സാലി 7 288

Kambi Views 31399

സാലി – 7

SALI KAMBIKATHA PART 07

PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE | KAMBISTORIES.COM 

F³s_ cv`män F¯n]t¸mÄ hf]w h´yAXp¯p. hm`n]pw tKmhpw bp_¯p tbm]n F¶v tSm¶p¶p. AW¡w H¶pw CÃ.

Wà go\w D*v. NtdmZv– Sp_¶p dm¡n]n^p¶ Np¸n]n Wn¶pw ^*p sbPv NpXn¨psNm*v N«n`n NnX¶p. hz`vbw NÅpNpXn¨m D_¡w hz]w k¶psNmÅpw. ASpsNm*v Mm³ f²yw S`]v¡p bnXn¡p¶ A{S NpXn¡m_nÃ. b` Ø`¯pw F³s_ fUybmWs¯ b^mfÀln¡p¶p*v. ASpsNm*v hpirp¯p¡Ä V^n¡^pSv Mm³ H^p fpjp NpXn]³ B\¶p. PÄcns` KoknSw NÃym\w ks^ AXn¨psbman¡mw F¶m In´]n B\v Mm³ Kokn¡p¶Sv. F¶m shN-vhv F¶Sv F³s_ koNvsWhv B\v. ASnWp F¶pw emPyw F³s_ NqsX D*v SmWpw. GSm]m`pw N`ym\w Njnªp Cu tk`n Im«w F{SN*v WX¡pw F¶v A_n]nÃ. Ct¸mÄ FWn¡v ASn^pNÄ CÃm¯Sn Mm³ b_¶p WX¡p¶p. ASv Wn§tamXpw b_]p¶Sv– Wo§Ä¡pw B DuÀKw D*mNm³ tk*n]m\p. S¶]pw Aà Wn§av¡v ASv hpOn¡pN]pw tk\w. ASpsNm*m\v In` Nq«ntIÀ¡`pNÄ NT]n Mm³ fWbqÀkw sI¿p¶Sv. ASv Hmt^m b^nbmXn]n`pw Mm³ B{Pin¨Sv H^pbs£ A§sW WX¶ntÃ`pw Mm³ FjpSn]n«p*v. F¶m`pw NT]ns` In` tb^pNÄ Hjn¨v WnÀ¯n]m Cu NT 95 %kpw hSyw B\v.

tKmhpw hm`n]pw ^m{Sn Ft¸mÄ ks¶t¶m H¶pw A_n]nÃ. tW^w 4 f\n]m]n¡m\pw Wà Umiw, D\À¶p skaaw NpXn¨psNm*n^p¶ hf]¯v hm`n bp_¯p k¶p. Fs¶ iman N*p H¶v bSpªn. Ft¶mXv N¿ns` sI_pkn^ D]À¯n¡m«n dm¯v_qfn tN_n. skaaw NpXn¨p Mm³ AknsX Ss¶ Wn¶p. hm`n fq{Sw Hjn¨v k^p¶ ks^. Sn^nsN k¶ hm`ns] Mm³ ssN¡v bnXn¨p WnÀ¯n]t¸mÄ hm`n Ip*¯p kn^ sk¨v fn*^pSv F¶v Nm\n¨p.

Mm³ Ak^psX sIkn]n sI_psN Sn^¡n. tKmhv D\Àt¶m?

hm`n Ft¶mXv tIÀ¶p Wn¶p AX¡w b_ªp.

hm`n. CÃ. C¶s` tKmhnsâ NqsX tKm`nsI¿p¶ H^p tKm\n³s_ dÀ¯vtZ bmÀXn¡v tbm]n. F¶n«v fq¡äw NpXn¨p, CknsX k¶p sd{Zqw FÃmw lÀ²n¨p Wmlw B¡n. FÃmw Mm³ ¢o³ sI]vSp. NÅpNpXn¨m bns¶ bnlmIn³s_ hzemkw B\v. ……… bns¶ tks_m^p Nm^yw b_]m³ D*v ASv bns¶ b_]mw.

Mm³ hm`ns] Ft¶mXv tIÀ¯p WnÀ¯n S`]n St`mXn. AkÄ ASn `]n¨p Wn¶p. FWn¡v l^n¡pw AktamXv– H^p hztWiw tSm¶n.

hm`n: tKmhv D\À¶m {blvWw BNpw. sskNn«mNs« dm¡n.

CSpw b_ªp hm`n Ak^psX _qfn tbm]n. Mm³ F³s_ {bemS Nm^y¯nWm]n tbm]n. Np_¨p tW^s¯ Ss¶ tKm`nsI¿p¶ sshän F¯n. tKm`n]psX CX]n sX`ntcm¬ k¶p. tcm¬ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

kambikuttan

11 Comments

Add a Comment
 1. വായിക്കാന്‍ വൈകിയതില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വളരെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടം ഒരുപാട്.

  1. അഭിപ്രായം മാത്രം പോരാ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണം….

 2. Avatar

  .

  …ശരിക്കും നടക്കുന്നത് പോലെ….

  നിറം പിടിപ്പിച്ച വർണനകളിൽ കുരുങ്ങിയ പൊട്ടിത്തെറി ഭാവനകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കമന്റുകൾ കുറവ് ..

  അത് കാര്യമാക്കാതെ തുടരണേ…

  🍉🍉🍉🍉

  🌏pK

  1. അനുഭവങ്ങളില്‍ നിരച്ചര്‍ത്തു നല്‍കിയാല്‍ അതിനു തനിമ നഷ്ട്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരുക്കന്‍ ഭാവതലം മാത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ വിജോയിപ്പുള്ളവര്‍ സദയം പൊറുക്കുക.

   1. ആ തനിമ അങ്ങിനെ തന്നെ
    തുടരട്ട…👌👌👌👍👍👍👍👍

   2. Avatar

    ആ തനിമ അങ്ങിനെ തന്നെ
    തുടരട്ട…👌👌👌👍👍👍👍👍

 3. സൂപ്പർ

 4. Avatar

  കഥ സൂപ്പർ.

 5. Avatar

  കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു…,👌👌

  തുടരണേ..👍👍

  🌏pK

 6. Avatar

  ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ കമന്റ്…..

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018