കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ [ശ്രുതി] 684

90347 Kambi Views

 

fXp¯SÃ… WÃ Sm`vb^yfp*v…

N`ym\¡m^yw b_ªt¸mÄ A½]psX AXp¯v N]Às¯¦n`pw, fpO¯v kn^nªSv Wm\fm]n^p¶p (Biusk)… bns¶ A½ tImUn¡pt¼mÄ B{Nm´w Nm\n¡m³ btäzm… sI_n] KZs]ms¡ tkt*…

k*n Nj¡q«w F¯n Sn^¡v NqXp¶SÃmsS Np_]p¶nÃ… tKm`n Njnªpw timÌ`n Wn¶pw Wm«n tbmkp¶kÀ… hoäv 10 fp¶n`m\v þ km]tWm«kpw fäpw ssWhv B]n WX¡pw…

Mm³ H¶v Ipäpw tWm¡n

‘H^p 34 Nm\pw, {bm]w 30…’

‘Wà I´n, tNmtaKv Asæn h-vNqÄ, NqÀ¯ fp` B\tÃm’

‘WÃ b^pkw… Nm`pw sNmÅmw’

fp¶n DÅ sb®p§sa ssWhv B]n tWm¡n fWÊn NfâpNÄ b_ªp.

t`lw C^p«v ko\p.

AXp¯n^n¡p¶ A½mk³ NqÀ¡w k`n¡p¶SnWm I¯n«nà F¶v fWÊn`m]n.

Sn^¡v NqXn]tSmsX H^p tI¨n AXp¯v k¶v F¯n, hoäntWmXv tIÀ¶ N¼n]n Im^n Wn¸m]n

‘sNmÅmt`m, fpO¯v sI_n] t^mfw, N¿n`pw WWp¯ t^mf§Ä, H^p 32sâ fp` NqÀ¯Sv, s`¤nRv–hpw tXm¸pw B\v tkgw, {bm]w 33 NqXnÃ, H^pbmXv SXns]m¶pw CÃ, I´n k`n¸fnÃ, bs£ D^p*n«m\v, sfm¯¯n 100 H^p 85 sNmXp¡mw’

fWÊn HmÀ¯v Akt^]pw CX¡®n«v BhzUn¨v C^p¶p. tÌm¸pNÄ Njn]pw tSm_pw Sn^¡v NqXn k^p¶p.

AkÀ sfsà dmPv Du^n N¿n S¶p H¶v fµihn¨v tImUn¨p “”CsSm¶v bnXnt¡zm…””

“”ASnsW´m… H^p fnWnäv…””

Mm³ Fsâ dmPv tWs^]m¡n, B dmPv sk¨p.

“”tI¨n Ft§m«m?””

“”B`pk…””

:þ)

AkÀ H¶v fpt¶m«v Wo§n, I^nªv Wn¶p…

fp¶ns` hoän bnXn¨n^n¡p¶ ssN H¶v AW¡n]m Fsâ hoänsâ tWÀ¡v Sn^nªp Wn¡p¶ Ak^psX k`Sv SpX]n ssN fp«pw.

CXSv SpX, Fsâ k`Sv tSmansâ sSm«Xp¯m\v…

Mm³ sfsà Nm H¶W¡n, Fsâ fp«nWv Smsj]pÅ emPw Ak^psX Nm k®]n bSns] fp«n¨p. thmcväv B³Zv cvs`gn. bSns] CX¡®n«v tWm¡n, AkÀ bp_s¯ NmjvINÄ BhzUn¡pN]m\v.

sfsÃ, Nm H¶v bn³k`n¨p, fµw fµw AkÀ fp³bv D*m]n^p¶tbms` Nm`v fp«n¨p…

Mm³ ssN H¶v AW¡n SpX]nt`¡v S«n¨p, AkÀ H¶v tIÀ¶v Wn¶p…

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

22 Comments

Add a Comment
 1. തുടക്കം കൊള്ളാം

 2. Part2 ആയി ഇട്ടാൽ മതി.

  1. https://kambikuttan.net/kochu-kochu-santhoshangal-2/

   പാർട്ട് 2 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്…

 3. Sruthy thudakka superb ..nalla theme ..adipoli avatharanam. Pinna page kuttan sramikkana adutha partil.

  1. ഈ കഥ പൂർണ്ണമായി എഴുതുന്നതിനു മുൻപ് submit ചെയ്യപ്പെട്ടു…

   കഥ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്…

   അത് ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ കഥയായി ഇടണോ അതോ പാർട്ട് 2 ആക്കണോ?

 4. Dear kambikuttan sruthiyuda kadhakku pakaram thampurante kadhayanu kidakkunnathu ..please check ..

 5. എന്റെ കഥ ഇതല്ല…

  കഥ പകുതിയിൽ നിന്നുപോയി, submit ആയി…

  Moderator ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആണ്…

  ആ കഥ ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ പൂർണ്ണമായി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം…

  1. ethrayume kittiyollu..

   1. https://kambikuttan.net/kochu-kochu-santhoshangal-2/

    ബാക്കി പാർട്ട് 2 ആയി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്…

 6. വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ. എന്റെ ഇത്ത ഷീജ എന്ന കഥയും ഇതും ഒരു പോലെ ഉണ്ട്.

 7. ente sheeja thatha enna katha ee pagilum…ha ithenthu patti

 8. ഈ കഥ തന്നെ അല്ലെ വേറെ പേരിൽ കിടക്കുന്നത്.

  എന്റെ ഇത്ത ഷീജയും . ഈ കഥയും ഒരു കഥ തന്നെ ആണലോ.

  പ്ലീസ് ചെക്ക്

 9. കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആരു ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കഥ എഴുതൂ.

 10. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ… ചന്ദന മഴ 7 ലുള്ള അതേ കഥ ഇതിലും…?

  1. typo error story updated

 11. ഇതെന്താ ചന്ദനമഴ തന്നെ വേറെ പേര് വെച്ച് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നെ?

 12. Ithu ntha chadhanamzha storY anallow

  2 chandhanamzha ndo evide

  1. eppo matti ok ayi

 13. Hi Moderator,

  Are you sure about the story against the title? I feel there is a mismatch

  Or am I wrong?

  Regards

  Maalu

  1. it was a mistake from out team plz check it now..

 14. Languge Prblms

  1. DR.പൈലി xVx

   check home page how to read stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan