അരുണേട്ടൻ 928

Kambi Views 55746

അരുണേട്ടൻ

Arunettan bY Swathy

Mm³ hzmSn , CSv Mm³ BUyfm]n FjpSp¶ NT]m\v . H^pbmXv Sk\ NTNÄ km]n¨n«ps*¦n`pw FjpSm³ Ct¸mam\v H^p Akh^w `en]v¡p¶Sv . Mm³ FjpSp¶Sn Fs´¦n`pw sSäps*¦n £fn]v¡\w .

CWn Mm³ NT]nt`]vNv NX¡mw .CSv sk_pw NT Aà .Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p hwekw Ss¶]m\v . Mm³ bm`¡mXv KnÃ]ns` H^p sI_n] {Pmf¯n B\v Smfhn]v¡p¶Sv . Fsâ ko«n Fs¶ NqXmsS A½]pw AÑWpw tI«Wpw tI¨n]pfm\v DÅSv . bYn]v¡m³ fnXp¡n B]n^p¶ Mm³ ko«n FÃmk^psX]pw sIà Np«n B]n^p¶p . NqXmsS MmWm\tÃm ko«n Gäkpw Ca]Sv .tI«³ tbm`ohn B\v tKm`n sI]p¶Sv .tI¨n N`ym\w Njnªp Ct¸mÄ tI¨n]psX eÀ¯mknsâ ko«n B\v .tI¨n h-vNqÄ Xo¨À B\v . tI¨n]psX eÀ¯mkv b«ma¡m^³ B\v .W½psX Aѳ b«ma¡m^³ Bt]m*m\v tI¨ns] H^p b«ma¡m^sW sNm*v sN«n¨Sv .Mm³ Zn{Pn BUykÀgw B]n^p¶t¸mÄ B]n^p¶p tI¨n]psX N`ym\w WX¶Sv .N`ym\¯nWv tlgw W½psX koXv kas^ h¦Xw B]n^p¶p . MmWpw tI¨n]pw tI«Wpw Ft¸mapw kas^ Nq«m]n^p¶p .tI¨n]psX N`ym\w Njnªt¸msa AXp¯Sv Fsâ N`ym\w B\v WX¡m³ tbmNp¶sS¶v FWn]v¡v A_n]mfm]n^p¶p . N`ym\¯nWv tlgw tI¨n]psX eÀ¯mknsâ dÔp¡Ä HsN b`t¸mjm]n W½psX koXpfm]n b^nI]w Ur[s¸Xp¯n .tI¨n]psX eÀ¯mknsâ A½]v¡v Fs¶ kas^ Cãfm]n^p¶p .ASv b`t¸mjpw FWn]v¡v fWhn`m]n«p*v .AkÀ¡v sb×¡Ä CÃm¯Sp sNm*m]n^p¶p .tI¨ns]]pw Fs¶]pw C{S Cãs¸«n^p¶Sv .

tI¨n]psX eÀ¯mknWv H^p AWn]³ NqXn D*m]n^p¶p .AkWp tKm`n H¶pw B]n^p¶nà At¸mÄ F©nWo]_nwPv bYn]v¡pfm]n^p¶p Ak³ At¸mÄ .Aksâ tb^v A^p¬ F¶m\v .Ak³ B\v Fsâ Cu NT]ns` Wm]N³ .Ak³ Nm\m³ k`n] tfmlw B]n^p¶nà . kas^ sf`nª l^o^w B]n^p¶p AkWv .A^pt\«m F¶m\v Mm³ knan¨n^p¶Sv .tI¨n]psX eÀ¯mkv Sn^nsN tbmNpt¼mÄ tI¨n]pw A^pt\«Wpw H^pfn¨m\v k^m_pÅSv Nm_n .tI¨n]vNv NmÀ HmXn]v¡m³ A_n]nà . In`Unkh§an A^pt\«³ W½psX ko«n Wn¡_pw D*v .Fsâ tI«³ hwPoSnsâ fp_n]n B\v At¸mÄ A^pt\«³ NnX¡m_v .At¸mÄ hwPotS«³ tNmjnt¡mtXNv Ø`w fm_n tbm]n^p¶p .AÑWpw A^pt\«sW kas^ Cãfm\v . hwPotS¨n At¸mÄ PÀen\n B]n^p¶p .tI¨n]psX Hmt^m Nm^y§Ä tWm¡m³ AkVn Unkh§an Mm³ NqXm_p*v .tI¨n Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v .Mm³ AknsX tbmNpt¼mapw A^pt\«³ Ft¶mXv b`Spw hwhm^n¡m³ {lfn]v¡m_ps*¦n`pw Mm³ hwhm^n]v¡m_nà . b`t¸mjpw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Swathy

12 Comments

Add a Comment
 1. Adutha part ezhuthi ayachitund.Athil e kadhayude poraymakal parigariykan sramichittund

 2. 👍👍👍👍👍

 3. nice ..
  speed kurakku .. also kurach conversation addoo

 4. Thudaram. Chettayimare. Kadha ezhuthi seelam illathonda speed koodi poyath. Athu patiharichu udan baakki ayakkam..

 5. ആത്മാവ്

  Dear… കഥ വളരെ ഇഷ്ട്ടമായി… നല്ല അവതരണം .. പക്ഷെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി.. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അത് ശ്രെദ്ധിക്കുക… ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ /എഴുത്തുകാരി ആകും ഉറപ്പ്. ഇതുപോലെ എനിക്കും മറ്റു ചിലർക്കും അവസാന പേജുകളിൽ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോകും കാരണം, മനസ്സിലുള്ളത് പെട്ടന്ന് പകർത്താൻ ഉള്ള വെഗ്രത കാരണം… ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്കും അതായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ആലോചിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുമാണ് താങ്കൾ ഇത് ഇട്ടത് അല്ലേ…? ഹ… ഹഹ… ഏതായാലും പൊളിച്ചു… അടുത്തതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

 6. മൂന്ന് പേജ് വരെ കുഴപ്പമില്ല. നാലാം പേജിൽ അരുൺ ഏട്ടൻ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി പോയി. ആദ്യമായി എഴുത്തുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ സ്പീഡ് കുറച്ചു തൊടലും തലോടലും വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയെന്ന. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 7. Avatar

  എന്തൊരു സ്പീഡ്…..
  അതൊന്ന് കുറച്ച്, പേജ് കൂടി എഴുതിയാൽ ഇതിലും നന്നാവും. തുടർന്ന് എഴുതമ്പോൾ അങ്ങിനെ ആവട്ടെ…..

  😍😍😍😍

 8. കൊള്ളാം

 9. Avatar

  കൊള്ളാം നന്നായിരുന്നു…
  തുടരണേ,

 10. കഥ കൊള്ളാം, ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു, സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018