വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 3 [Reshma Raj] 686

Kambi Views 6828

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി 3

Vedakkakki Thanikkakki Part 3 bY Reshma Raj | Previous Parts

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറയുന്നത് കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനു തടസം സൃഷ്ടിക്കും

മൂന്നാം ഭാഗം മുതൽ കഥ ഒന്നുകൂടി ഉഷാർ ആക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ  ഉൾപെടു ത്തുന്നുണ്ട്.

കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിജയപെടുത്തിതരാം
സുകുമാരൻ (അച്ഛൻ -48വയസ് )
വീണ (അമ്മ -44 വയസ് )
വിഷ്ണു (ഞാൻ -24 വയസ് )
സിഷ്ണു (അനിയൻ-19 വയസ് )
മോഹനൻ (അങ്കിൾ/അച്ഛന്റെ അനിയൻ-44
അമല ( മോഹനന്റെ ഭാര്യ-38 വയസ് )
അശ്വിനി (മോഹനന്റെ മകൾ -19 വയസ് )
അശ്വിൻ ( മോഹനന്റെ മകൻ -12 വയസ് )
സുന്ദരൻ ( അങ്കിൾ /അച്ഛന്റെ അനിയൻ-37)
ഷീബ ( സുന്ദരന്റെ ഭാര്യ -31 വയസ് )
നീതു ( സുന്ദരന്റെ മകൾ -12വയസ്
നീനു ( സുന്ദരന്റെ മകൾ – 8 വയസ് )
വിനിത ( ആന്റി / അച്ഛന്റെ അനിയത്തി – 30 )
രാജീവ് ( അങ്കിൾ /വിനിതയുടെ ഭർത്താവ്- 36)
രാഹുൽ ( വിനിതയുടെ മകൻ -12 വയസ് )
റോഷൻ ( വിനിതയുടെ മകൻ -9 വയസ് )
ജയൻ (അങ്കിൾ/അച്ഛന്റെ അനിയൻ-28)
ബേബി ( ജയന്റെ ഭാര്യ -25 വയസ് )

 

