ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha] 913

Kambi Views 576097

N¼nNp«³.sWäv Fsâ Njp¯n bSns] NXn¨p Mm³ Fsâ H^p fp` A]mapsX km]n k¨psNmXp¯p fp`]n NXn¡p¶Sv FWn¡v Cãfm\v NXn¡m³ b_ªp Mm³ hdvfnÊnkv Bs\¶pw sb®p§Ä A§sW B]n^n¡\sf¶pw A]mÄ bpN]v–Sn Fsâ fp`Nsa A]mÄ C^ns¡ NXn¡m³ SpX§n Mm³ ssN sbm¡n]t¸mÄ A]mÄ Fsâ N£w SXkn]n«p shm thmcväv– frm bn_vhv F¶v b_ªp AknsX NXn¨p F¶n«v A]mÄ Fsâ bq_n kn^ CXm³ SpX§n Wà k`p¸fpÅ kn^`pNam\v A]mÄ¡p A]mÄ kn^ Ip½m N]äpN]à sI]vSSv kn^ N]än Fsâ DÅn Ca¡m³ SpX§n sb«¶v FWn¡v k¶p bs£ A]mÄ WnÀ¯n]nà Mm³ Wn`knan¨p Ft¸mjpw ASv HmÀfn¡p¶p knan tN«p Bs\¶v tSm¶p¶p NSNn fp«v tN«p Mm³ ImXn FjptW¡m³ tbm]t¸mÄ tWm t{bm»w NnX¡p F³tKm]v ur orjfsm F¶v b_ªp A]mÄ FjptWäp tbm]n kmSn Sp_¶p Mm³ tWm¡n NnX¡pN]m\v Mm³ N^pSn shNyq^nän BNpsf¶v bs£ N]_n k¶Sv H^p Nnak³ B]n^p¶p Mm³ sb«Wv FjptWäp sdZvgo_v bpS¨p ÌocWpw hÀss{bhvZv B]o F¶v FWn¡v fWhn`m]n A]mÄ N]_n k¶p Mm³ bpS¨p C^n¡pN]m\v Mm³ ÌocsW tWm¡n A]mÄ tbXn¡* CSp Fsâ bmÀXv\À B\v sNm¨n³ B\v Ø`w CknXpÅ Baà F¶v b_ªp Mm³ F´m sIs]t* F¶v A_n]msS C^p¶p A]mÄ Fsâ AXp¯v k¶n^p¶p H^p 55{bm]w k^pw N*m A_n]mw Nymgv Xow Bs\¶v A]mÄ tbs^ms¡ tImUn¨p NqXpS tImUn¨p dp²nfp«v k^p¯nà I½Â tk* sNm¨p sb¬bntÅÀ sI]p¶p*v CsSms¡ F¶v b_ªp A]mÄ F³tKm]v F¶v b_ªp FjptWäp AkÀ Wo§n Wn¶v Fs´m¡t]m hwhm^n¨p H^p 10fnWnäv B]t¸mÄ Ìoc³ k¶p tbXnt¨m F¶v tImUn¨p Mm³ tbXns¨¶p b_ªp tbXn¡* A]mÄ bmkfms\¶p b_ªp A]mÄ Fsâ AXp¯v NnX¶p F¶n«v A]mÄ¡p Fs¶ SmSvb^yfps*¶v Nymgv tImUn¡p¶Sv S^msf¶p b_ªpsk¶p {Sohw Hmt¡ As¶m¶pw tImUns¨¶pw Ìoc³ b_ªp Mm³ A`vbw bp\yma¯n BNm³ So^pfmWn¨p Mm³ A§WpÅ Baà ÌocWpfm]n Ss¶ BUyfms\¶v {Pq¸v– shN-vhv tbXn]ms\s¶ms¡ b_ªp Ìoc³ Fs¶ b_ªp h½Sn¸n¡m³ tWm¡p¶ tbms` FWn¡v tSm¶n GNtUlw A^f\n¡qt_maw Mm³ h½Sn¨nà AkhmWw Ìoc³ b_ªp Nymgv F{S]ms\`pw b_]m³ Mm³ Ip½m 20000F¶v b_ªp Ìoc³ FjptWäp tbm]n H^p 5fnWnän A]mapfm]n k¶p A]mÄ Fsâ AXp¯v k¶p F\näp tbXn¡* CsSm¶pw BÀ¡pf_n]nà fn¡ siuhv sskcv– Napw Nymgv D*mNp¶p*v t`m¡Â ^oSn]n tbmN^pSv Fs¶ms¡ b_ªp Mm³ S` NpWnªp C^p¶p Mm³ A§mWpÅSà F¶v b_ªp AsSms¡ koXp Sm³ tImUn¨ Nymgv FWn¡v {blvWfnà N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

12 Comments

Add a Comment
 1. എനിയ്ക്കു കഥകൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…വേറെ ഏതോ ഭാഷ ആണ് വരുന്നത്… എങ്ങനെ ഇതു വായിക്കാം എന്ന് പറയാമോ??

  1. just search in the search box how to read

 2. നല്ല കഥ ഇത് പോലെയാണ് എന്‍റയും കഥ അതില്‍ ഒരാളേ ഉള്ളൂ..!!

 3. സൂപ്പർ

 4. കൊള്ളാം… കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കളിയുടെ ആദിക്യം കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എണ്ണം കുറച്ച് , കളികൾ കുറച്ച് പരത്തിയും വിശദമാക്കിയും പറഞ്ഞു പോയാൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഒത്തിരി കൂടി സുഖം കിട്ടും.any way എഴുത്ത് മോശമില്ല, ഇതിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖവിലക്ക്‌ എടുത്താൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ..നല്ലൊരു കഥയും കഥാകാരനേയും നമുക്ക് കിട്ടും, ഉറപ്പ്!. അഭിനന്ദനങ്ങൾ…….

 5. കൊള്ളാം നല്ല തീം ,, മസാലാ ഡയലോഗുകൾ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ..

 6. ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന്റെ കഥ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം. ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തു എപ്പിസോഡ് നിർത്തണം. ആദ്യത്തെ കളി കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ഭീഷണി പെടുത്തുന്നിടത്തു നിർത്തതിയാൽ ഗംഭീരം ആകുമായിരുന്നു. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 7. കൊള്ളാം, നായിക ഒരു വെടി ആവുകയാണല്ലോ

 8. anitha spr,kollam,my interesting subject ayrunnu,but ethil athilayirunnu,oru mfm cherkayirunnu,athinayi kathirikunnu,group kali kooduthal eduu moloo,next petennu

 9. Anitha super ayittond.

 10. Kozapam Ella but not good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan