രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും [അപരൻ] 1121

Kambi Views 319224

രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും

Reshmayum Sureshum Ammamaarum bY Aparan

{bn] km]W¡mt^,
H^p CXtka]v¡p tlgw Sn^ns¨¯pN]m\v. Sn^¡m]n^p¶p. {ba]¯n sfmssd`X¡w b`Spw Wãfm]n. Ct¸m FÃmw tWt^]m]n k^p¶p…

bj] NTNÄ sb³ZnwPv Ds*¶_n]mw. Ak SpX^m³ bj] X¨v Nn«\w…
Ct¸mÄ bpSn] H^p Sow NT]m\v.

A½ þ fN³ C³shÌpw ssdshN-vhv, Np*³/ s`hvdn]³ AX§p¶Sm\v.

CSnsâ dm¡n fp¡m emPkpw SoÀ¯p k¨n^n¡pN]m\v..

Sow CSm]Sp sNm*v km]W¡m^psX hzoNm^yS F§sW Fs¶m^p Bl¦. ASp sNm*m\v BUyemPw fm{Sw A]]v¡p¶Sv. {bSnN^\§Ä AWpNq`fms\¦n dm¡n]pw Unkh§Ä¡pÅn A]]v¡mw. Wn§Ä So^pfmWn¡q…

N]äw N]_n Hmt«m koXnsâ tPän k¶p Wn¶p. ^tfgpw ^f\n]pw C_§n. ^tfgv ssbh sNmXp¯v Hmt«m Sn^n¨]]v¡pt¼mtj¡v hpt^gv tPän¦s`¯n]n^p¶p.

“” At½. CSm\v hpt^gv “” ^tfgv Nq«pNm^sW ^f\n¡p b^nI]s¸Xp¯n. ^f\n In^n¨p.

“” kmXm Aan]m. M§ap tWm¡n]n^n¡pN]m]n^p¶p “” bqfpOt¯¡p N]_p¶SnWnsX hpt^gv b_ªp.

^tfgpw hpt^gpw hibmYnNam\v. dn.FZv tNmtaKns` hibmYnNÄ. timÌ`n _qwtfävhv. ASn`pb^n ^*p tb^pw Np*·m^pfm\v. cÌv shfÌ_ns` b^o£]v¡p bYn¡mWm]n H^pfn¨p Smfhn¨tSmsX]m\v AkÀ NqXpS AXp¯Spw Np*·m^m]n¯oÀ¶Spw. tNmtaKns` sb¼nÅmt^]pw Xo¨Àfmt^]pw Hs¡ bän b_ªp b^hvb^w km\fXn¡`pw Np®]q¼`pw WX¯p¶Sn AkÀ hpOw Ns*¯n.

A§sW H^p Unkhw b^hvb^w Np® sSm`n¨p sNm*n^n¡pt¼mjm\v ASp hwekn¨Sv…

tNmtaKv {bn³hn¸Â AwdnN fmZ¯nsW Nan¡p¶SnsW¸än b_ªp fq¸n¡pN]m]n^p¶p AkÀ…

A¼SnWXp¯p {bm]fp*v AwdnN Xo¨À¡v.

“” Fâan]m B bq_ns] B Hmcohv tXdnan NnX¯n hm^ow bmkmtXw sbm¡n k¨v B fpSpbq_§p W¡n¯n¶\w. tim..Fs´m^p ^hfm]n^n¡pw.”” hpt^gv b_ªp.

“” AtSXm. Cu Wm`vb¯©p Njnª bq_nNsa Nan¡p¶sSm^p {btSyN hpOfm”” hpt^gnsâ Np® tSm`n¨Xn¨p sNm*p ^tfgv b_ªp.

“” l^n]mXm. Cu sNm¨p bnÅms^ Nan¡p¶Sn`pw hpOw A½¸q_nNsa Nan¡p¶Sm “” hpt^gv.

“” AtS. sfIzÀ B] A½fm^mNp¼w WÃ bSw k¶ bq_pw sNmSkpfm^n¡pw. hpOn¨Xn¡mw “” ^tfgv.

“” WnW¡_n]mtfm Mm³ Fsâ At½sW HmÀ¯p km\fXn¡m_p*v “” hpt^gv

^tfgv H^p Wnfngw H¶pw fn*n]nÃ. bt£ Ssâ ssN]v¡pÅn ^tfgnsâ Np® kn§p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

35 Comments

Add a Comment
 1. അടുത്ത ഭാഗം വെള്ളിയാഴ്ച

 2. Ushaar.. amma Kali ath ennum super sanity..

 3. super… thanx…. was looking for such a story…. please post remaining soon….

 4. super… thanx…. was looking for such a story…. please post remaining soon….

  1. കമന്റു ചെയ്ത ashish,reji,bad, bushara,lolitha,amma lover,hr etc എല്ലാവർക്കും thanks.

 5. അടുത്ത ഭാഗം വേഗം വേണം

 6. Eni bakki eappol varum katta waiting ane

 7. Avatar

  കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

  1. നന്ദി മുതലാളീ.

 8. സാധാരണ ഗേ കഥകൾ വായിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അപരൻ ജീ അയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരാകാംഷ. ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. കലക്കി ജീ.

  1. പ്രതികരണത്തിന് വളരെ നന്ദി jo bro

 9. ബാക്കി ഭാഗം പോരട്ടെ

 10. Adutha bagam pettanayikotte

 11. സൂപ്പര്‍ ബ്രോ അടുത്തെങ്ങും ഇതുപോലെ ഭാവനാ സമ്പന്നമായ കഥ കണ്ടിട്ടില്ല

  1. thanks kutta

 12. thank u
  dasan, incestor,ajith,sruthy,jesna,divya
  all of u

 13. മന്ദന്‍ രാജാ

  തുടക്കം തകർത്തു .പെട്ടന്ന് പെട്ടന്ന് പാട്ടുകൾ പോരട്ടെ … ആശംസകൾ

  1. thanks raja

 14. തകർത്തു ബ്രോ…. അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 15. നല്ല തുടക്കം. അടുത്ത ഭാഗം പോരട്ടെ.

 16. തുടക്കം കൊള്ളാം. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

  1. നന്ദി അസുരൻ ഭായി, ഋഷി,കിച്ചു, ഉണ്ണി…

 17. കൊള്ളാം…super …പോരട്ടെ, എഴുത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും,പ്രോത്സാഹനവും അനുഗ്രഹങ്ങളും അകമഴിഞ്ഞ് നേർന്നു കൊള്ളുന്നു……

  1. നന്ദി അനു

 18. നല്ല വായനാ സുഖം തരുന്ന എഴുത്ത്. വളരെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.

 19. Polichu super adutha bhagamm petta nnu postane

 20. Aparaa….
  Ente ponne….
  Porattee baaki…

 21. രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും
  Kadha super
  Please continue…..

 22. കിടു തീം ബ്രോ

 23. Hi next part please

 24. adutha bagam udae idane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018