Upcoming kambikathakal >>> ടീച്ചർ ചേച്ചി [അഖിൽ] >>> കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 28 [Smitha] >>> എത്ര സുന്ദരമായ ആചാരങ്ങൾ റീലോഡഡ് [പാക്കരൻ] >>> അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കയാൽ 3 [Asuran] >>> നീലാംബരി 4 [കുഞ്ഞൻ] >>>ഗോപിക [Vivek] >>> അമ്മ വെടി [Don] >>> മൗനങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ....പലതും [രേഖ] >>> ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം [മുംതാസ് കൊല്ലം] >>>

സുഹറയുടെ വിനു 4 [ക്ലൈമാക്സ് 1] [Kuttoos] 852

Kambi Views 167526

സുഹറയുടെ വിനു ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സ്

Suhrayude Vinu part 4 eratta climax | Author :  Kuttos | Previous Parts

 

ക്ലൈമാക്സ് 1: നിസാറിനിട്ടു പണി കൊടുക്കുന്ന സുഹറയും

ക്ലൈമാക്സ് 2:വിനോദുമായി ഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഹറയും

 

 

Np_n¸v 1 : CSnWp fp³bpÅ fq¶p bmÀ«pNapw km]n¨SnWp tlgw U]kp sI]vSp Cu bmÀ«v km]n¡pN…

Np_n¸v 2 : CsSm^p b^o£\w B\v F¶v Ss¶ b_]mw, Nm^\w, CSnsâ fq¶mfs¯ bmÀ«n Ns½âv sh£WnÂ, Wnhm_nWn«p b\n sNmXp¡\w F¶ Whof]psX]pw, Ahp^³ t{dm]psX]pw, hpi_]psX]pw, gmhnsâ]pw, BUy Ns½âpNÄ tdhv sI]vSm\v FjpSn SpX§n]Sv…..
bs£ B emPw Fsâ H^p {bn] hpir¯pfm]n Znh-vNhv sI]vSt¸mÄ Nn«n] coZvdm¡v, ASv tWs^ f_n¨m]n^p¶p….
A{S]pw hf]w sNm*v FjpSn Njnª emPw, ASv Na]mWpw tSm¶n]nÃ….
ASv sNm*v hpi_]psX knWpknsâ ss¢fmN-vhv ^*p ^oSn]n FjpSn…..
ss¢fmN-vhv 1 , Wnhm_nWn«p b\n sNmXp¡p¶ hpi_]pw,
ss¢fmN-vhv 2 , kntWmUpfm]n temPw BhzUn¡p¶ hpi_]pw….
GSp Cãs¸X\w F¶Sv Wn§Ä¡v kn«p S¶n^n¡p¶p…..
FWn¡mklyw DÅSv Wn§apsX Aen{bm]kpw (WÃSm]m`pw Io¯]m]m`pw) t{bmÕmiWkpw……)

ss¢fmN-vhv þ 1

Znhvt¹]n Wnhm_nsâ tNmÄ N*Spw, kntWmUv thmc]n Wn¶pw F\oäp…..

bs£ hpi_]psX fWÊn In` N\¡p Nq«`pNÄ WX¶p……

C^ns¡Xm AknsX…..F¶n«p Wo s`uUv hvbo¡_n CXv………

At¿m …C¯m Hmcohv Nm^yw Ft´`pw b_]m³ B^n¡pw, Mm³ hwhm^n¨n«v k^mw…….F¶pw b_ªp Fjpt¶Â¡m³ SpX§n] kntWmUnsâ N¿n bnXn¨p thmc]n C^p¯n]n«p AkÄ b_ªp……

f^ymU¡v b_]p¶Sv tNÄt¡Xm, Asà Wo CknXp¶p Wà ^oSn]n bp_¯p tbmknà hpkÀs_ …

ASv ks^ Nm\m¯ emk¯n hpi_s] N* kntWmUv A¼^¶p…..
F´v sI¿\w F¶ In´]nÂ…….
At¸mtj¡pw tNmÄ N«v B]n……

As¸m hpi_ Aksâ AXpt¯¡v k¶n«v, bq¨ emkt¯msX AktWmXp b_ªp……

”Wnsâ]pw Wnsâ Np\m¸³ hm_nsâ]pw FÃm Nm^y§apw Mm³ A_nªp….Mm³ b_]p¶Sv AWph^n¨m WnW¡v WÃSp….Asæns`Ãmw t`mNw fpjpk³ A_n]pw, Wnsâ ko«pNmÀ DÄs¸sX………

kntWmUnWv Nm^y§apsX NnX¸p GNtUlw fWhn`m]n…bs£ At¸mapw Ak³ In´n¨Sv, Np*sâ em^ys] Nan¡m³ Nn«pw F¶m]n^p¶p…..B In^n Aksâ fpO¯v sSanªp…..

kntWmUnsâ fpOs¯ In^n]psX AÀTw fWhn`m¡n] hpi_, bpÑ emkt¯msX AksW tWm¡n]n«p b_ªp…..

Sn^n¨p knan¨n«p tcm¬ `uZv hvbo¡_n CsXXm…..

Nm^y§Ä Fs´ms¡t]m Npjªp f_nª ^oSn]n Bs\¶v AkWp fWhn`m]n…..
Ak³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

kuttoos

6 Comments

Add a Comment
  1. Hoooo Ummmo Adipoli

  2. രണ്ടു ക്ലൈമാക്സും കൊള്ളാം സുഖിക്കുന്ന സുഹറയും പണികൊടുക്കുന്ന സുഹറയും.

    ഒന്നുടെ ആലോചിച്ചിരുന്നേൽ രണ്ട് ക്ലൈമാക്സും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യ്ത് ഒരു മെഗാ ക്ലൈമാക്സ് ആക്കാമായിരുന്നു. ആദ്യം സുഖിക്കുന്ന സുഹറ – അലമാരയുടെ കണ്ണാടിയിൽ നിസ്സാറിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാനിടവരുന്ന സുഹറ പണികൊടുക്കുന്ന സുഹറയായി രുപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു.

  3. ആത്മാവ്

    എന്റെ പൊന്നെ…. അപാര ഫീലിംഗ്.. by ആത്മാവ് ??

  4. Kollam ..adipoli ..vinodinte kunna nisarinte kuthiyilum kayattikkanamayirunnu ..athum oru prathikaram ayanam…eni climax vayikate katto mutha..

  5. Kollam adipoli

  6. കൊള്ളാം. ഇതു തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. കളി കുറച്ചു കൂടി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊളിച്ചേനെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018