സംവിധാന സഹായി 1 1120

Kambi Views 496550

സംവിധാന സഹായി

Samvidhana Sahayi Part 1 bY  ഉർവശി മനോജ്

F³s_ tb^v KntKm fmSyp , f`]mahnWnf]n hwknVmWhim]n ]psX Np¸m]fn«v kÀgw ^*p Njnªp. CSpks^ Nm^yfm] dÔ§sam¶pw hnWnf]n D*m¡ns]Xp¡pkm³ hmVn¨nÃ. hnWnf H^p bmgWm]n fWÊn N]_n]Sv sNmt*m Wmsa H^p k`n] hwknVm]NWmNpw F¶ D_¨ knlzmhw DÅSp sNmt*m Aà Cu H^p coÂZnt`¡v C_§n¯n^n¨Sv. Uqs^ Wn¶v fm{Sw Nm\pN]pw B^mVn¡pN]pw sI¿p¶ hnWnfm W£{S§sa AXp¯v Nm\\sf¶v H^p `£yw fm{Sw. Njnª ^*v kÀg¯nWnX]v¡v f`]maw hnWnf]ns` H«pfn¡ Sm^§sa]pw AXp¯pWn¶v F¦n`pw H¶v Nm\pkm³ hmVn¨p. kÀg§am]n Cu ^wP¯v CXbjNp¶ hi{bkÀ¯N^n Wn¶pw C¡nans¸Xp¯p¶ H^pbmXv NTNapw , NpSnNm sk«nsâ]pw , bm^ b\n]psX ]pw , NqsX Wn¶v ISn¨ Wm]Ntkgw S«ns]Xp¡p¶ Sm^RapsX]pw H^pbmXv NTNÄ tNÄ¡pkm³ hmVn¨p. b` NTNapw fWÊn N^pSn] kn{Pi§Ä SNÀ¶ptbmNp¶Sm]n^p¶p. lm`oW huµ^yw Spap¼nWn¡p¶, km]v Sp_¶m kÅpkWmX³ emg b_]p¶ W½psX {bn]Wm]nNfmÀ , hwknVm]N³ N«v b_ªm AsS km]v sNm*v sI¿p¶ fsä b\n]pw H^pbmXv tNÄ¡pkm³ hmVn¨p , hnWnf ]n`v b*v D*m]n^p¶ fmUN WXn]psX fq{Sw NpXn¨ hq¸À Sm^w , A_n]s¸Xp¶ A½ WXn]psX fp`]v¡v– CX]n S` sk¨v NnX¡pkm³ tk*n F´nWpw S¿m_m]n Wn¶n^p¶

fsäm^p hq¸À Sm^w , fNapsX {bm]fpÅ WXn ]psX AXnkhv{Sw tfmãn¨p bnXn¡s¸« imhy WX³ , bpSp fpO WXn]psX Npan ho³ Nm\pkm³ tk*n ^*p Wn` sN«nX¯nsâ fpNan k`nªp N]_n] fsäm^p Sm^w , Zm³hv Nm^n]m] {bfpO WXn NqsX Nan¡p¶ sb¬ Np«nNapsX NqsX I«n AXn WX¯p¶Spw
… A§sW b_ªm`pw b_ªm`pw So^m¯ hwek§Ä H^pbmXv D*v.

hnWnfm huirU Nq«m]vf]n Hjnkm¡pkm³ hmVn¡m¯ H¶m\v fUyw. bpSn] d豈 D*m¡p¶SnWpw bj] d豈 Wn`WnÀ¯p¶SnWpw fUyw H^p ASymklyQXNfm\v. Fs¶t¸ms`m^p SpX¡¡m^³ hzmemknNfm]pw b`t¸mjpw fUys¯ Nq«pbnXn¨v b` dÔ§apw D*m¡pkm³ {lfn¡m_p*v. BjvI]n H^p Np¸n F¶ N\¡nWv FWn¡v b`s^]pw SrbvSns¸Xpt¯*Sm]n k^m_p*v. bp_¯pWn¶v H^mÄ tWm¡n Nm\p¶Sptbms` hnWnfm^wP¯v hwknVm]NtWm b\w fpX¡p¶ WnÀ½mSmkntWm k`n] t_mÄ H¶pfnÃ. b\w fpX¡p¶ WnÀ½mSmkntWmXv tbm`pw BÚmbn¡m³ NjnkpÅ bp`nNÄ Vm^maw D*v f`]mahnWnf]nÂ. {bSy£¯n Cu bp`nNÄ¡v FXp¯pb_]¯¡ tbt^m Nm\pkm³ k`n] huµ^ytfm H¶pw D*mNm_nÃ. hnWnfmI^n{Sw FjpSs¸Xpw tbmÄ ASn³ H^p Sman`pw Cks^ bän b^mfÀlw tbm`pw D*mNnÃ. H^p hnWnf Ft¸mÄ _n`ohv sI¿\sf¶pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

38 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  നല്ല തുടക്കം…..

  ????

 2. replay ഒന്നും കാണുന്നില്ലലോ…അടുത്ത part തീർച്ചയായും എഴുതണം പ്ലീസ്‌…

  1. Avatar

   പത്താം തീയതി പുതിയ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം.

 3. വെറുതെ ഉള്ള സിനിമ ഫാന്റസി താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മേഖല ആണ്. ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് വായിച്ചത്. ഇത് സിനിമ അല്ല ജീവിതമാണ്. വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ആയിരുന്നേനെ.

