അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ 4 1138

Kambi Views 86132

അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ 4

Ajuttante kali Anubhavangal Part 4 bY അജൂട്ടൻ | Previous Parts

 

im]v {c*v–hv…. Nps_ WmÄ B]n W½Ä H¶p N*n«v… Cu Smfh¯nWp BUytf Mm³ Wn§tamXp £f tImUn¡p¶p…. Mm³ fq¶mw emPw FjpSn] AXp¯ Unkhw Ss¶ Cu emPkpw FjpSn k¨Sm…. bt£ W½psX WmXnsW WXp¡n] tbfm^n tbmNp¶ Nq«¯n Fsâ sfmssd tcm\pw `mbvtXm¸pw NqsX sNm*p tbm]n… ASp Njnªp bpSn] tcm¬ Hs¡ km§n H¶v FjpSm³ s_Zn B]t¸mÄ Fsâ N¿n`n^p¸p Nm^\w Fsâ ssN HXnªp… bt£ ASv FWn¡v H^p Nan tUkSs] NqXn h½mWn¨p.. AsSms¡ bns¶ b_]mw….

Fsâ NTs] Wn§Ä C{Sfm{Sw ht¸mÀ«v sI¿psf¶v H«pw N^pSn]n^p¶nÃ…. FÃmÀ¡pw H^pbmsXm^pbmXv Wµn… Fsâ NT¡v tI^p¶ ^oSn]n ASnsWm^p fpOIn{Sw h½mWn¨ B hpir¯nWp {btSyNw Wµn b_ªp sNm*v Mm³ AXp¯ emPt¯¡v NX¡p¶p…. CSnWpw Wn§sX Aen{bm]§apw WnÀt±l§apw {bSo£n¡p¶p… CSpks^ km]n¡m¯kÀ fp³ emP§Ä km]n¨ tlgw km]n¡pN…. Cu emP¯n Mm³ Fsâ fq¶mfs¯ Nan tSmjns] Wn§Ä¡v fp¶n b^nI]s¸Xp¯p¶p….. ASn`qsX Mm³ Fsâ Koksâ bNpSn]m] Fsâ NmfpNns]]pw b^nI]s¸Xp¯p¶p… Cu emP¯n sk_pw NfmtNan fm{Sw AÃ… A¸w {b\]kpw tI^p¶p*v… sk_psS N¼n fm{Sw FjpSp¶Sv tdmÀ b^pbmXn AsÃ…. As¸m SpX§mw……

3. hpWnS ( hpWn Bân )

A¶s¯ Nan¡v tlgw hoW fmfn Np_¨p WmÄ Njnªt¸mÄ fmWp¯s] Sn^n¨p knan¨psNm*pk¶p…. bs£ M§sX Nan C¯t]mXv b_]^psS¶v Ft¶mXv hSyw sI¿n¨p… Mm³ ASp C¯t]mXv Han¨p k¨p…. B^pw Nm\msS]pw A_n]msS]pw fmWp¯s]]pw hoWs]]pw Nan¨p Nan¨p Nan]psX FÃm bmXkpw bYn¨p Wn¶ B hf]w… Mm³ b¯mw ¢mÊn Nms`Xp¯p k¨p….(A¶v Np® bq_p Nm\p¶Sv hoW]psX fm{Sw… fmWp¯ bqän tNäm³ h½Sn¡nÃ….)… A¶s¯ Fsâ ¢mhv Xo¨À hpWn Bân B]n^p¶p… cnhnN-vhv B\v kng]w…. Xo¨s_ Bân F¶p knan¡p¶ tN«p sM«*… hpWn Bân M§sX A]Âkmhn B\v… Fsâ gmKp fmfsâ Np*³ tfäm] dnWp A¦nansâ em^y….

Bân¡v Ft¶mXv e]¦^ Nm^yfm]n^p¶p… Mm³ B]n^p¶p Ak^psX ko«n Fs´¦n`pw him]¯nsWms¡ tbmNp¶Sv…. hoW]pw Bân]pw Wà Nq«m]n^p¶p… Mm³ bt£ B ko«n tbmNp¶Snsâ {bVmW Dt±lw tks_ B]n^p¶p…. PmT… Fsâ PmT¡p«n…. hpWn BânsX Ht^ H^p tfmÄ…. Fsâ NqsX Ss¶]m bXn¡ps¶…. F«mw ¢mhv fpS FWn¡v AktamXv– Ft´m H^p S^w Cãw SpX§n]Sm… bt£ b_]m³ tbXn… h-vNqans` hv–tbmÀXv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

അജൂട്ടൻ

15 Comments

Add a Comment
 1. super bai next eppo

 2. Ajoota.. bakki waiting dear.. etra days aaayi..

 3. Story ella partum super ayeetundu … waiting for next part njan nalu partum onnichu anu read cheythu theerathe. Enikku ishttapettu. Vegam adutha part… Upload cheye ….kurachum koodi s3xual expressions and for play ..add cheyam ok . Thanks. For ur story ..all the very best ur story and life alos

  1. Avatar

   Thanks saho… Pinne innu creative story Alla… Real experience aanu… Athu njaan athupole ezhuthunnu…next partil kambi alppam kooduthal aannu….

 4. ഇത്തമാരും ആന്റിയുമൊക്കെ കൊള്ളാം;
  പക്ഷെ ഇത്തവണ ആന്റി പെട്ടന്ന് ചെയ്തപോലെ
  തോന്നി…,ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ച് ചെയ്തിരുന്നേൽ

  ….😉😉😋😋😋😋

  1. Avatar

   Athu nadanna reethiyil thank ezhuthiyatha saho… Extra bit ittilla… Next part nalla effect aanu…

  2. Avatar

   Athu nadanna reethiyil thanne ezhuthiyatha saho… Extra bit ittilla… Next part nalla effect aanu…

 5. Avatar

  നന്നായിരുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഇത് പോലെ കാത്ത് കാത്ത് മടുപ്പിക്കരുത്.

  😍😍😍😍

  1. Avatar

   Illa bro.. udan thanne adutha part varum…

 6. Good,..Ajuttaa.Ithu kambi chakravarthy Nithin Babu vinte autobiography novel ne ormippichu.KAMBIKUTTAN nil 313 page no Ormakal,Thanalukal ennee perukalil kaanaam vayichu nokku.Ellaa vayanakkarum vayikkanam.Ajuttan te ezhuthine athu orupaadu sahaayikkum.

  1. Avatar

   Thanks saho… Njaan enthaayalum vaayikkum… Adutha bhaagam alppam koode mechapeduthum….

 7. Super story, well narrated. pls keep writing. waiting for next part.

  Cheers

  1. Avatar

   Thanks saho… Udan thanne next part varum

 8. Supper ee partum

  1. Avatar

   Thanks und bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018