നവവധു 18 [JO] 880

Kambi Views 142881

നവവധു 18

Nava Vadhu Part 18 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE

im]v…FÃmk^pw Nm¯n^p¶p fpgnªp F¶_n]mw… bSnkv tbms` £fn¡pftÃm…. NT f_¶p tbm]kÀ H¶pNqXn km]n¨p k¶m NqXpS ht´mgw…. Csæn`pw ht´mg¯nWv Np_knÃmt«m….

bns¶ CSv ss¢fmN-vhv Asöv A_n]n¡p¶p…H^p fps¶m^p¡w fm{Sw. Sn^¡v Nm^\w bqÀ¯n]m]Sv A]¡p¶p F¶pfm{Sw. Cu `¡¯n AkhmWn¸n¡\w F¶m]n^p¶p B{Piw. WX¶nÃ…
Sp½Â Nm^\w fXp¯Sv sNm*v FjpSn]Sv CXp¶p… dm¡n]pÅSv tNk`w Ht¶m ^t*m tbKpNÄ B]n^n¡pw… Wn§sams¡ CSv km]n¨p Njn]pt¼mtj¡pw ASpNqXn St¶¡mw….(F¶pw b_]p¶ tbms`]Ã….S^pw…)

km]n¨n«v Aen{bm]§Ä f_¡msS A_n]p¡psf¶ knlzmht¯msX, H^n¡Â NqXn £f tImUn¨psNm*v WkkVpknsâ bSnsW«mw emPfnSm…

fmÊv Z]t`msPms¡ AXns¨¦n`pw t_mhnsW¡p_n¨pÅ tbXn F§pWnt¶m fWÊn N]_n¡qXn]n^p¶p F¶Sm\v hSyw. Nm^\w H¶pfnsæn`pw Ft´m H^p tbXn…..-!

tI¨n]psX AkØ HmÀ¡pt¼mjpÅ tbXn tks_. sl^n¡pw tI¨n¡t\m FWn¡mt\m k«v???? Aà Hmt^m¶p Bt`mIn¨p Nq«p¶Spw Mm³, C½mSn^n b\n sfm¯w D*m¡p¶Spw Mm³….tim Fs¶ h½Sn¡\w….

Hmt^mt¶mÀ¯p WX¶p Mm³ k*nNÄ NnX¶ Ø`¯v F¯n]n^p¶p. bt£…. knVn ko*pw Ft¶mXv Nan¡p¶tbms`… AÃ… ko*pw Fs¶ ISn¨p…. AknsX B^pw D*m]n^p¶nÃ…-! BsN lntk«³ fm{Sw….- b^n{em´nt]msX Mm³ Ipäpw tWm¡n. CÃ.. Aks^Ãmw tbm]n^n¡p¶p… Mm³… Mm³ ko*pw Hä¡v… sN«n] sb®nsW Mm³ ko*pw tfmin¸n¨p ISn¨n^n¡p¶p…. -!

B hf]¯v FWn¡p*m] emkw F´ms\¶v ssUk¯nWp tbm`pw fWÊn`m]n¡m\nÃ. N`n]mt\m kngffmt\m sM«`mt\m BsN¡qXn NqXn¡pjªp kÃms¯m^p emkw…-!

tKm¡p«m….Mm³… lntk«³ Ft´m b_]mtWm§n. bt£ Fsâ emkw N*n«mk\w H¶pw fn*n]nÃ. H¶v h´zWn¸n¡mWpÅ ¹m³ B]n^n¡\w. bt£ Fsâ fpO¯v At¸mÄ H^pS^w {bSnNm^ emkfm]n^p¶p. AÃ… tUgykpw AfÀgkpw h¦XkpsfÃmw NqXn¡pjª H^p h¦^emkw.-

H¶pw fn*msS Mm³ kjn]nt`¡n_§n WX¶p. A_n]msS sbmXnª N®oÀ bp_wssNsNm*p SpX¨v Mm³ WX¶p. hutfy¨nt]mXv Np_¨pfp¼v b_ªt¸mapÅ In´Nsams¡ fWÊn Wn¶v fmªn^p¶p. Ct¸mÄ fWÊn BsNs]m^p kn§`m\v. AÃ, sfm¯¯ns`m^p lqWyS. sl^n¡pw b_ªm Nn^oX¯ns` thSpfmVksâ AkØ… bm«nÃs¶ HÅp… ASptbms` Hä¡v… fWÊn tI¨n]psX HmÀ½NÄ…. AS§sW Fsâ N®oÀ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

jo

jo

നായകനാവാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വില്ലനായാൽ മതി

151 Comments

Add a Comment
 1. Ente maashe kure naalayille eniyankilum next part idumo Ith ente request aanu Ini vygaruth pls Jo

  Kaathirunnu maduthondu paranjatha

  Thangal busy aanankil kuzhppamilla ennalum
  nxt part pretheeshikunnu

  1. കാത്തിരുന്നു മടുത്തൂന്നറിയാം… അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ദേ വന്നുകഴിഞ്ഞു….

   1. പറ്റിക്കാനാണേലും ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലെന്നു പറ സാറേ 😿..കാത്തിരുന്നു മടുത്തു

    1. ഹി ഹി… തമാശയല്ലടോ…വരൂന്നേ… ഒന്ന് വിശ്വസിക്കടോ

 2. Adutha part adutha vishu special aakki idaanano plan. Ponnu jo climax idu. Ingane maduppikkalle

  1. പേടിക്കണ്ട സഹോ… ഓണം സ്‌പെഷ്യൽ ആയിട്ടിടാം…അപ്പോഴാണെങ്കി ഓണതല്ലിന് പോയി കീറു വാങ്ങേണ്ടല്ലോ…യേത്…ഹി ഹി

   1. അങ്ങനാണേൽ ഓണത്തല്ല് മേടിക്കാൻ jo ബാക്കി കാണില്ല. അതിനു മുൻപ് ചേച്ചി ഫാൻസ്‌ association തല്ലി കൊല്ലും.😂😂

    1. ഹഹ വന്നുകഴിയുമ്പ ചേച്ചി ഫാൻസ് എല്ലാംകൂടി പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവോന്നാ എന്റെ പേടി

 3. കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട … ചേച്ചി മതി .

  1. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ അപ്പീലുണ്ടോ… അവള് തന്നെ മതി

 4. കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട … ചേച്ചി മതി .

  1. മതി…മതി…ധാരാളം മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018