ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 [രഥോത്സവം] 1093

Kambi Views 158526

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11

രഥോത്സവം

Njan Kadhaezhuthukayaanu part 11 Radholsavam bY Casanova


Nmkn¯p\n]pw gÀ«pfm\v tkgw…

“”D¸ Bav sNmÅmt`m… D¸msX Asà tfm³, bns¶§Wm N¿n`n^n¸v Nn«mSn^n¡nÃtÃm “” dn³hn bSps¡ Fsâ sIkn]n fqan…

Mm³ tbmXo F¶pw b_ªp D¸ ko«nt`¡v N]_p¶Sp tWm¡n . D¸ sbs«¶p Ipf^nt`¡p f_ªp Wn¶p . Kho`msX D½ Kho_ AXp¡a]n`p*m]n^p¶p . Np_¨p tW^w Kho_msW D¸ Wn^o£n¨p sNm*n^p¶p . CX¡nX¡v bp_t¯¡pw Bt^`pw k^p¶pt*m F¶pw tWm¡n .

Kho_ bp_t¯¡p k^p¶Sv N*p D¸ Smjv¶p Wn¶p, D¸msX emPy¯nWv Kho_ tZmÀ AX¡ fmt{S sI]vSpÅp. D¸ lÐfp*m¡msS AknsX C^p¶p .DÅn dmSv_qfnsâ kmSn AX¡p¶ lÐw tN«t¸mÄ D¸ bn_Nns` tZm_nsâ AXps¯¯n . lÐfp*m¡msS ASp Sp_¡m³ {lfn¨p . Ft´m SXÊw kmSn`nWpÅSm]n AWpeksb«p .

Kho_ DÅn Wn¶pw t`m¡v sI]vSn^p¶p . D¸ sNmÅns]Xp¯p bSns] B\nsNm*p sNmap¯n] t`m¡v Sp_¶p DÅn N]_n. Ssâ gnÀ«n`pÅ tcm¬ FXp¯p tXm]v`änsâ tZm_ns` Smsj tbman]n sk¨p Nymf_ Hm¬ B¡n DÅn WX¡p¶sSÃmw s_t¡mÀZv sI]vSp . dn³hn ASpN*p ssN km]]n sk¨p A´man¨p Wn¶p .

D¸ Uqs^ B]SpsNm*v M§Ä¡v DÅns` NmjvI sfmssd`n Nm\m³ bän]nà . CX¡nX¡v tfmsW sfmssd fmän D¸ S`sk¨pw DÅnt`¡v tWm¡n .

20 fnWnt«maw CSp SpXÀ¶p . Npan Njn]m_m]SpsNm*mNmw D¸ b§n b§n bp_t¯m«p k¶p . k¶ kjn Sn^nsN tbmNpsf¶v N^pSn]t¸mÄ ko*pw Fs¶ bän¨p . tWs^ AXp¯pÅ B]ngp½sX AXpt¯¡m\v tbm]Sv .

ASpN*p dn³hn : CsSm¶pw Fsâ D½msX AXp¯p WX¡q`…

Mm³ DÅn In^n¨p At§m«v tWm¡nt¡ F¶p b_ªp .

D¸ kmSn`n sNm«n]Spw B]ngp½ bp_t¯¡p k¶p ,

‘_tº Cu tW^s¯´m… dn³hn AXps¯knsXt]m D*v , AkÄ Wmsa ¢mhnWp tbmNpt¼mÄ k¶m tbms^ ‘

“”Wo fn*msS fm_nWns¶ , CsSms¡ tSm¶pt¼mÄ sIt¿*Sm”” CSpw b_ªp D¸ DÅn N]_n bn¶m¼p_s¯ kmSn t`m¡v sI]vSp .

BsN I½n] dn³hn Fs¶ tWm¡n]t¸mÄ FWn¡v In^n]X¡m³ bän]nÃ.

ASp N*p AkÄ : Wnsâ km¸¡p CSmt\m PÄcn b\n ?

Mm³ : BXo, skXn¨nNapsX NXn fmä`m , t´ ?

AkÄ : Wnsâ D½]m skXn¨n . tbmXm b¶n…

Mm³ : Bt\m F¶pw b_ªp AkapsX I´n sM^p¡n

‘knXXm b«n’ F¶pb_ªp AkÄ ssN S«nfmän

Fsâ dn³hntfmsa F¶pw b_ªp Mm³ AkapsX XngÀXv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

casanova

14 Comments

Add a Comment
 1. Superb,superb….. Casanova Niruthalle

 2. Sorry comment Mari poyatha

  1. കാസനോവ

   ഹ ഹ, അവസാനത്തേത് എനിക്കിഷ്ടമായി

 3. Kadha adipoli thannayanu ..kalikal atgi kamam ..super avatharanam thanna ..ethubarayum ummayuda kalikal kandu vanamadichu nadannavan ..eni nalloru kalikkaran avatta ….adutha part pattannu ayikote please casinova

  1. കാസനോവ

   ക്ഷമിക്കണം,
   അല്പം കാത്തിരിക്കണം… സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തു വിനോദത്തിനായി ഗോവയിലേക്ക് പോകുകയാണ്, കഴിയുമെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിനകം അടുത്ത ഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം,
   പക്ഷെ ക്ഷമയോടെ കഥയെഴുതുമ്പോളാണ് വായിക്കുന്നവർക്കു അതു മനസ്സിൽ തട്ടുന്നതരത്തിലാക്കൂ

 4. Pettanu thanne adutha bagam aYakoooo

  Ithu thanne Oru padu late aY

  Superb ..Nalla avathranam ..

  Polichu .. kidukki …

  Waiting next part

  1. കാസനോവ

   വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു അപകടത്താൽ 4 ആഴ്ച വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു

 5. പൊളിച്ചു മുത്തേ…

  1. കാസനോവ

   അടുത്ത ഭാഗത്തോടെ ‘ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് ‘ അവസാനിപ്പിച്ചു, തുടർകഥ മറ്റൊരു തലക്കെട്ടിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 6. adipoly story .. nirthiye njangal kollum .. pls cntnue ..

  1. കാസനോവ

   ശ്രമിക്കാം

 7. നിർത്തെ….
  അടിക്കിട്ടും….
  നല്ല കഥ…
  ആടുത്തത് മോന്റെ വക കുട്ടി ഉണ്ടാകട്ടെ….

  1. കാസനോവ

   Tq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5