ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 14 ഡൽഹിയിലെ മാമി 642

Kambi Views 172909

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 14

ഡൽഹിയിലെ മാമി

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU Part 14 BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

In` hmt¦SnN Nm^\§am Mm³ NT FjpSpN]m\v Wn¶v tbm]Sn tOUn¡p¶p ……

Mm³ fWp AXqÀ hztUln , N¼Wn]n Wà tb^v B]t¸mÄ Fs¶ sihvZv Hmcohnt`¡p t{bmtfmXv sI]vSp AknsX k`n] A½mksâ NqsX B]n Smfhw . A½mkWv ^*p f¡Ä B\v F©nWo]_nwPv sh¡âv C]À bYn¡p¶ k^p\pw Fsâ {bm]w DÅ knWoS]pw , AkapsX N`ym\w Njnªp eÀ¯mkp HfmWn Ft´m dnÊnsWÊv B\v . bns¶ fmfsâ em^y ^mV fmfn]pw ..

Smfhw SpX§n] Unkhw Ss¶ Fs´s¡mt]m b´ntNXv FWn¡v tSm¶n]n^p¶p ,fmfn Bs\¦n G«³ I^¡v N*mt` N¼n BNp¶ CWw C^p Wn_w Bs\¦n`pw Wà l^o^w WmÂbSp k]hnWp fpNan {bm]w D*mNpw f½n¡v . sNmjp¯ fp`]pw Np*n]pw ko«n Ft¸mapw ssWän B\v tkgw BUy Unkhw Ss¶ fmfns] N*p FWn¡v N¼n B]n Npan¡mWm]n dmSv–_qfn N]_n]t¸mÄ Aa¡m³ C«n^p¶ s{ZÊn Fsâ N®v DX¡n fmfn]psX {dm]pw bm\väohpw , knWnS]vNv F{S]pw k`pSv Bklyfnà fmfn]ptXSv Ss¶ Mm³ D_¸n¨p . A¶v B bmâohv Np®]n Ipän f½n]psX bq_n F¶v h¦`vbn¨p km\w AXn¨p .kWw AXn]psX go\w Nm^\w sb«¶v Ss¶ D_§m³ tbm]n ..

kWnSs] bän b_ªnÃmt`m Akapw hq¸À I^Nv S¶m\v AVnNw D]^w Cà ASymklyw fp`]pw Np*n]pw N`ym\w Njnªp Wm`p k^vgw B]n CSpks^ Np«nNÄ H¶pw Cà … fmfns]t]m tfmsat]m Fsâ Np®]vNv Nn«m³ F¶v {bmÀ°n¨p sNm*v D_§n . Mm³ k^p\nsâ _qfn B\v NnsX¶n^p¶Sv B cv`män AsN fq¶v sdZv–_qtf D*m]n^p¶pÅp H¶n fmfWpw f½n]pw ftäSn knWoS]pw .

bntä¶v ^mkns` Ft´m sI_n] lÐw tN«m\v Mm³ D\À¶Sv . fmfn Im]]pw B]n Wn`vNp¶p k^p¬ F\oäv Im] km§n tXdnan k¨p Mm³ D_Rp¶ tbms` Ss¶ NnsX¶p .

tI«³ D_§pN]m\v As½ knan¡* F¶v h¬–tZ Asà ….Ak³ Fs¶ tI«Wm\v knan¡m_v .

½v D_§s« FWn¡pt¼mÄ Mm³ Im] sNmXpt¯maw …

Wn`vNv As½ tbmNpkmt\m ? Ak³ ^mV f½ns] knan¨p

AkÀ ssNsNm*v fn*^pSv F¶v BwPyw Nm\n¨p ..k^p¬ AXp¯v sI¶v fmfns] bn¶n NqXn sN«n bnXn¨p .

FXm Ak³ D\^pw Wo knt« …AkÀ lÐw Smjv¯n b_ªp

FWn¡v F¶pw S^m_pÅSv S¶nXv tbm]m fSn … Ak³ kmln bnXn¨p

CSp Nt*m ^mkns` Ss¶ cpÄ N¼n ]m]n Wn¡pN]m\v … Ak³ Np® sdÀfpZ]psX bp_t¯s¡Xp¯p .hmfmWyw k`n¸fpÅ Np® . fmfn ASv tWm¡n bns¶ Fs¶]pw Mm³ bpS¸v S`kjn fqXn NnsX¶SnWm D\À¶p F¶v A_n]m³ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

16 Comments

Add a Comment
 1. ഈ കഥ നിർത്തിയോ????

 2. അനുരാഗം bakki eppaza edunnathe

 3. Adipoli..annalum arru ayieikkum swaegathilla katturubu ayathu..kathirikkunnu anjathan..

 4. Bro super story but continuation poyi ply try to continue….

 5. കഥ കൊള്ളാം.. പേജ് കുറഞ്ഞു.. സ്പീഡ് കൂടി..

 6. Sathyan paranjal njn thangalude kadha nokkan vendi ennum keyari nokkum pinna njn karuthy niruthi kaanum ennu veendum ezhuthiyathu thanks mattu 2 part vegham upload cheyyan pattum enkhil cheyyo bro

 7. പൊന്നു.🔥

  കഥ ആകെ മാറിയല്ലോ…..😀 പേജും കുറഞ്ഞു.

  😍😍😍😍

 8. Brother
  Shamna roomil vannu kayarunnidathanallo kadha nirthiyath. Ithippo Delhi ethi enn parayunnu. Endu Patti. Ethengilum bhagam publish cheythille. Atho ini njan vaayikkan vittupoyo

  1. EaniKum ath tanna aa poya…
   Inu valla part um miss ayoo

  2. അജ്ഞാതൻ

   bro, ezhuthiya randu part miss ayi….adutha partil veendum ezhutham

   1. Sathyan paranjal njn thangalude kadha nokkan vendi ennum keyari nokkum pinna njn karuthy niruthi kaanum ennu veendum ezhuthiyathu thanks mattu 2 part vegham upload cheyyan pattum enkhil cheyyo bro

 9. Brother
  Shamna roomil vannu kayarunnidathanallo kadha nirthiyath. Ithippo Delhi ethi. Endu Patti. Ethengilum bhagam vittupoyo

 10. പേജ് കുറഞ്ഞപോയല്ലോ

 11. Ee site domain mario

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan