ്റ്റർ…

  ഗോപിക കല്യാണി ഓഹ് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു…. ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല ആ ഊണ് മേശയിലെ രംഗങ്ങൾ നല്ല രസം ..

  അടുത്ത ഭാഗം വളരെ പെട്ടന്ന് തരില്ലേ .. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള
  പോലെ ഒരു ത്രില്ലെർ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ് മാസ്റ്റർ പിന്നെ പഴയ പോലെ മാസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കണം …..

  1. ഒരു ത്രില്ലര്‍ തുടങ്ങാന്‍ പ്ലാനുണ്ട്.. ജോമോന്‍ എനിക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കുന്നു.. എല്ലാം ആണ്ടവന്റെ കൈയില്‍.. നന്ദി കുഞ്ഞനുജാ

   1. താങ്ക്സ് മാസ്റ്റർ …. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

   2. ഈ മാസ്റ്ററെ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് 😘😍

 18. ജബ്രാൻ (അനീഷ്)

  Vannu lle than………. Vayichit bakki comment tharam……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan