ടീച്ചറും സാറയും 2 [BLACK FOREST] 258

Kambi Views 251152

ടീച്ചറും സാറയും 2

Teacherum Sarayum 2 Author : BLACK FOREST

READ FIRST PART  CLICK HERE 

hm_]psX]pw Xo¨_nsâ]pw NanNÄ UnkthW NqXnk¶p ,b`S^¯n DÅ b^o£\§Ä AkÀ WX¯n

hm_]psX Ip*nsâ]pw kn^`nsâ]pw fmhvf^nNS]n Xo¨À NqXpS sI_p¸Nm^n]m]n DÕmikSn]m]n .bj] Ip_pIp_p¡pw ht´mgkpw XosIÀ¡p Sn^nsN `en¨p .AkVn]pÅ Unkh§an bN`pw ^m{Sn]pw AkÀ ^Sn]psX tf¨n¸p_§Ä tSXn A`ªp .WnÀkrSn]Xª Nq¼n] fnjn]pw SaÀ¶ l^o^kpfm]n b^hvb^w bp\À¶p AkÀ AknsX kn`hn .hm_Nv Wm«nÂtbmtN* Unkh§an fNÄ `£vfn Nq«nWpk^pw ,hm_m]pÅt¸m`pw AkÄ k^m_p*v ,A½]psX emk§Ä AkÄ {l²n¡m³ SpX§n hm_m]pÅt¸mÄ Nm\n¡p¶ Ip_pIp_p¡pw {bh^n¸pw Ssâ]Xp¯p Csöp AkÄ Sn^n¨_nªp A½t]mXv AkÄ H¶pw tImUn¨nà .sb³g³ km§n¡m³ Xo¨À {Xog_n]n tbm]Unkhw tWm¡n `£vfn AknsX F¯n hm_ tW^s¯ k¶ Unkhw

hmt^¨n MmsWm^p Nm^yw tImUn¨m hSyw b_]ptfm

ifv tImUn¡p

Mm³ Np_¨m]n {l²n¡p¶p ‘A½ hmt^¨n DÅt¸mÄ e]¦^ ht´mgkpw DÕmikpw Nm\n¡p¶p , tI¨n tbm]n¡jnªm tWs^ f_n¨pw Mm³ k¶pWn`vNpWSv tbm`pw CãfÃm¯tbms` , Wn§Ä S½n F´m

M§Ä S½n F´v

tI¨n F´ms\¦n`pw Sp_¶p b_tªmaq

WnW¡nsS´m `£vfn

tI¨n Mm³ N`ym\w Njnªp H^p Npªnsâ A½]m\v FWn¡pw fWÊn`mNpw

F´v fWhn`mNpw Wo Fs´ms¡]m b_]pt¶

‘A½ Cu Nm\n¡p¶ DÕmikpw ht´mgkpw MmWpw Nm\n¡m_p*v tI«³ k^pt¼m

WnW¡v sk_psS tSm¶p¶Sm

AsS tSm¶p¶Sm A§sW tSm¶p¶ps*¦n Ft´`pw Nm^\kpw Nm\pt`m ,A½t]mXv tImUn¡m³ H^p fXn hm^à Mm³ A½t]mXv tImUnt¨mamw

tk* `£vfn A½t]msXm¶pw tImUn¡* sk_psS´nWm DÅ ht´mgw Na]p¶Sv

FWn¡m^ptXw ht´mgw Na]\sf¶nà bs£ hSyw FWn¡_n]\w

MmWpw A½]pw b^hvb^w ht´mgn¡p¶p A{S Ss¶

F¶pk¨m s`hvdn]³

ifv AsS

A¼Xn ‘A½ NÅn

´pbän

G]v H¶pfnà {bm]w C{S]n«pw tfmiw SoÀ¶nÃ

CSnW§sW {bm]sfm¶pfnà `£vfn fWÊpsk¨m Ft¸m tkt\`pw sI¿mw

¶m`pw

F´v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

BLACK FOREST

17 Comments

Add a Comment
 1. Nirthiyoo kadha

 2. Waiting for 3rd part

 3. waiting for 3rd part.

 4. വൈകികലെ

 5. ഇനി എപോഴാ അടുത്ത ഭാഗം

 6. നന്നായിട്ടുണ്ട്, സർപ്രൈസ് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു

 7. പെട്ടന്ന്

 8. dear blacky

  lebian katha ennu vachu vayikkathirunnathu anu……..pakshe onnu vayichu nokkam ennu vicharichu appol alle arinjathu ithu oru vediketu anennu..entha katha…ultimate ayirunnu keto………….sarikkum vedikettu…onnum randum bhagangal otta irippinu vayichu theerthu…..ini surprisinu vendi kathirikkunnu…orupadu thamasikkilla ennu karuthunnu

  wish u all the best

  1. താമസിപ്പികണ്ട എന്നാണ് ആഗ്രഹം ശ്രമിക്കാം

 9. Really surprised

  1. നന്ദി

 10. മന്ദന്‍ രാജാ

  ഗംഭീരമായി തുടരുന്നു
  സർപ്രൈസ് പോരട്ടെ …

  1. പെട്ടന്ന് ശ്രമിക്കാം

 11. കൊതിയൻ

  അടിപൊളി… അടുത്ത ഭാഗം വൈകണ്ട…

  1. നോക്കാം

 12. കൊള്ളാം തുടരുക.

  1. തീർച്ചയായും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan