സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1 1250

Kambi Views 340101

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1

Sajithachechi Puthiya Partner Part 1 bY ലിൻസി xxx

Cu NT B\p§Ä¡Ã sb®p§Ä¡pÅSm\v

hpir¯p¡sa Mm³ Wn§apsX hz´w N¼n sb§Ä `n³hn]m\v. sNm¨n]ns` H^p sI_n] Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ Bs\¶v b_ªn^p¶sÃm. Fsâ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNp¶ t{bmÕiW¯nWp Wµn. AXp¯nsX Mm³ b^nI]s¸« H^p tI¨n]psX NT]m\n¯k\ b_]p¶Sv. hwPoSw tbms`]m\v ^Sn]pw. ^SnhpO¯nsâ fmhvf^nN`i^n]n H^n¡Â B_mXn]m bns¶ ASv KoknS¯nsâ emPfm]n fm_pw. H^p dyq«n bmÀa_n k¨v b^nI]s¸« hKnS tI¨n Ct¸mÄ hpO¯nWpw A`vbw b\¯nWpfm]n Fsâ s{bmcg\nt`¡v NX¶pk¶n^n¡p¶p. A`vbw sskNns]¦n`pw AkÀ¡v Cu tfO`]n Wà H^p emkn]ps*¶v FWn¡v SoÀ¯p b_]pkm³ hmVn¡pw. fÃp BânfmÀ F¶v tN«m Nf¶v kojp¶ kX¡·mÀ fm{Sfà W½psX Wm«ns` b¿³hpNÄ¡pw BânfmÀ H^p koNvWhv B\sÃm. Ak^psX ^SnhpOmtWzg\§Ä¡v CWn hKnS tI¨n]pw H^p Wà HmbvgWm\v.

tI¨n Ss¶ b_]s« tI¨n]psX NT.

Mm³ hKnS. H^p ko«½]m\v. hKnS fmY¯n`nsâ Jm]ms\Wn¡v. sb®p§apsX {bm]w b_]^psS¶sà b_]pN Wm`vbSnWXp¯v F¶v

A_nªm fSn. fN³ D*v AVobv. Ak³ ¹Ìp Njnªp F³{X³hv Nn«n F©nWo]_nwPnWp bYn¡p¶p. eÀ¯mkv Npsskän H^p

N¼Wn]n`m\v tKm`n sI¿p¶Sv. Gsj«v kÀgw fp¼v M§Ä AknsX D*]n^p¶p. b^f tdm_m\v AknXs¯ AX¨n« fp_n]ns` KoknSw.

bp_¯v tgm¸nwPntWm kà f`]man hwQXWNapsX b^nbmXnt¡m tbm]m BÀ¯nt]msX tWm¡p¶ dm¨nt`jvhv. N®psNm*v d`mÕwPw sI¿p¶k^p*v In`À.
AknXs¯ In` ss`wPnN AWpek§sa bän AXp¯nsX k^¯³ N*t¸mÄ HmÀ½k¶p.

H^p B\nÂWnt¶m sb®n Wnt¶m fm{Sw ss`wPnN hpOw A_n]p¶Sv F{S fm{Sw knÍn¯fms\¶v b`^pw fWÊn`m¡p¶nÃ.

bSn{kSNam]n Njn]p¶ sb®p§tamXv FWns¡ms¶ b_]mWpÅq. Akh^w D*m¡n eÀ¯mknsâ H^p Np®]à b` Np® N]^p¶Snsâ

hpOw fWÊn`m¡pN. hwl]w DÅkÀ Fsâ Cu AWpekNT km]n¨p tWm¡pN. B\p§Ä¡v C{S]pw hpOw bN^pkm³ Njn]pw F¶v

BUyfm]m\v Mm³ fWÊn`m¡n]Sv Npsskän k¨m\v. Fsâ eÀ¯mkv BUyw ^*p Nnhv S^pw bns¶ Sp\n]jn¨n«m DXsW fp`bnXn¨v

sM¡pw Fsâ km]n Np® S^pw ASq¼n N¼n]m]m f`À¶p NnX¶p sNmXp¡pw. BÄ fpNan N]_n Ft´m b^m{Nfw Nm\n¡pw. bm`p

tbmNpw Bap Sn^nªp NnX¶v D_§pw. ASm]n^p¶p Ssâ BUy^m{SnfpS Ct¶ks^ DÅ shN-vhv ss`cv F¶m ASà ]UmÀT

^SnhpOw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

22 Comments

Add a Comment
 1. Thudaranam.c lassic

 2. ATHU AVALUDE CHECHIYUDE MAKAN AAAYIRUNNU .. JITHU .. 18 VAYASSU ..

 3. Good story…. Ethinte pdf onnu ayachu tharo

 4. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഭാഗം പ്ളിസ്

 5. Kochiyilaaanu sthalamenkil pls contact ingane orale anveshichu nadakkuvarunnu

 6. Superb Lincy superb .super theme
  Vedikettu avatharanam ..keep it up and continue Lincy.

 7. കൊള്ളാം ബ്രോ,നന്നായിട്ടുണ്ട്,നല്ല ഫീൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 8. Savitha auntiye oru parichaya petaal kolaam aayrnu

 9. Savitha chechiye onu parichaya pedananaayrnalo😉

 10. Superb built up flawless narration. Congrats. pls keep it up.

  Cheers

 11. superb.good feel…

 12. Avatar

  സജിത ചേച്ചിയെ കമ്പിയടികളോടെ സ്വീകരിച്ച എന്റെ വായനക്കാർക്ക് നനി.. അസുരൻ, ജെയിംസ്, പൊന്നു ഗോഷപ്പൻ, വിവി, ഷാ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി

 13. സജിത ആന്റിയും ആ ചെറുക്കനും കൊള്ളാം.. കുണ്ണകേറ്റി പണ്ണാതെ തന്നെ നീ സജിത ചേച്ചിയുടേയും വായനക്കാരുടേയും വെള്ളം കളയിപ്പിച്ചു… അവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർ വെടിയാക്കിയെടുക്ക്

 14. Avatar

  എന്റെ പൊന്നു ലിൻസീ നിന്റെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടു കമ്പിയടിച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങി മോളേ… എന്നാ യും സജിതയേയും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പണ്ണാൻ കിട്ടുക പുന്നാര ചരക്കേ.. ഒരു ഇൻസെക്ട് കഥ എഴുതെടീ നീ..

 15. Mmmm അടിപൊളി

 16. കൊള്ളാം.

 17. Nice story savita chechiye contact cheyan entha vazhi

 18. Avatar

  കൊള്ളാം…… നന്നായിട്ടുണ്ട്……

  😍😍😍😍

 19. Super or u van a thin ull a scope u nd

 20. Nice… പുളകം കൊള്ളിക്കും കയറ്റങ്ങൾ

 21. Enikku tharumo Muthee ee kadimuttiya pooru ente kunna nalla combiyaayirikkaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018