രാധിക 613

195633 Kambi Views

 

രാധിക

Radhika bY Rajeesh

fmaq«n bqÀ¯n]m¡m¯Sn £f tImUn¨psNm*v Cu sI_pNT B^wen¡s«…

CSv H^p fVp^ {bSnNm^fm\v.

Fsâ Gäkpw k`n] l{Spkpw Ct¸mjs¯ Fsâ Gäkpw AXp¯ hpir¯pfm] KnWogntWmXpÅ fVp^ {bSnNm^w.

ko«n Wn¶v F³{X³hv tNm¨n§nWp SÅn kn«t¸mÄ Mm³ H«pw {bSo£n¨Sà C{S]pw WsÃm^p F©nWo]_nwPv tNmtaKn AZvfng³ Nn«m³ fm{Sw _m¦v Mm³ tWXpsf¶v.

Wm«pNm^psX]pw ko«pNm^psX]pw BUys¯ AwPoNm^t¯msX Mm³ C`t{Îm\nN-vhv B³Zv N½yq\nt¡gWn AZvfng³ FXp¯p.

H^p knVw bYn¸nÌpNÄ fm{Sw bYn¸n¡p¶ B tNmtaKn H^p fim A`¼Wm]n tNmtaKv ss`cv AXn¨p sbman¡\sf¶ Up^pt±lkpfm]n AknsX F¯n] Fs¶ BUy Unkhw Ss¶ SNÀ¯pNaªp.

sI¶v N]_n]Sv KnWognsâ fp¶nÂ.

Ak³ sM«n F¦n`pw Aksâ fpO¯p H^p Blzmhw, AXp¯v Wn¡p¶ AÑsW tSm*n B bm¡p¸n FWn¡v tWs^ kn^ Iq*n.

‘AÑm… ^Kogv’.

Wm«ns` ASymklyw fmWyWm] ^mQtk«Wv Ssâ fNsW Fsâ H¸w G¸n¡m³ NjnªSn b^nbqÀ\ hwSrbvSn B]n^p¶p. B bm¡p¸ns] Fs¶ tbms` A`vbw Np^p¯w sN«ksW¦n`pw ASymklyw Nm^y knk^fpÅksW G¸n¨m ASpw Wm«pNm^³ bns¶ H«pw tkk`mSns¸XmsS A_dn¡X NX¶p tbm]n tKm`n sI¿mw F¶v ^mQtk«Wv A_n]mfm]n^p¶p.

A§sW M§sa Ht^ timÌÂ fp_n]nt`¡v s_¡f³Zv sI]vSp fmän ^mQtk«³ Ø`w kn«p.

DÅn Wn_s] N`n¸v B]n^pt¶`pw ^mQtk«tWmXv F§sW bänÃm¶v b_]pw. ASpsNm*p Mm³ B Up^´w fn*msS S`]nt`än.

Npan¨p s_Zn B]n ¢mÊnt`¡v sI¶Spw Fsâ fqZv Hmcv Hs¡ fm_n. ¢mÊns` sb¬bntÅ^n GSm*v bNpSnt]makpw CXnsk«v I^¡pNÄ. fp³ sd©n C^n¡m³ KnWp… KnWognsW A§sW]m\v MmWpw ko«n`pw Hs¡ knan¡p¶Sv, Ak³ WnÀdÔn¨p. Mm³ Ak³ b_]p¶Sv ssf³Zv sI¿msS Np_¨qsX bn¶n`pÅ sd©n tbm]n^p¶p. AkWpw fWÊnÃm fWtÊmsX Fsâ AXp¯v k¶n^p¶p. CksW CWn F{S Nm`w hin¡\w Ft¶mÀ¯v FWn¡v Wà tUgyw k¶p.

Bav b© bmkfm\v, km tSm^msS hwhm^n¡ptNw sI¿pw. bs£, fpXnª tbXn]m\v. bYn¸nÌp, bns¶ tW^m]SÃm¯sSm¶pw At§m«v Uin¡nÃ. ASm\v ¹hv Xp kn FWn¡v AktWmXpÅ N`n¸v.

AXn¨p sbman¨p WX¡p¶ Nm`¯m\v frUp`, H^p sNmSn]m]n fWÊn N]_n]Sv. Wà H¯ I^¡p. skap¯ Wn_w, H¶v fp«n sl^n]m]n k¶Sm]n^p¶p. At¸mjm\v ‘Ck³… Cu Wm]nsâ tfm³…’ ^mQtk«m Ft¶mXv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

rajeesh

16 Comments

Add a Comment
 1. നല്ല കഥ രജീഷ്

 2. കഥ കൊള്ളാം നൈസ് സ്റ്റോറി . അടുത്ത കഥകൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 3. Kollam adipoli

 4. ജിനു ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു…

  സ്പീഡും അൽപ്പം കുറക്കാമായിരുന്നു….

  ബാക്കിയെല്ലാം കിടു

 5. Superb story …oru novel akkanulla chace ulla theme ayirunnu katto ..pinna adutha kadhayangilum speed control chaythu azhuthana rajeesh..

 6. അയ്യോ ഇത് ചെറുകഥയാണേ തുടർച്ച ഇല്ല. ജിനുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
  പിന്നെ അവസാനം സ്പീഡ് കൂടിയതിൽ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു. കൗതുകം ലേശം കൂടുതലാ… ഹി ഹി

 7. അടിപൊളി …. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പൊലെ അവസാനസമയം സ്പീട് കൂടി ,.ഫോൺ സംഭാഷണവും ,ചാറ്റിങ്ങും അടിപൊളിയായിരുന്നു… തുടരുക

 8. എന്തിനാ സ്പീഡ്.. പതുക്കെ പോയാല്‍ മതിയല്ലോ? good story..

 9. നല്ല കഥ. ആദ്യത്തെ പേജുകൾ കലക്കി… കമ്പി ഡയലോഗ് ഉൾപ്പെടെ. അവസാനം അതിവേഗം ബഹുദൂരം മട്ടിലായിപ്പോയി. പിന്നെ മകൻ തീരെ പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

 10. അവസാനത്തേക്ക് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി.എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും പ്രതികരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമോ…
  പിന്നെ മാളൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  1. മാളൂട്ടി എന്റെ മുത്ത് അല്ലെ… ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമോ… പൂർത്തിയാക്കും.

 11. നല്ല തുടക്കം ആയിരുന്നു. അവസാനത്തേക്ക് സ്പീഡ് ഒരുപാട് കൂടി പോയി. അടുത്ത ഭാഗം വേഗം വേണം.

 12. അടുത്ത ഭാഗതിനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു

 13. പാവം ജിനു ????
  എനതായാലൂം കഥ പൊളിച്ചു

 14. Malootyke nthu patti
  Nxt part epozha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan