സാലി 7 293

Kambi Views 35182

സാലി – 7

SALI KAMBIKATHA PART 07

PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE | KAMBISTORIES.COM 

F³s_ cv`män F¯n]t¸mÄ hf]w h´yAXp¯p. hm`n]pw tKmhpw bp_¯p tbm]n F¶v tSm¶p¶p. AW¡w H¶pw CÃ.

Wà go\w D*v. NtdmZv– Sp_¶p dm¡n]n^p¶ Np¸n]n Wn¶pw ^*p sbPv NpXn¨psNm*v N«n`n NnX¶p. hz`vbw NÅpNpXn¨m D_¡w hz]w k¶psNmÅpw. ASpsNm*v Mm³ f²yw S`]v¡p bnXn¡p¶ A{S NpXn¡m_nÃ. b` Ø`¯pw F³s_ fUybmWs¯ b^mfÀln¡p¶p*v. ASpsNm*v hpirp¯p¡Ä V^n¡^pSv Mm³ H^p fpjp NpXn]³ B\¶p. PÄcns` KoknSw NÃym\w ks^ AXn¨psbman¡mw F¶m In´]n B\v Mm³ Kokn¡p¶Sv. F¶m shN-vhv F¶Sv F³s_ koNvsWhv B\v. ASnWp F¶pw emPyw F³s_ NqsX D*v SmWpw. GSm]m`pw N`ym\w Njnªp Cu tk`n Im«w F{SN*v WX¡pw F¶v A_n]nÃ. Ct¸mÄ FWn¡v ASn^pNÄ CÃm¯Sn Mm³ b_¶p WX¡p¶p. ASv Wn§tamXpw b_]p¶Sv– Wo§Ä¡pw B DuÀKw D*mNm³ tk*n]m\p. S¶]pw Aà Wn§av¡v ASv hpOn¡pN]pw tk\w. ASpsNm*m\v In` Nq«ntIÀ¡`pNÄ NT]n Mm³ fWbqÀkw sI¿p¶Sv. ASv Hmt^m b^nbmXn]n`pw Mm³ B{Pin¨Sv H^pbs£ A§sW WX¶ntÃ`pw Mm³ FjpSn]n«p*v. F¶m`pw NT]ns` In` tb^pNÄ Hjn¨v WnÀ¯n]m Cu NT 95 %kpw hSyw B\v.

tKmhpw hm`n]pw ^m{Sn Ft¸mÄ ks¶t¶m H¶pw A_n]nÃ. tW^w 4 f\n]m]n¡m\pw Wà Umiw, D\À¶p skaaw NpXn¨psNm*n^p¶ hf]¯v hm`n bp_¯p k¶p. Fs¶ iman N*p H¶v bSpªn. Ft¶mXv N¿ns` sI_pkn^ D]À¯n¡m«n dm¯v_qfn tN_n. skaaw NpXn¨p Mm³ AknsX Ss¶ Wn¶p. hm`n fq{Sw Hjn¨v k^p¶ ks^. Sn^nsN k¶ hm`ns] Mm³ ssN¡v bnXn¨p WnÀ¯n]t¸mÄ hm`n Ip*¯p kn^ sk¨v fn*^pSv F¶v Nm\n¨p.

Mm³ Ak^psX sIkn]n sI_psN Sn^¡n. tKmhv D\Àt¶m?

hm`n Ft¶mXv tIÀ¶p Wn¶p AX¡w b_ªp.

hm`n. CÃ. C¶s` tKmhnsâ NqsX tKm`nsI¿p¶ H^p tKm\n³s_ dÀ¯vtZ bmÀXn¡v tbm]n. F¶n«v fq¡äw NpXn¨p, CknsX k¶p sd{Zqw FÃmw lÀ²n¨p Wmlw B¡n. FÃmw Mm³ ¢o³ sI]vSp. NÅpNpXn¨m bns¶ bnlmIn³s_ hzemkw B\v. ……… bns¶ tks_m^p Nm^yw b_]m³ D*v ASv bns¶ b_]mw.

Mm³ hm`ns] Ft¶mXv tIÀ¯p WnÀ¯n S`]n St`mXn. AkÄ ASn `]n¨p Wn¶p. FWn¡v l^n¡pw AktamXv– H^p hztWiw tSm¶n.

hm`n: tKmhv D\À¶m {blvWw BNpw. sskNn«mNs« dm¡n.

CSpw b_ªp hm`n Ak^psX _qfn tbm]n. Mm³ F³s_ {bemS Nm^y¯nWm]n tbm]n. Np_¨p tW^s¯ Ss¶ tKm`nsI¿p¶ sshän F¯n. tKm`n]psX CX]n sX`ntcm¬ k¶p. tcm¬ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

kambikuttan

11 Comments

Add a Comment
 1. വായിക്കാന്‍ വൈകിയതില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വളരെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടം ഒരുപാട്.

  1. അഭിപ്രായം മാത്രം പോരാ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണം….

 2. കാമു..ണ്ണി

  .

  …ശരിക്കും നടക്കുന്നത് പോലെ….

  നിറം പിടിപ്പിച്ച വർണനകളിൽ കുരുങ്ങിയ പൊട്ടിത്തെറി ഭാവനകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കമന്റുകൾ കുറവ് ..

  അത് കാര്യമാക്കാതെ തുടരണേ…

  🍉🍉🍉🍉

  🌏pK

  1. അനുഭവങ്ങളില്‍ നിരച്ചര്‍ത്തു നല്‍കിയാല്‍ അതിനു തനിമ നഷ്ട്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരുക്കന്‍ ഭാവതലം മാത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ വിജോയിപ്പുള്ളവര്‍ സദയം പൊറുക്കുക.

   1. ആ തനിമ അങ്ങിനെ തന്നെ
    തുടരട്ട…👌👌👌👍👍👍👍👍

   2. കാമു..ണ്ണി 🌎pK

    ആ തനിമ അങ്ങിനെ തന്നെ
    തുടരട്ട…👌👌👌👍👍👍👍👍

 3. സൂപ്പർ

 4. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  കഥ സൂപ്പർ.

 5. കാമു..ണ്ണി

  കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു…,👌👌

  തുടരണേ..👍👍

  🌏pK

 6. പൊന്നു.🔥

  ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ കമന്റ്…..

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5