ഹാപ്പി ന്യൂയർ 417

Kambi Views 161771

ഹാപ്പി ന്യൂയർ

Happy New Year Author Kannan

 

 

        എല്ലവർക്കും  പുത്വവർഷ ആശംസകൾ കബി കുട്ടന്റെ സ്ഥിരം വായനക്കരൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇരികെ  പുതുവർഷത്തിൽ ഒരു പുതിയ കഥയും ആയി എത്തുന്നും ഒരു തുടക്കരാൻ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടവുന്ന  തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നിട്ട്  ഇ എളിയ എഴുത്തുകരനെ  വിജയിപ്പിക്കണം എന്നു അഭത്ഥിക്കുന്നു

ഗിരിധർ കോളനിയുടെ ന്യൂയർ അഘേഷത്തിെന്റെ കമ്മറ്റി ചെരുക്കയണ് കോളനി നിവസികൾ എല്ലാ ഉണ്ട് കമ്മറ്റിയിൽ ഗിരിധർ കോളനിയുടെ  പ്രസിഡന്റെ വർമ്മയും കസെരയിൽ നിന്ന് എന്നിച്ച്

വർമ്മ: നമ്മുടെ  ന്യൂയർ ആഘേഷം എല്ലാവർഷതെ പോലെ ഗംഭിരം ആയി അഘേഷികൻ തിരുമാനിച്ചരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിവിദ കല പരുപടിയും മറ്റും അവതരിപ്പിച്ച് ഇത്ത് ഒരു വൻ വിജയം ആക്കണം അതിനായി എല്ലാവരും നിർദേശം സമർപ്പിക്കും ഒരോത്തരും നിർദേശം അതിന്ന് അനുസരിച്ച് നമ്മുക്ക് കാര്യം മുന്നോട്ട് പോവാം  ചർച്ച നിടുപോയി കോണ്ടിരിക്കുന്നു  എല്ല തിന്നും തിരുമാനം ആകുന്ന തിനായ് കോളനി മുഴുവൻ  പ്രസിഡന്റ  ഹൗസിൽ ഉണ്ട്   വഴിൽ നിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഥ നയകൻ മരിൽ ഒരാൾ

അല്ല എന്ത അജ്മലെ ഇവിടെ

( അജ്മൽ വിദേശ മലയാളി റസാക്കിന്റെ മോൻ സ്ഥലതെ പ്രധാന വയി നോക്കിയും വിത്തു കളയും)

ഒന്നുല്ല മർട്ടിൻ ചേട്ടാ വേറുതെ

മർട്ടിൻ: അല്ലാ നിന്റെ കുട്ട് കാരൻ മനു  എന്തിയെ

അജ്മൽ : അ അവൻ ഇപോ വരും അവനെ നോകി നിക്കുവ ഞാൻ ( മനു നയകൻ സ്ഥലത്തെ പ്രാധാന  ബിസ്നസും കരന്റെ  മകൻ ആണ് സർവോപരി സ്ഥലതെ പ്രധാന പണക്കാരൻ അയതിനാൽ ഒരു നിയന്ത്രണം മില്ല പെണ്ണും ലഹരിയും ആണ് അവന്റെ വിക്ക്നസ് കേളനിയിലെ അനഡിമാരുടെ കമുകൻ അയിരുന്നു അവർ

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Kannan

6 Comments

Add a Comment
  1. X🙄😪😇😍

  2. മലയാളം ഫോൺഡിൽ എഴുത്തുന്നത് അധ്യം ആയി ആണ് അതിനാൽ ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ടയിട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതികരണതിന്നും നന്ദി

  3. കണ്ണപോൽ വാറ്റി പെക്കുന്ന കുളികൾ
    കുണ്ട് പോജ് മെത്തം ആയ …….!!!

    €£₹₩@#$%&*

  4. അക്ഷരത്തെറ്റ് വായന സുഖം കളയുന്നു. ഫോസ്ഡ് സെക്സിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ള കളികൾ ആവട്ടെ.

  5. നല്ല കഥ എഴുതി കുളമാക്കി, അക്ഷരത്തെറ്റ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നില്ല, ജെറ്റ് പോകുന്ന പോലെ സ്പീഡും, ഒന്നുടെ നന്നായിട്ട് എഴുത് ബ്രോ

  6. എല്ലാം അക്ഷരത്തെറ്റാണല്ലൊ ആദ്യം അത് ശരിയാക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan