Upcoming kambikathakal >>> ടീച്ചർ ചേച്ചി [അഖിൽ] >>> കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 28 [Smitha] >>> എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് [പാക്കരൻ] >>> അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കയാൽ 3 [Asuran] >>> നീലാംബരി 4 [കുഞ്ഞൻ] >>>ഗോപിക [Vivek] >>> അമ്മ വെടി [Don] >>> മൗനങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ....പലതും [രേഖ] >>> ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം [മുംതാസ് കൊല്ലം] >>>

സ്മിത ആന്റി [viNu] 726

Kambi Views 119112

സ്മിത ആന്റി

SMITHA AUNTY BY VINU

Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ KoknS¯n WX¶ AWpek§Ä B\v. SnN¨pw scängv B] AWpek§Ä (FWn¡v NTs]jpSm³ A_n]nÃ.. Mm³ FjpSp¶Sv Fsâ AWpekw fm{Sfm\v sSäv Npä§Ä £fn¡pN )

Fsâ tb^v knWp. Mm³ b¯mw ¢mÊv– Njnªp sk_ptS WX¡\ hf]w. ko«n Ss¶ C^p¶p fXp¯t¸mÄ Mm³ Fsâ fmfsâ ko«nt`¡p tbm]n.. AknsX]m\v Fsâ Wm]nN DÅSv Fsâ fmfsâ em^y. tb^v hvfnS ASm]Sv Fsâ A½m]n k]hv 38 B]n¡m\pw C^pWn_¯n A`vbw SXn¨n«m\v F¶m`pw hpµ^n Ss¶]m\v..

A§sW Mm³ fmfsâ ko«ns`¯n. fmf³ bSnkv tbms` Ss¶ NX]n tbm]n^n¡p¶p fq¸À¡v hz´w b`I^¡v NT]p*v Np«nNÄ H^mÄ h-vNqan tbm]n^n¡p¶p sI_n] Np«n AknX]p*v..

Ft¶mXv hvfnS A½m]n N]_n]n^n¡m³ b_ªp Mm³ N]_n C^p¶p A½m]nt]mXv tImUn¨p “”fmf³ NX]n tbm]Sm Asà A½m]n “”

A½m]n þ “” fmf³ ^mkns` tbm]Sm.. Wns¶]nt¸m C§ms«m¶pw Nm\m_nÃtÃmXm “”

Mm³ þ””h-vNqÄ bq«n]t¸m knIm^n¨Sm Ct§m«v k^\sf¶v “”

A½m]n þ””Wo k¶ Unkhw GSm]m`pw sNmÅmw Fsâ N¿v Dap¡n]n^n¡]m N¿v AW¡m³ bä\nÃ.. “”

Mm³ þ “”N¿nsW´m bän]Sv tZmÎs_ Nm\n¨ntÔ”

A½m]n þ””ASv H¶v ko\Sm CXSp N¿v Dap¡n.. Wo tbmNtÃt«m Fs¶ CknXs¯ b\nNans`m¡ him]n¡\w””

Mm³ “”ASnsW´m A½m]n “”

A§sW Mm³ A½m]ns] tIm_v sk¡mWpw A`¡mWpw Hs¡ him]n¨p.. b\ns]ms¡ SoÀ¯p M§Ä Z]v–WnRv iman C^p¶p Xokn Nm\m³ SpX§n sb«¶v A½m]n Ft¶mXv b_ªp “”Xm bns¶ H^p Nm^yw “”

Mm³ þ””F´m A½m]n “”

A½m]n þ””FWns¡m^p Nm^yw sI¿mWp*m]n^p¶p “”

Mm³ þ””F´m “”

A½m]n þ””ASv Mm³ F§sW]m Wnt¶mXv b_]pN.. “”

Mm³ þ “”fXn¡msS b_tªmaq A½m]n F´v tKm`n b_ªm`pw Mm³ AWph^n¡pw””

A½m]n “”FXm FWn¡v A¸n]nXm³ fp«p¶p Wo H¶v kt^m N¡qhnt`¡v.. skÅw FXp¯p Hjn¨v S¶m fSn ¹oh-vNp.. Np«m””

MmWmsN tgm¡v B]n Mm³ hzbWw N*p WX¶ I^¡nsâ NqsX N¡qhn tbmNm³ Akh^w Nn«n]tÃm FWn¡v t^mfm©w k¶p

Mm³ þ””ASnsW´m A½m]n Mm³ k^mtÃm””

A½m]n þ””F¶m kmXm Np«m “” (A½m]n sNm©n )

A½m]n N¡qhnt`¡v WX¶p, NqsX MmWpw. ^*p tb^pw N¡qhn N]_n

A½m]n þ””B kmSn`XtI¡v “”

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

10 Comments

Add a Comment
 1. Ohhbhaagyam thanne ammaayi appi edunnathu kandu nikkaamallooo. Kadha complete cheyyu

 2. Pleess kadha continue cheyyu

  1. എനിക്ക് കുറച്ചു പറയാൻ ഉണ്ട് കഥ അല്ല ഒർജിനൽ പക്ഷെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എങ്ങനാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നേ

 3. Pbhaaaa……( Aattiyathanu)…

 4. പേജ് കൂട്ടി എഴുതു സഹോ……

  ????

 5. പോരട്ടെ

 6. ellam kazhinju kazhukan keriya pore…oola

  1. Cumma enthelum ezuthande thoran povumbo kottano athum chandhi kazukan

 7. Continue..page kootuka

 8. Kollam ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018