ഒരു യാത്രാനുഭവം 2 [ശ്രീദേവി] 660

101793 Kambi Views

 

ഒരു യാത്രാനുഭവം 2 [ ശ്രീദേവി ]

ORU YATHRANUBHAVAM 2 BY SREEDEVI | PREVIOUS PART

A§sW hwekn¡m³ kjn]pt*m -! ‘A½ A_nªn«pw D_¡w WXn¨v NnX¡pN]m]n^pt¶m -! Aksâ tIãNÄ BhzUn¡pN]m]n^p¶ptkm ..

tIm^]pw Wo^pw DÅ H^p sb®m\v A½]pw B^pw sNmSn¡p¶ huµ^ykpw B{Pi§Ä D*mNmw , AÑWv {bm]tf_n]SnWm Nm^yfm]n H¶pw WX¡p¶p*mNnà . b*p*m] H^p hwekw Aksâ fWhnt`¡v HmXn k¶p . Gjmw ¢mÊnt`m ftäm bYn¡p¶ Nm`w . Cu kN Nm^y§sa bän k`n] Vm^\ CÃmSn^p¶ Nm`w . Np®]v¡v Ipäpw f]n^v kaÀ¶p b´`n¨Sv A½t]mXv H^p WmÄ tbm]n tImUn¡pN D*m]n . AXp¡a Sn^¡nWnX]n H^p sI_p bp©n^nt]msX A½ “”””_qfn tbm]n^n¡p k^msf”¶p b_ªp . AVnNw sskNmsS ‘A½ k¶p . N«n`n C^n¡pN]m]n^p¶p Mm³ . “”Fs´Xm Np«m “” F¶v tImUn¨v sNm*v ‘A½ fpXn]n SXNn fp¶n Wn¶p. Fsâ {Xuh_nt`Nv tWm¡n ‘A½ sfsà tImUn¨p ‘A½ tWm¡s« F´m ¶v “” Mm³ fqan .

A½ Fsâ fp¶n`m]n fp«v Np¯n]n^p¶p. Xn gÀ«v fpNant`¡v C¯n^n N]än kIv ‘A½ {Xuh_nsâ d«¬ sfsÃ]jn¨p. ‘A½ fpNant`¡v Fs¶ H¶v tWm¡n . F¶nXv {Xuh^v sfsà Smjv¯n . Fsâ t^mf§Ä Hmt^m¶m]n {Xuh_nWp bp_¯s¯¡m]n Sn¡n Sn^¡n k^p¶Sv Mm³ N*p . Np® Nm\psf¶m]t¸mÄ sbs«¶v Mm³ {Xuh_n bnXn¨p . A½ Fs¶ tWm¡n “”F´mXm “” . “” H¶pfnà “” ‘A½ sI_pSm]n In^n¨p . “” NmXv tbms` D*tÃm ‘A½ fp_n¨v S^msf¶p b_Mv tfl]n Wn¶pw N{SnNs]Xp¯p . {Xuh_nWp bp_t¯¡p Wn¡p¶ t^mf§Ä sI_pSm¡n sk«m³ SpX§n . H^p ssN {Xuh_n kIv ftä ssN sNm*v sk«pN]m]n^p¶p . CX]vNv CX]vNv Fsâ Np®]n A½]psX ssN fp«p¶p*m]n^p¶p . {Xuh^v Np_¨p NqXn Smjv¯n] tlgw dm¡n]pÅSv sk«pt¼mÄ A½]psX ssN {Xu_nWp fpNan Fsâ Np® tf B]n^p¶p . ‘A½ fpOfp]À¯n Fs¶ H¶v tWm¡n . A½]psX tWm«¯nWp A¶v Ft´m {btSyNS]pÅSm]n tSm¶n]n^p¶p ASv N*Spw Fsâ Np®]v¡v sI_n] AW¡w D*m]n . ASv A½]psX N¿n S«n . ‘A½ {l²n¡p¶Sm]n tSm¶n]nà . bn¶oXv fp_n¡pw tSm_pw A½]psX ssN Fsâ Np®s] SXNp¶Sm]n FWn¡v tSm¶n . Ak³ NqXpS NqXpS làWm]n . A½]n sI_n] bp©n^n Mm³ N*p . sbs«¶v Ft´m HmÀ¯ tbms` ‘A½ fSn]m¡n FjptWäp . “” Njnªp , Fsâ Np«qhv k`n] Bam]tÃm “” Fs¶m^p Nsfâpw C«v tbm]n . H^p N®X¨v In^n¨p Nm\n¨p WX¶p tbm] A½]psX B WX¯w C¶psfWnt¡m^vf]p*v . A½]pw H^p hv{So Bs\¶ In´ F¶n BUyw k¶ Wnfngw .

Bt`mIW]n Wn¶pw Mm³ D\À¶p . AsS A½ A_n]msS N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശ്രീദേവി

12 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം. പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

 2. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇടക്ക്‌ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

 3. കലക്കി പൊന്നേ

 4. Ente muthe eanikudi thannude ninne sree

 5. Wow superb … Nalla feeling … Adipoli avathranam ..

  Edakku Katha paraYunne angottu ingottu marunundo . Onnu check cheYane

  1. athu maatiyathu thanneyaayirunnu . moonnamathoraal parayunnathinekaal vikaram angane parayumbozhanu kittuka ennu thonni

 6. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് … നല്ല കമ്പി അവതരണം … ഇതുപൊലെ വിശദമായി ഒരു കളി അടുത്ത ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു … പേജ് കൂട്ടണേ … all the best.

 7. കലക്കി. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടെ പലരുടെയും വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി. ഇത്തിരി ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി.

  1. uvv , ezhthumbol njaan sradhichirunnu .. anganeyallathe aa oru theeshnatha kondu varaan pattunnilla athukondaanu . verittoru anubhavavum aayirikum vaayikumbozhennu thonni .

 8. Kollam adipoli ..please continue

 9. Adipoliyavunnudu pageinte ennam kuttanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan