ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha] 906

Kambi Views 549610

N¼nNp«³.sWäv A]msa¸än b_ªp tN^a¯n Sn^pkW´bp^w bmÀXv\Àgnbn H^p _nthmÀXv WX¯pN]m\v (FknXms\¶v b_]p¶nà )A]mÄ¡p Fsâ s{bmssc Cãfms]¶pw tcmt«mhv sNmÅmw Sm`vb^yfp*v Nymgv t{bm»w Aà A]mÄ¡p sNmXp¡ptfm F¶v tImUn¨p _nthmÀXv bnN-vhv A]¨p S¶p Ct¸mÄ Hmcv– hoh¬ B]SpsNm*v PÌv Cà k¶m thcv B\v Fs¶ms¡ Mm³ bns¶ b_]mw F¶v b_ªp ssh³ Hu«v– sI]vSp ^*p Unkhw Imäv sI]vSp M§Ä {c*vhv B]n A]mÄ koZnt]m NmÄ sI]vSp AknXw FÃmw Nm\n¨p S¶p Wà ^hfpÅ Ø`w A¶v ssWäv– A]mÄ koZnt]m NmÄ k¶p bs£ Hm¬ B¡n]t¸mÄ A]mÄ Sp\ns]m¶pw CÃmsS C^n¡p¶p Mm³ H¶pw tImUn¨nà bs£ A]mapsX hmUWw N*p tbXn]m]n A{S k`pSv A]mÄ shN-vhns` A]mapsX Cã§Ä b_ªp Mm³ FtâSpw A]mÄ¡p H^p C´y³ sb®nsW Nan¡\sf¶v A{S B{Pifms\¶pw dm¡v kmXvhvB¸v W¼À sNmXp¯p A]mÄ¡p Fsâ bq_nsâ]pw fp`]psX]pw bnNv sNmXp¡ptfm F¶v tImUn¨p Mm³ Cà tW^n Nt*mavF¶p b_ªp At¸mÄ k^ptfm F¶v k^mw hmäÀtZ tfmÀ\nwPv bs£ FWn¡v sskNn«v tbmN\w F¶v b_ªp A]mÄ im¸n Mm³ N«v– sI]vSp NnX¶p. bntäWv ht´mgv– D¨]v¡v ko«n k¶p A½ D_¡w B]n^p¶p Ak³ C¶v k^s« ssWäv– F¶v tImUn¨p Mm³ tk* b_]mw F¶v b_ªp Mm³ hmäÀtZ hm]n¸nsW Nm\p¶ ht´mg¯n B]n^p¶p FWn¡v CWn bmSnkr¯ B]n C^n¡m³ Sm`vb^yfnà tfmWp H^p Wà A½ B\v ASv fSn F¶v So^pfmWfm]n. A]mapfm]n NmÄ bns¶ kmXvhvB¸v B]n bns¶ A]mÄ¡p tN^a hm^o DXp¯p k^ptfm F¶ B{Piw b_ªp A§sW slWn]mjvI ^mkns` Mm³ S¼mWqÀ k¶p bns¶ A]mÄ b_ª KwPvg³ Hmt«m]n sI¶n_§n 400rs B]n AknsX Nm_n A]mÄ D*m]n^p¶p Mm³ sI¶v Nm_n N]_n Fs¶ A_n]p¶ B^pfnà Nm_n N]_n]Spw A]mÄ Fs¶ AXnfpXn tWm¡n Mm³ H^p bn¦v NaÀ cm³hn hm^n]pw »uhpw B]n^p¶p tkgw ]p `p¡v– timXv F¶v A]mÄ b_ªp M§Ä AknX¶v tWs^ A]mapsX _nthmÀ«n F¯n B^pw CÃmsS Hjnªp NnX¡p¶p Mm³ C_§n]t¸mÄ H^p Nnak³ shNyq^nän k¶p tZmÀ Sp_¶p S¶p A]mÄ Fs¶ tWm¡n In^n¨p tWm«w Fsâ sWÖt¯¡p B\v Mm³ hm^o tWs^ C«p Ipäpw tWm¡n 3 Ht^tbm`s¯ sN«nXw _qwhv B\v FÃmw ^*p Wn` bp_¯p sfm¯w CXSqÀ¶ f^§Ä Np_¨p t{cmân ss{bkäv doIv Bt\m¶p A_n]nà NX Nm\w Uq^¯p koXpNÄ un_u ftä sshZn bm_]m\v sfm¯w Ìoc³ Fs¶ knan¨p AN¯p tbmNmsf¶p b_ªp M§Ä AN¯p N]_n Mm³ AknsX N* thmc]n C^p¶p bpÅn {cnZvKv Sp_¶p s_ZvdpÄ tkt\m F¶v tImUn¨p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

12 Comments

Add a Comment
 1. എനിയ്ക്കു കഥകൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…വേറെ ഏതോ ഭാഷ ആണ് വരുന്നത്… എങ്ങനെ ഇതു വായിക്കാം എന്ന് പറയാമോ??

  1. just search in the search box how to read

 2. നല്ല കഥ ഇത് പോലെയാണ് എന്‍റയും കഥ അതില്‍ ഒരാളേ ഉള്ളൂ..!!

 3. സൂപ്പർ

 4. കൊള്ളാം… കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കളിയുടെ ആദിക്യം കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എണ്ണം കുറച്ച് , കളികൾ കുറച്ച് പരത്തിയും വിശദമാക്കിയും പറഞ്ഞു പോയാൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഒത്തിരി കൂടി സുഖം കിട്ടും.any way എഴുത്ത് മോശമില്ല, ഇതിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലക്ക്‌ എടുത്താൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ..നല്ലൊരു കഥയും കഥാകാരനേയും നമുക്ക് കിട്ടും, ഉറപ്പ്!. അഭിനന്ദനങ്ങൾ…….

 5. കൊള്ളാം നല്ല തീം ,, മസാലാ ഡയലോഗുകൾ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ..

 6. ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന്റെ കഥ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തു എപ്പിസോഡ് നിർത്തണം. ആദ്യത്തെ കളി കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ഭീഷണി പെടുത്തുന്നിടത്തു നിർത്തതിയാൽ ഗംഭീരം ആകുമായിരുന്നു. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 7. കൊള്ളാം, നായിക ഒരു വെടി ആവുകയാണല്ലോ

 8. anitha spr,kollam,my interesting subject ayrunnu,but ethil athilayirunnu,oru mfm cherkayirunnu,athinayi kathirikunnu,group kali kooduthal eduu moloo,next petennu

 9. Anitha super ayittond.

 10. Kozapam Ella but not good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan