രേഖ ചേച്ചിയും നന്ദനയും 477

Kambi Views 169333

രേഖ ചേച്ചിയും നന്ദനയും

Rekha chechiyum Nandanayum bY varun

t^O tI¨n Fsâ A]`vb¡s¯ ko«ns` A½¨n]psX fq¯ fNÄ Sn^pkW´bp^¯p Smfhw.eÀ¯mkv K]³ Updm]n B\v ^*p sb¬f¡Ä fq¯]mÄ h-vNqÄ bYWw Wm«n Njnªp sIss¶]n Db^n bYWw WX¯p¶p.^*mf¯kÄ ¹hv Xq bYn¡p¶p AkÀ ^*mapw fm{Sfm]tSmsX CX]v¡nX]v¡v t^O tI¨n NpXpwd¯p k¶p Np_¨p Unkhw Wn¡pw. NpXpwd¯p Hä]v¡v Smfhn¡p¶ A½¨n¡v tI¨n CX]v¡p k¶p Wn`vNp¶Sv H^p him]fm\v.AÃm¯ hf]w AkÀ¡p Nq«pNnX¡p¶Sp Fsâ tKm`n]m\v. Fs¶ b^nI]sbXp¯n]nà tb^v Bt^m¬ FÃmt^w tbms` ¹hv Xq Njnªp dnsX¡nWp tIÀ¶p emPyw sNm*v ASv N¼v`oäv sI]vSp bs£ C¸jpw tKm`n sS*n WX¡p¶p.

t^O tI¨n¡p 37 k]Êv {bm]fps*¦n`pw {bm]w tSm¶n¡nà K]³ tI«³ kÀg¯n H^n¡Â k¶pÅ bnXp¯ftà DÅp.NqXmsS hnän ss`cv B]tSm*v F¶pw t]mP]pw kÀNvHu«pw.fq¯kÄsX A½]ms\¶v B^pw b_]nà tI¨ns] N*mÂ. tI¨n k¶n«p tbmkpt¼mÄ fn¡km_pw C«n^p¶ {ZÊv AknsX C«n«mkpw tbmkpN CX¡nX¡v AknsX A`¡m³ H^p hv{So k^pw AkÀ AsSÃmw A`¡n k]v¡pw AXp¯ Sk\ k^p¼tj ASv sNm*v tbmkq.A§sW k¶p tbmkpt¼mÄ tI¨n]psX A`¡m¯ gZn]pw {dm]pw gn½n]pw Hs¡ AknsX D*mNpw.A½¨n D_§n Njnªm tI¨ns] fWÊn knIm^n¨p tI¨n]psX Np*n]pw bq_pw fp`]pw Hs¡ H«n NnX¶ tI¨n]psX kn]À¸p f\fpÅ gZn]pw {dm]psfms¡ f\¸n¨p Fsâ Np«sW SjpNp¶Sv bSnkm]n.Fsâ km\fXn hzbvW¯ns` fmUN _m\n]m]n t^O tI¨n fm_n.

A§sW bSnkptbms` tI¨n]pw Ca] fNÄ WµW]pw k¶p FWn¡v CWn Np_miv Unkhw {co B]n WX¡mw.AknsX Nq«v NnX¡p¶SpsNm*v Nq«pNm^psX NqsX skÅfXn H¶pw WX¡p¶nÃ.tI¨n k^pt¼mjm\v AsSms¡.Fsâ Nq«pNmÀ¡p WµWs] H^p tWm«fp*v.¹hv Xq Bt\`pw AkÄ H^p Npªn I^¡p Ss¶]m\v.l^o^¯nWv tI^m¯ fp`]pw I´n]pfm\v sb®nWv. H«n NnX¡p¶ XogÀ«pw s`¤n³hpw C«p b`t¸mjpw FâXp¯p k¶p Wn¡pw Fsâ Np«³ BsN DÅn koÀ¸pfp«Â SpX§pw.CkÄ Cu tkgw C«p FâXp¯p k^pt¼mÄ b` Sk\]pw t^O tI¨n Aksa kj¡p b_ªp HmXn¨p knXpw. Fsâ Nq«pNmÀ Fsâ bn_sN WX¡p¶p Aksa H¶v shäm¡n sNmXp¡m³.A§sW Ak·m^pfm]n skÅfXn¨n^p¶t¸m t^O tI¨n knan¨p H¶v koXpks^ k^ptfm A½¨n¡v Sos^ hpOfnÃm.bn¶ms` bn¶ms` Fsâ AÑWpw tcm¬ knan¨p b_ªp Mm³ HmXn sI¶p,Sos^ k¿ timhvbnä sNm*v tbm\w.ssf^v skÅfXnt¡w sI]vSp k*n HmXn¨m {blvWfmkptfm? Nq«vNm^pw skÅfm\v Ak·ms^ Nq«n]m In`t¸m Ak·mÀ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

varun

24 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്

 2. Avatar

  കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട്.

 3. Vegam adutha part idoo muthe
  Kurachoode kambi talks koottamo…

 4. ആത്മാവ്

  Dear.. കഥ പൊളിച്ചു.. വളരെ ഇഷ്ട്ടമായി… മകളുമായുള്ള കളികൾക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു.പെട്ടന്ന് വരില്ലേ…? By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

 5. അടിപൊളി … സ്പീട് കുറച്ചാൽ ഒന്നൂടെ സൂപ്പറാക്കാം ….

  1. next part ok aakam bro

 6. ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു വരുണ്‍

 7. Avatar

  വളരെ നന്നായിരുന്നു.
  അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പീഡ് കുറച്ച് നന്നായി വിവരിച്ച് എഴുതൂ… അപ്പോ താനെ പേജും കൂടും, വായിക്കാൻ ഇതിലും സുഖം കിട്ടും.

  😍😍😍😍

  1. next part ok aakam bro

 8. Valare nannirunnu..

 9. Kollam ..speed onnu kurachal mathi ..

  Baki Ellam adipoli

  1. Speed koodumbol valiyumennariyilla

  2. next part ok aakam benzy

 10. Avatar

  രസമുണ്ടായിരുന്നു..,
  കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു..

  1. next part ok aakam bro

 11. Ok bro ini sradhikkam .

 12. കളി തുടങ്ങുന്നത് വരെ സ്പീഡ് ഓകെ ആയിരുന്നു. കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി പോയി. നന്ദനയുമായുള്ള കളിയിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

  1. Ok bro ini sradhikkam .

 13. കൊള്ളാം, രേഖ ചേച്ചിയുമായുള്ള കളി പെട്ടെന്ന് ആയിപോയി കുറച്ചൂടെ വിവരിക്കാമായിരുന്നു.അടുത്ത ഭാഗം ഉഷാറാവട്ടെ

  1. Ok bro ini sradhikkam .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018