സന്ധ്യ എന്ന ചരക്കു 1204

Kambi Views 45795

സന്ധ്യ എന്ന ചരക്കു

Sandhya Enna Charakku bY കാതലൻ

{bn]s¸« km]W¡ms^ BUyw Ss¶ Mm³ H^p Nm^yw b_]mw Mm³ NT FjpSn]n«nà Wn§Ä km]n¨n«p So^pfmWn¡p WÃSmt\m AÃt]m F¶v Fsâ tb^v hpWn tNm«]w B\v hz´w Ø`w sI_p¸w fpS hz´¯n DÅ hf{bm]¡m^m] sb¬Np«nNapsX fp`]n`pw fäpw bnXn¨n«p*v F¦n`pw H^p sb®nsâ bqän AXn¡pkm³ bän]n^p¶nà . ssN Ss¶ B^p¶p l^\w ASns` Øn^w Wm]nN B^p¶p hÔy . Fsâ fm{Sw Aà M§apsX Wm«ns` FÃm B\p§apsX]pw . AknIm^nSfm]n B I^¡nsW Nan]v¡m³ Nn«n] Fsâ emPys¯ Np_n¨m\v CknsX b_]p¶Sv .

hÔy F¶m Wà kn^nª A^s¡«pw B^mXm tbm^nWv k^m³ F¶v S^¯n DÅ fp`]pw DÅ AZm_p I^¡p . Wà SqskÅ Wn_w AkapsX hzemk¯n tbXn DÅSv sNm*v B^n¡pw 18 SnNªt¸mÄ Ss¶ Aksa sN«n¨p Fs¶ Njnªpw fq¯Sm\v Mm³ tI¨n F¶m\v knan¡p¶Sv . Aksa Njnªpw fäp I^¡p 2 sb¬bntÅÀ Ct¸mÄ D*v . BÀ¡pw H¶v D¸p tWm¡m³ tbm`pw bän]n«nà . NT]nt`¡v k^mw hÔy ]psX N`ym\w AkapsX huÔ^yw N*p fm{Sw sN«n]Sm\v . AkÀ S½n Wà ^oSn]n fpt¶m«p tbm]nà .

Ft´m bn\§n k¶ AkÄ Nps_ WmanWp tlgw tks_ H^msa sN«n bm`¡mXnWv tbm]n . bpSn] sN«n]k³ fim SÃns¸man]pw . B CX¡v B\v Fsâ A½]psX tI¨n]psX fN³ tKm`n hwdÔfm]n bm`¡mXnWv k^p¶Sv . Ak³ CknsX k¶n«v tbm]t¸mÄ Fs¶]pw Nq«n AknsX sI¶v ^mkns` H^p Im] NpXn¡m³ C_§n]t¸mÄ tU tbmNp¶p W½psX km\ Wm]nNm H«pw fXn¨nà bp_sN sI¶v knan¨p . AkÄ At¸mÄ Ss¶ koXpw kt^* kjn]pw b_ªp S¶p .

H«pw fXn¨nà ^mkns` Ss¶ S¸n bnXn¨p sI¶v A¶m\v AkapsX sN«nt]msW Mm³ Nm\p¶Sv s{bhmUv .Wà AXn¨p Wà shäv B]n C^n¡p¶p bpÅn¡m^n Bt\ A¼`¯n tbm] ^mkns` N* AsS tkgw . Fs¶ b^nI]s¸« NqsX bpÅn Ft¶mXv N¼nWn NqXm³ Bklys¸«p bpÅn dn]À FXp¯p S¶p . bpÅn Hmt^m hf]w Njn]pw tSm_pw tdmVw tbmNp¶ s`k B]n .

Mm³ C^n¡p¶Sv f_¶Smt\m F¶_nªp NqXm bpÅn AkÄ k¶t¸mÄ Aksa bnXn¨p shän]n f_n¨n«p hm^n k`n¨p fmän »uhnsâ bp_¯p NqXn fp` NpXn¨p . AkÄ d`w t{bt]mPn¨p Fjpt¶ät¸mÄ hm^n k`n¨p Ajn¡pN]pw sI]vSp .F´m hwekn¡p¶Sv F¶v fWhn`m]nà F¦n`pw N* NmjvI Fsâ Np®s] sNm*v FjptWäp Wn¶v h`yq«v AXn¨p . A¶v H^p 4, 5 km\w F¦n`pw Mm³ kn«n«p*v . H¶pw Nm\m¯ ^oSn]n Mm³ tbmNpkm F¶v skan]nt`m«v C_§n sNm*v Fsâ Np®]pw Sn^pfn WX¶p .

bs£ emPyw Fsâ NqsX N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

കാതലൻ

22 Comments

Add a Comment
 1. ആരും പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനാ കഥ പോസ്റ്റുന്നത് ഒന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഞാൻ പൊളിക്കും

  1. thazhe kanunna linkil poku kadha postan.
   https://kambistories.com/submit-your-story/

 2. കഥ ഇതിൽ പോസ്റ്റുന്നത് എങ്ങനാ ഞാൻ കുറെ എഴുതാം പുതിയത് pls ഹെല്പ് me

  1. thazhe kanunna linkil poku kadha postan.
   https://kambistories.com/submit-your-story/

 3. കഥ എഴുതി എങ്ങനെ പോസ്റ്റണം എന്നറിയില്ല അറിയുന്നവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാംനല്ല അനുഭവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഹെല്പ് ചെയ്യൂ plz

  1. thazhe kanunna linkil poku kadha postan.
   https://kambistories.com/submit-your-story/

 4. ആത്മാവ്

  ബ്രോ.സോറി ഒന്നുമില്ല. 💀👈

 5. പേജ് കൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം എന്നാലേ വായിക്കാൻ ഒരു രസമുള്ളൂ.

  1. പുതുമുഖമല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ

 6. Avatar

  സ്പീഡ് കുറച്ച്, സാവധാനം നന്നായി വിവരിച്ച് എഴുതിയാൽ…. പേജും കൂടും, വായനാസുഖവും കിട്ടും.

  😍😍😍😍

  1. ഇനി ഉള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കാം

 7. kathalan ningal superanu, thudaruka

  1. നന്ദി സഹോ

 8. ആത്മാവ്

  Dear കഥ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു…. തുടക്കം ആയതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഒരു രീതിയിലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രെഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ താങ്കളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഗുണമായി വരുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയാം.. കഥ എഴുതുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ചു അത്യാവശ്യം വിശദമായി എഴുതുക കൂടാതെ പേജിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക.. വിശദമായി എഴുതുമ്പോൾ പേജ് തന്നെ കൂടിക്കോളും.അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ഒരു തുടർക്കഥയാക്കി എഴുതിയാൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും. പുതിയ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരിക്കും 👍👍.By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

  1. നന്ദി സഹോ

 9. Kollam ..adutha Katha poratte

  1. നമ്മുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ആകുമെന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിട്ടു പോരെ

 10. പോരാ പോരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂര ദൂരമുയരേണം………

  1. സുഹൃത്തേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഥ എഴുതി ശീലം ഇല്ല എന്ന് . ഇതു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഉണ്ടായതു മാത്രം ആണ്

   1. ആാാ പറഞ്ഞത് സത്യം. ഇത് ശരിക്കും നടന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും…. mmm kuzhapila. Nee pani eduthinu ennu ithil ninum ariyichu.. Eee kadha athra thanne…

    1. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പ്രേതീക്ഷിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാം വലിയ ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഇല്ലെന്നു

     1. Njan kooduthal pratheeshichinu ennu ninodaara paranjinu. Njan kaaryam paranjathale…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018