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 4. പേര് കണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം ബോംബുകഥ എന്ന മട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു… ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആകർഷണം തോന്നി വായിച്ചതാണ്… ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു… സിനിമയല്ല ജീവിതമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന വരികൾ… കിടിലൻ അവതരണം ബ്രോ…

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 5. മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപ്പോലെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചത് സിനിമ നടിമാരെയും നടന്മാരെയും എല്ലാം ചേർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു കഥയാണെന്നാണ്… എന്നാൽ തീർത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട്… വളരെ നല്ല അവതരണശൈലി… മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ… ആശംസകൾ

  1. Avatar

   കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒഴുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില നടീനടന്മാർ കടന്നുവന്നേക്കാം പക്ഷേ ആവർത്തനവിരസത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ല വാക്കുകൾക്കു നന്ദി തുടർന്നുവായിക്കുക വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 6. അഭിരാമി

  നല്ല അവതരണം. നല്ല ഒഴിക്കും ഉണ്ട് വായിക്കാൻ. അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്കു നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക .

 7. സംവിധാന സഹായി എന്ന പേരാണ് ഈ കഥ വായിക്കാന്‍ കാരണം. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സദാ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പി കഥ ആകും എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ താങ്കള്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചത് ജീവിതമാണ്‌. വളരെ മനോഹരം..വളരെ മികച്ച ശൈലി..സിനിമാ രംഗത്തിന്റെ ഉള്ളറകള്‍ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് താങ്കള്‍ എന്ന് കഥയില്‍ നിന്നും സ്പഷ്ടം..

  ആശംസകള്‍..ഇത്തരം മികച്ച രചനകളെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്..

  1. Avatar

   സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സിനിമ തന്നെയാണ് ഉപജീവനം. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക ഉപദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക .

   1. മനോജ്‌ ഉര്‍വശി എന്ന പേര് ആദ്യം ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയിരുന്നില്ല..

    എനിവേ, ബ്രോ, താങ്കള്‍ സിനിമയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്, ഞാന്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ പണ്ട് രണ്ടു കഥകള്‍ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് സൈറ്റില്‍ ഇല്ല. ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടര്‍ കളഞ്ഞതാണ്. ആ രണ്ടു കഥകളും സിനിമകള്‍ ആക്കാന്‍ വളരെ സ്കോപ് ഉള്ളവ ആണ്. ഒന്ന് ഒരു സസ്പെന്‍സ് ത്രില്ലറും മറ്റൊന്ന് ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറും ആണ്. രണ്ടിലും സെക്സ് ലവലേശമില്ല. ആര്‍ക്കെങ്കിലും കഥ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍ വഴി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാം.. ഈ സൈറ്റിലെ വായനക്കാര്‍ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു നോവലുകള്‍ ആയിരുന്നു അത്..അവരില്‍ ഏറെപ്പേരും ഇത് സിനിമയാക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 8. സൂപ്പർ … കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളോടെ കഥ മുന്നേട്ടേ …

  1. Avatar

   തീർച്ചയായും … നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 9. അസുരൻ എവിടെ? കം ഓൺ…വിളിക്കവനെ…അവനില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല…എവിടെ കിട്ടും അസുരനെ?

  1. ബ്രോ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി.

 10. Interesting…..

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 11. Thudakkam kollam . Oru variety theme ..nalla avatharanam ..keep it up and continue Urvasi manoj ..

  1. Avatar

   വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച് വിലയിരുത്തുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക

 12. ? മനോജേട്ടാ…?

  ഇതും പൊളിച്ചു..ഉഗ്രൻ..

  ” കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ ” എന്ന നിങ്ങളുടെ കഥക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു comment ഇട്ടിട്ടുണ്ട്… അതൊന്ന് വായിച്ചു റിപ്ലേ തരാമോ…

  1. Avatar

   ഇവിടെ കുറച്ചു വൈകിയെങ്കിലും അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്ലൈ തന്നിരുന്നു. രണ്ട് കഥകൾക്കും നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

 13. Avatar

  പൊളിച്ചു ബ്രോ.ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തീമാണ്.
  എഴുതുന്ന രീതിയും നന്നായിട്ടുണ്ട്.ഈ കഥ ഒരു വൻ വിജയമാവട്ടേ എന്നാശംസിക്കുന്നു.

  1. Avatar

   വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 14. പുതിയ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ആണ് കഥയില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യത്തെ അഭിനന്ദനം. നന്നായി. മുമ്പോട് പോയാലും ഉര്‍വ്വശി മനോജ്‌.

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. തുടർന്നു വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 15. Superb outstanding presentation ….

  ?????????

  1. Avatar

   വളരെ വളരെ നന്ദി തുടർന്ന് വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 16. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അന്തരീക്ഷം… ചുറ്റുപാടുകൾ… ഈ കമ്പിക്കുട്ടനിൽ എങ്കിലും…നല്ല ശൈലിയും. ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന രണ്ടു കഥകളും വേറിട്ടത്‌. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും.. മനോജ്

  1. Avatar

   രണ്ട് കഥകൾക്കും നൽകുന്ന പിന്തുണയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും വായിക്കുക വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 17. Vegam bakki venam, ippol ulla nadimare koodi ulla katha varatte, eg, namitha pramod, prayaga, anupama, keerthy okke

  1. Avatar

   ഇപ്പോഴുള്ള നടിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് .. പത്താം തീയതി രണ്ടാംഭാഗം ഉണ്ടാകും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 18. Avatar

  ആഹാ വസ്തുതകൾ നിഴലിക്കുന്ന ഒരു കഥ

  1. Avatar

   വിലയേറിയ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി വായിക്കുക തുടർന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 19. Variety variety nalla ugran story. Balance poratte bai. Katta support….!!!

  1. Avatar

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use