FÃmk^pw ko«n N]_n Ak^k^psX _qfpNan tbm]n {ZÊv fm_n Im] NpXn¡m³ iman k¶p At¸mtj¡pw MmWpw tddn Bân]pw Im] b`im^§Ä FÃmw Xmdnan FXp¯p k¨p. A§sW Im] NpXn¨p sNm*v N`ym\ko«ns` IÀ¨ SpX§n.. tPmÄZv 80 bk³ HÅp hv{SoVW ssbh Cà bns¶ H^p hzncväv NmÀ.. tddn Bân b_ªp CWn W½psX kngv\pknsâ N`ym\¯nWpw A§sW fSn, At¸mÄ A¦nÄ b_ªp Wo B^mXn ASv b_]m³, AsSms¡ So^pfWn¡m³ Na^n¡Â ko«n Nm^\kÀ D*v, Wnsâ NÃn§Â ko«ns` tbms` Aà CknsX. F´m A¦nsa Bân H^p Nm^yw b_ªp, F¶tà HÅp ASnWp C{S {blvWw D*m¡t\m. A¦nsa Nm`w Hs¡ fm_n Ct¸mÄ W½Ä H¶pw BklysbX^pSv AkÀ F´v S^p¶p ASv hzoN^n¡pN. bns¶ FWn¡v 24 B]tà HÅp hf]w D*v. Aѳ b_ªp CWn WnÀ¯v FÃmk^pw. kj¡pw b^nekkpw FÃmw WÃSv ASv At¸mÄ Ss¶ f_t¶¡\w, tddn Wnt¶mXv NqXn]m\v b_]p¶Sv, B G«m fWhn`m]n. F¶m sb®p§Ä FÃmw bm{S§Ä FXp¯v AXp¡a]n sbm]vt¡m, tKm`n WX¡s«. A§sW sb®p§Ä FÃmw Ø`w kn«p. bns¶ FXm K]m Wo Ct¸mÄ HäSXn]à AtSmÀ½tk\w. B G«m Mm³ Aksa Ip½m H¶v F_n N]änStÃ.. iw F¶m WnW¡v WÃSv AÃmsS bns¶´m..K]³ A¦nÄ tImUn¨p tfmitW«³ AXp¯mjv¨ (19/11/2018) Atà tbmNp¶Sv . B l^n]m\tÃm FXm tfmiWm Xn¡äv N¬tcw AtÃ. B G«m sWXpwdmtÈ^nWv Ffnt^ävhvWv sskNo«v 7 pm. tfmiW³ Ct¸m k¶n«v 2fmhw B]nAtÃ, f¡sa bSps¡ CSv WnÀ¯n«v CknsX Fs´¦n`pw tWm¡\w, G«W_n]mw dp±nfp«v Ds*¶v, Mm³ AWpekn¨StÃ. Wn§Ä Ct§m«v H¶pw b_]* tfmiW³ 3 kÀgw CWn bp_¯p Wn¶m fSn At¸mtj¡pw CknsX Mm³ H^p shä¸v B¡nS^mw. hpµ^³ Znhwd_n tbmNpw Atà , WnW¡v 5kÀgw Wn¡mw. At¸mtj¡pw MmWpw tfmiWWpw NqXn CknsX H¶v s`k B¡s«. bns¶ K]³ Ak³ 6fmhw Njnªntà k¶n«v. Wo CWn tbmNp¶pt*m AtSm CknsX NqXm³ So^pfmWntIm. Cà G«m 8 fmhw B\v `okv DÅSv fäp `okv H¶pw FXp¡m¯SnWm 2 fmhw NqXpS Nn«n. Hmtim A§sW , hÔy]m]tÃm. FXo kot\ CknsX H¶v Sq¯pkm^n«v AlzWn tfmtamXv kna¡v sk¡m³ b_. Nq«pNpXpwdw B]SnWm FÃmw AÑsâ bqÀ® Wn]{´\¯n`m\v ,10 kÀgw fpt¶ A¨m¨³ f^nNpt¼mÄ AÑsW G`vbn¨Sm\v S_kmXpw NqsXbn_¶ks^]pw. Aѽ f^n¨¯nsâ tgm¡v l^n¡pw A¨m¨sW dmVn¨p, A§sW Aѽ f^n¨p H^p kÀgw Njnªt¸mÄ A¨m¨³ M§sa kn«p tbm]n A§sW B\v Aѳ {bkhw kn«p Wm«n A¨m¨³ SpX§n]n^p¶p NX knbp`fm¡n. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

13 Comments

Add a Comment
 1. പകുതി aayappol പിന്നെ speed oru 100-120 ഇല്‍ ആയല്ലോ

 2. Superb ..adipoloyakunnundu reshmi.keep it up and continue

 3. കഥ അല്പം കൂടി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.. എഴുടുമ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു.. പിക്ചർ ഉള്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5mb യിൽ കൂടുതൽ സെൻറ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല..

 4. kollam nannayittund.. bt ashwiniye engne valachu??
  kurachkoodi vishadamayi bakki pettann idoo

 5. Avatar

  കൊള്ളാം.

  😍😍😍😍

 6. Avatar

  നല്ല അവതരണ ശൈലി. കൊള്ളാം…

 7. നല്ല അവതരണം . സ്പീഡ് കുറക്കണം കുറച്ചു

  പിന്നെ ഒരോ സംഭവങ്ങളും വിവരിച്ച് ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് പോയാൽ അടിപൊളി ആയേനെ ..

 8. കൊള്ളാം. സ്പീഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കൂടാതെ കളിയിലേക്ക് അശ്വിനിയെ ബേബി ആന്റി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളി ആയെന്നെ.

 9. Kollaam kadha pwolich thudarnn yezhthoo vanitha auntyeye kalikk avarude okke soundharyam varnikk harithaye kalichath vnirth bro swarnapadhasaram okke itta kaal okke varnikk

 10. എത്ര പേര് ഇവളെ ഓർത്തു വാണം വിടാറുണ്ട്. വായിൽ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മുഖം ആണ് ഇവൾക്ക്

 11. എത്ര പേര് ഇവളെ ഓർത്തു വാണം വിടാറുണ്ട്. വായിൽ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മുഖം ആണ് ഇവൾക്ക്

 12. Kollammm….Characters orupadu ullathu kondu kurachu koodi page kooti ezhuthan try karo…

 13. kollam, super ayitund, characters orupadullathkond confuse aavathe nokkanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018