കാമുകി വൈഷ്ണവിയും സാറുമ്മാരും 439

Kambi Views 117565

കാമുകി വൈഷ്ണവിയും സാറുമ്മാരും

Kamuki Vaishnaviyum Sarummarum bY Perilla Maaran

F³s_ tb^v WnSn³. Mm³ 12þ bYn¡p¶ hf]w Nps_ WmÄ bp_sN WX¶v- Mm³ H¯n^n B{Pin¨ sb¬Np«nt]mXv F³s_ Cãw Sp_¶p b_ªp AkÄ¡pw Fs¶ Cãw Bs\¶ b_ªp. A§sW ss`cn BUyw B]n F³s_ KoknS¯nt`¡pw H^p sb®v NnX¶ k¶p.
CWn Mm³ Aksa Np_nIv b_]mw. sskgv\kn F¶m]n^p¶p AkapsX tb^v. 19 k]Êp*m]n^p¶p AkÄ¡v Nm\m³ hpµ^n B] WsÃm^p Wm]À sb¬Np«n Wà skap¯n«m]n^p¶p sskgv\kn. Ft¸mapw N×gn C«vXn^p¶ N®pNapw Ipk¶p SXn¨ Ip*pNapw B]n^p¶p AkaptXSv–. CSv H^p N¼n¡T B]SpsNm*v AkapsX l^o^kpw Mm³ kÀ®n¡mw. Wà Énw cnPÀ B]n^p¶p sskgv\kn]psXSv. ASymklyw k`p¸fpÅ fp`]pw Wà tg¸v DÅ Np*n]pw B]n^p¶p sskgv\kn]psXSv. F³s_ NfpNn]m]Sv sNm*v fm{Sw b_]pN]à b¨¡v b_ªm B^pw H¶v- tWm¡n Wn¶v tbmNp¶ H^p I^¡m]n^p¶p F³s_ sskgv\kn. Ft¸mapw Ip^nUm_pw s`¤n§vhpw Asæn Ko³hpw tXmbpw B]n^p¶p sskgv\kn]psX tkgw. ASn Ft¸mapw AkapsX tg¸v DÅ Np*n]pw SpX]pw Nm\m³ bäpfm]n^p¶p.
BUyw Hs¡ hmVm^\ tbms` B]n^p¶p fn*n]n^p¶sS¦n`pw bSns] M§apsX kÀ¯fmWkpw sI_n] ^oSn]n shN-vhnsW Np_n¨pw fäp In` N¼n kÀ¯fmW§an`pw k¶p Wn¶p. AkÄ¡v shN-vhn sbmSptk Wà Sm`vb^yw D*m]n^p¶p. C§sW Nm^y§Ä tbm]n tbm]n Snt]ä_n sk¨pÅ fp` bnXp¯kpw B^pw CÃm¯t¸mÄ ko«n skIpÅ bq_p W¡`n`pw A*n Du¼`n`pw F¯n Wn¶v. F¶m CSpks^ sskgv\kn]psX bqän A*n tNäm³ fm{Sw AkÄ h½Sn¨n^p¶nÃ.
A§sW fmh§Ä Njnªp tbm]n. Nmfw So{kfmNpt¼mÄ h-vNqans` Hjnª fq`Nan C^p¶p D½ sk¡`pw fp` bnXp¯kpw Hs¡ Øn^w B]n ^*p tbÀ¡pw Ft¸mapw fpXnª Nmfw. h-vNqan Fs´¦n`pw b^nbmXnNÄ DÅt¸mÄ b^nbmXn¡v tN_msS Ft¸mapw FknsXs]¦n`pw tbm]n^p¶p fp`¡v bnXp¯kpw Np¶]qfvd`pw bSnkm]n.
A§sW C^ns¡ M§apsX h-vNqans` {Nnhvfhv BtQmgw B]n. A¶m\v M§apsX KoknSw F¶t¶¡pfm]n fm_n f_nª Cu Unkhw D*mNp¶Sv. Fsâ]pw sskgv\kn]psX]pw KoknS¯n M§Ä H^n¡`pw B{Pin¡m¯ H^p kjn¯n^nkv F¯n] Unkhw B]n^p¶p ASv.
FÃm b^nbmXn DÅ Unkh§ans` tbms` A¶pw MmWpw sskgv\kn]pw h-vNqansâ fpNan DÅ HmZnt«m_n]¯n N`mb^nbmXnNÄ WX¯ns¡m*n^p¶t¸mÄ Gäkpw Smjs¯ Wn`]n DÅ H^p ¢mÊn sI¶v bSnkv b^nbmXn SpX§n. Np_¨p Unkh§Ä¡v tlgw B]n^p¶p A¶ Nm\m³ bän]Sv ASpsNm*v {btSyN H^p fq¸m]n^p¶p A¶v. ¢mÊn N]_n] DXsW Mm³ sskgv\kns] en¯n]n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Perilla Maaran

10 Comments

Add a Comment
 1. Titilil thanne adutha baagam saarummar.. appo suspense poyi…

  1. athe mariyamme

 2. Nice., eni ezhuthumbol speed kurachu vishadheekarich baakki baagam poratte

 3. Thudakkam kolllam

 4. പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ ബ്രോ. രണ്ട് പേജിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല.

 5. കാമുണ്ണി ?pK

  കുഴപ്പമില്ല…
  പക്ഷേ
  ഇത് നമ്മൾ കമന്റ് ഇടുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയില്ലേ;
  വർണനകൾ, വിവരണം, വിശദീകരണം ഒക്കെയുണ്ടെങ്കിലേ
  സുഖമുണ്ടാവൂ

 6. തുടക്കം കൊള്ളാം, പേജിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം, കഥ വിവരിച്ച് എഴുതണം.

 7. രാജാവിന്റെ മകൻ

  തീം നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ തന്നെ കുറെ പേജ് വേണം,,, ഈ പോർഷൻ തന്നെ ഒന്നു ഡീറ്റൈൽ ആയി വർണിച്ചു എഴുതു,,, വൈഷ്ണവിയെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറിച്ച് ഒക്കെ സ്ലോ ആയി തുടങ്ങി പ്രണയം മുട്ടിട്ടു അത് തീവ്രഭാവത്തിൽ പോയി അവളിലെ കാമത്തെ ഉണർത്തി കൊണ്ട് സെക്സ് രീതിയിൽ വാ അപ്പോളെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടു വായനക്കാർക്ക്.. ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതല്ല ഇതു തന്നെ ഒന്നു കൂടി പൊലിപ്പിച്ചു വാ എന്നിട്ടു രണ്ടാം ഭാഗം ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വായനയുടെ രസം പോകാം വായനക്കാർക്കു

 8. കൊള്ളാം നല്ല തുടക്കമാണ് ബ്രോ… സ്പീഡ് കുറച്ചു പേജ് കൂട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan