രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും [Suru] 1767

Kambi Views 957589

രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും

Reshmayum Sundatri Amma Arunayum bY Suru

h-vNqant`¡v tbmNpt¼mapw Sn^n¨p k^pt¼mapw koXnWXp¯pÅ bpSn] ko«ns` Bsa A]ma_n]msS t^gvf {l²n¡p¶p*m]n^p¶p. f½q«ns] tbms` Nm\m³ Wà ewPn. Ssâ A¸¨tW¡mapw sI_p¸¡m^Wm\]mÄ.F¶pw A]mapsX kosX¯m_mNpt¼mÄ WX¯¯nsâ hvboXkÄ Np_¡pw. ASnhpµ^n]m] H^p sb¬Np«n Ss¶ Unkhkpw tWm¡p¶Sv Imt¡m¨³ A_n]p¶p*m]n^p¶p. skap¯p SpXp¯ Aksa A]mapw (l²n¡p¶p*m]n^p¶p. C{S]pw hpµ^n]m] H^p Np«ns] CSnWp fp³sbm¶pw A]mÄ N*nt« CÃm]n^p¶p.Nq«pNm^psfm¯v b`t¸mjpw AXn¡m³ tbm]n«ps*¦n`pw CSptbms`m¶nsW N\nNm\m³ tbm`pw Nn«n]n«nÃ. SWn¡v Cu Wm«ns` Hmcohnt`¡v fmäw Nn«n]t¸mÄ Ct§m«v k¶Sm\v. em^y Sn^pkW´bp^¯v tKm`n sI¿p¶p. lWn]mjvI k¶v Sn¦amjvI skap¸nWv tbmNpw.F´m]m`pw sNm¨nsW ka¨n«p Ss¶ Nm^yw A]mÄ fWÊn D_¸n¨p. fpOt¯mXv fpOw Nm\pt¼mÄ A]makÄ¡v H^p bp©n^n h½mWn¨p.Akapw H^p bp©n^n]n«v WX¶p tbmNpw. H^p Unkhw AkÄ bXn¡s`¯n]t¸mÄ A]maknsX D*m]n^p¶p. F´m Np«n]psX tb^v? t^gvf
WÃ tb^m\tÃm ! kosXknsX]m?
CknsX sSm«Xp¯v Ss¶]m, ^*p koXnW¸p_w
tim, At¸mÄ W½Ä A]ÂkmhnNam\sà !
F´nWm bYn¡ps¶?
Mm³ Zn{Pn 2n_ y`fr bYn¡p¶p
A]mÄ FÃm knk^kpw tImUn¨_nªp. A½]pw A½q½]pw t^gvf]pw fm(Stf ko«n`pÅp. A¸¨³ PÄcn`m\v. tks_ htimU^§Ä B^pfnÃ. hm¼¯nNfm]n kas^ D]À¶ Wn`]n`m\v. A]mÄ hwhm^n¨tSmsX t^gvf¡v ht´mgfm]n. bns¶ Nm\pt¼msams¡ AkÀ Npl`w b_]pw. H^p Unkhw t^gvfs¡m¸w tks_m^p sb®pw k^p¶S]mÄ N*p. Aksa N* A]mapsX N®p Saant¸m]n. H^bvh^hnsW tbms`]pÅ sb®v. B huµ^y¯nWp fp³bn t^gvf H¶pfÃm¯ tbms` A]mÄ¡v tSm¶n. t^gvf¡v tI¨ns]m¶pfnÃtÃm. bns¶ CSm^m]n^n¡pw? kà dÔ¯n`pÅSpfm]n^n¡pw. A]mÄ N^pSn. AkÀ AXps¯¯m_m]t¸mÄ H¶pf_n]m¯ tbms` A]mÄ tP]vänt`¡v sI¶p. CSm^m t^gvf tI¨n]m? A]mÄ H¶pf_n]m¯ tbms` tImUn¨p. At¿m, CsSsâ A½¨n]m! CSp tN«]mÄ km sbman¨p tbm]n. A½¨o Mm³ b_ªnsà bpSn] ko«pNms^¸än. B tI«Wm CSv. AkÀ A]msa tWm¡n bp©n^n¨p sNm*v WX¶p. A]mÄ AÛpSt¯msX A§nsW Wn¶p tbm]n. H^p tUkSs]t¸m`pÅ thm\n]]psX A½s] N®n Wn¶pw f_]p¶Sp ks^ A]mÄ Cf bq«msS tWm¡n Wn¶p.bm`nsâ Wn_fm\kÀ¡v. CSptbm`s¯ Du¡³ I^¡nsW Wm«n`n«v PÄcn NnX¡p¶ sN«nt]msW A]mÄ HmÀ¯p. BUyw A½s] Ss¶ kojv¯m³ tWm¡\w bns¶ fSn fNÄ. A^p\]pw A]msa N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Suru

15 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  വേഗം ബാക്കി എഴുതുമോ……
  നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ…..

 2. ഒരു സംശയം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇ പരസ്യം ആൻഡ് പോപ്പ് അപ്പ് വരുന്നേ കൊണ്ടു കഥ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഒരു കഥ വായിച്ചു കിട്ടാൻ മിനിമം ഒരു 20 തവണ പരസ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എല്ലാർക്കും എങ്ങനെയാ ?

  പരസ്യം ഒക്കെ ആയിക്കോ ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ പരസ്യം മാത്രം ആയി പോവരുത്. ആൾക്കാർ പിന്നെ വെറുത്തു വരാതെ ആവും

 3. സൂപ്പർ

 4. വൗ നല്ല മൂഡ്

 5. ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്.. പക്ഷെ ആരാണ് ഈ രേഷ്മ, സോണിയ, അരുണഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു.

 6. Avatar

  പീഡനം പീഡനം പീഡനം സർവ്വത്ര പീഡനം പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കഥകൾ നിർത്തു, അവരെ സുഖിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും ഉള്ള കഥകൾ എഴുതു എഴുത്തുകാരെ !

 7. പതിപ്പില്‍ വായിച്ചെങ്കിലും കഥയോടുള്ള ഇഷ്ടംകൊണ്ട് ഒരിക്കല്‍ കൂടി കടന്നു പോയി. ആ ഇഷ്ടം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു.

 8. superrrrrrrr adipoli
  baki undo

 9. molude pani iniyum pratheekshikunu

 10. ഇത്, ” കമ്പിപൂത്തിരി”,കമ്പികുട്ടൻ…ഓണപതിപ്പിൽ വന്ന കഥയുമായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ?

  1. illa kambipoothiriyille ella kadhakalum normal ayi varum…

   1. Dr.അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് ,എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ P.D.F ആക്കി ഇടുന്നത് ആയിരിക്കില്ലേ …. കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ?

    1. മന്ദന്‍ രാജാ

     PDF ആയാണ് അനു , പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് … pdf വായിക്കാത്ത അനേകം പേര് ഉണ്ട് .. അവർ പേജുകളായേ വായിക്കൂ ..

     ” കുടുംബശ്രീ ” നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് … പുതിയ കഥകൾ കൂടി ഇടുമല്ലോ അല്ലെ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018