രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും [Suru] 1773

Kambi Views 1004278

രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും

Reshmayum Sundatri Amma Arunayum bY Suru

h-vNqant`¡v tbmNpt¼mapw Sn^n¨p k^pt¼mapw koXnWXp¯pÅ bpSn] ko«ns` Bsa A]ma_n]msS t^gvf {l²n¡p¶p*m]n^p¶p. f½q«ns] tbms` Nm\m³ Wà ewPn. Ssâ A¸¨tW¡mapw sI_p¸¡m^Wm\]mÄ.F¶pw A]mapsX kosX¯m_mNpt¼mÄ WX¯¯nsâ hvboXkÄ Np_¡pw. ASnhpµ^n]m] H^p sb¬Np«n Ss¶ Unkhkpw tWm¡p¶Sv Imt¡m¨³ A_n]p¶p*m]n^p¶p. skap¯p SpXp¯ Aksa A]mapw (l²n¡p¶p*m]n^p¶p. C{S]pw hpµ^n]m] H^p Np«ns] CSnWp fp³sbm¶pw A]mÄ N*nt« CÃm]n^p¶p.Nq«pNm^psfm¯v b`t¸mjpw AXn¡m³ tbm]n«ps*¦n`pw CSptbms`m¶nsW N\nNm\m³ tbm`pw Nn«n]n«nÃ. SWn¡v Cu Wm«ns` Hmcohnt`¡v fmäw Nn«n]t¸mÄ Ct§m«v k¶Sm\v. em^y Sn^pkW´bp^¯v tKm`n sI¿p¶p. lWn]mjvI k¶v Sn¦amjvI skap¸nWv tbmNpw.F´m]m`pw sNm¨nsW ka¨n«p Ss¶ Nm^yw A]mÄ fWÊn D_¸n¨p. fpOt¯mXv fpOw Nm\pt¼mÄ A]makÄ¡v H^p bp©n^n h½mWn¨p.Akapw H^p bp©n^n]n«v WX¶p tbmNpw. H^p Unkhw AkÄ bXn¡s`¯n]t¸mÄ A]maknsX D*m]n^p¶p. F´m Np«n]psX tb^v? t^gvf
WÃ tb^m\tÃm ! kosXknsX]m?
CknsX sSm«Xp¯v Ss¶]m, ^*p koXnW¸p_w
tim, At¸mÄ W½Ä A]ÂkmhnNam\sà !
F´nWm bYn¡ps¶?
Mm³ Zn{Pn 2n_ y`fr bYn¡p¶p
A]mÄ FÃm knk^kpw tImUn¨_nªp. A½]pw A½q½]pw t^gvf]pw fm(Stf ko«n`pÅp. A¸¨³ PÄcn`m\v. tks_ htimU^§Ä B^pfnÃ. hm¼¯nNfm]n kas^ D]À¶ Wn`]n`m\v. A]mÄ hwhm^n¨tSmsX t^gvf¡v ht´mgfm]n. bns¶ Nm\pt¼msams¡ AkÀ Npl`w b_]pw. H^p Unkhw t^gvfs¡m¸w tks_m^p sb®pw k^p¶S]mÄ N*p. Aksa N* A]mapsX N®p Saant¸m]n. H^bvh^hnsW tbms`]pÅ sb®v. B huµ^y¯nWp fp³bn t^gvf H¶pfÃm¯ tbms` A]mÄ¡v tSm¶n. t^gvf¡v tI¨ns]m¶pfnÃtÃm. bns¶ CSm^m]n^n¡pw? kà dÔ¯n`pÅSpfm]n^n¡pw. A]mÄ N^pSn. AkÀ AXps¯¯m_m]t¸mÄ H¶pf_n]m¯ tbms` A]mÄ tP]vänt`¡v sI¶p. CSm^m t^gvf tI¨n]m? A]mÄ H¶pf_n]m¯ tbms` tImUn¨p. At¿m, CsSsâ A½¨n]m! CSp tN«]mÄ km sbman¨p tbm]n. A½¨o Mm³ b_ªnsà bpSn] ko«pNms^¸än. B tI«Wm CSv. AkÀ A]msa tWm¡n bp©n^n¨p sNm*v WX¶p. A]mÄ AÛpSt¯msX A§nsW Wn¶p tbm]n. H^p tUkSs]t¸m`pÅ thm\n]]psX A½s] N®n Wn¶pw f_]p¶Sp ks^ A]mÄ Cf bq«msS tWm¡n Wn¶p.bm`nsâ Wn_fm\kÀ¡v. CSptbm`s¯ Du¡³ I^¡nsW Wm«n`n«v PÄcn NnX¡p¶ sN«nt]msW A]mÄ HmÀ¯p. BUyw A½s] Ss¶ kojv¯m³ tWm¡\w bns¶ fSn fNÄ. A^p\]pw A]msa N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Suru

15 Comments

Add a Comment
 1. കില്ലാടി മാമൻ

  വേഗം ബാക്കി എഴുതുമോ……
  നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ…..

 2. ഒരു സംശയം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇ പരസ്യം ആൻഡ് പോപ്പ് അപ്പ് വരുന്നേ കൊണ്ടു കഥ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഒരു കഥ വായിച്ചു കിട്ടാൻ മിനിമം ഒരു 20 തവണ പരസ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എല്ലാർക്കും എങ്ങനെയാ ?

  പരസ്യം ഒക്കെ ആയിക്കോ ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ പരസ്യം മാത്രം ആയി പോവരുത്. ആൾക്കാർ പിന്നെ വെറുത്തു വരാതെ ആവും

 3. സൂപ്പർ

 4. വൗ നല്ല മൂഡ്

 5. ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്.. പക്ഷെ ആരാണ് ഈ രേഷ്മ, സോണിയ, അരുണഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു.

 6. വിനു v വിനയൻ

  പീഡനം പീഡനം പീഡനം സർവ്വത്ര പീഡനം പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കഥകൾ നിർത്തു, അവരെ സുഖിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും ഉള്ള കഥകൾ എഴുതു എഴുത്തുകാരെ !

 7. പതിപ്പില്‍ വായിച്ചെങ്കിലും കഥയോടുള്ള ഇഷ്ടംകൊണ്ട് ഒരിക്കല്‍ കൂടി കടന്നു പോയി. ആ ഇഷ്ടം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു.

 8. superrrrrrrr adipoli
  baki undo

 9. molude pani iniyum pratheekshikunu

 10. ഇത്, ” കമ്പിപൂത്തിരി”,കമ്പികുട്ടൻ…ഓണപതിപ്പിൽ വന്ന കഥയുമായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ?

  1. illa kambipoothiriyille ella kadhakalum normal ayi varum…

   1. Dr.അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് ,എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ P.D.F ആക്കി ഇടുന്നത് ആയിരിക്കില്ലേ …. കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ?

    1. മന്ദന്‍ രാജാ

     PDF ആയാണ് അനു , പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് … pdf വായിക്കാത്ത അനേകം പേര് ഉണ്ട് .. അവർ പേജുകളായേ വായിക്കൂ ..

     ” കുടുംബശ്രീ ” നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് … പുതിയ കഥകൾ കൂടി ഇടുമല്ലോ അല്ലെ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan