താജ്മഹൽ 2 [Rajeesh] 467

Kambi Views 61458

താജ്മഹൽ 2

THAJMAHAL PART 2 BY RAJEESH | Previous Parts

Ht«s_ tbÀ¡v sk_p¸pakm¡n] SmKvfi F¶ NT]psX SpXÀ¨]m\v CSv. fS Wnµt]m, H^p ssUks¯]pw hfpUm]s¯]pw AbfmWn¡t`m Fsâ Dt±lfÃ.

SoÀ¨]m]pw fS§apsX tk`ns¡«p SNÀ¯pÅ shN-vhnsâ ftWmim^nS Ss¶]m\v Cu NT]psX ssiss`äv. H^p emPw NqXn fm{Stf Cu NT CWn dm¡n]pÅp. SoÀ¯pw H^p NtNmÄZv Sow F¶Sn`pb^n fq¶mw emP¯n H¶pfnÃ.

H¶mw emP¯n fS Wnµ N*kÀ Cu emPw km]n¡mSn^n¡pN.

bn´n^nªp HmX^psS¶ b`^psX]pw t{bmÕmiWw WÂNn] DuÀKt¯msX, Fs¶ b`À¡pw {bn]s¸«k³ B¡n] SmKvfi F¶ NT SpX^p¶p….

Bt^m tUi¯p S«n knan¡p¶Sv tN«m\v Mm³ D\À¶Sv. gdoÀ B]n^p¶p.

‘^Kn… FWn¡v C_§m³ hf]fm]n. cpZv Hs¡ D*m¡n tXdnan k¨n«p*v. Fs´¦n`pw tk\sf¦n knan¨m fSn.’ ASpw b_ªp Ak³ fpwSmhnsW tWm¡n.

AkÄ Fsâ A^s¡«nWp Smtj]v¡v Fsâ Nm`pNÄ¡nX]n NnX¶p Wà D_¡fm\v. AkapsX S` Fsâ CXSp SpX]n`m\v. fpOw Fsâ Np®]n fp«n]m\n^n¡p¶Sp. AkapsX Ip*n`pw fq¡n³ Sp¼n`pw Fsâ sNmjp¯ lp¢¯nsâ Awl§Ä.

Ak³ Aksa St`mXn. F¶n«p Aksâ Xk FXp¯p AkapsX fpO¯pÅ lp¢ SpÅnNÄ SpX¨p.

‘knan¡t\m?’ Ak³ Ft¶mXv tImUn¨p.

‘tk*… AkÄ¡p Wà £o\w Nm\pw. bp`Às¨]m NnX¶Sp. Mm³ D_§pt¼mjpw D_§n]n«nÃm]n^p¶p. Du¼ns¡m*n^p¶p. B hpO¯n Mm³ A§v D_§n. Akav D_§nt¡ms«…’ Mm³ b_ªp.

‘Biv… Nm`t¯ Wnh-vNm^w fpX§n. AkÄ b_ªn^p¶p. ^Kn k¶m bns¶ Wnh-vNm^w Hs¡ fpX§psf¶v. Wmsa fpS tWm¼v SpX§pktÃ… ASpw FXp¡m³ bänÃ.’

‘At¿m… Wnh-vNm^kpw tWm¼psfm¶pw fpXt¡*.’ Mm³ b_ªp.

‘G]v hm^fnÃ. s^Kn¡v Ct¸mjtà bäpÅq. Wnh-vNm^kpw tWm¼psfms¡ Ft¸m tkt\`pw BkmtÃm… F¶m sl^n. Mm³ tbmNpkm. cpZv Hs¡ tW^¯nWp Njn¡m³ f_¡*. sskNo«v Mm³ k¶n«v Wfp¡v bp_s¯m¶p N_§mw.’ Ak³ ASpw b_ªp fp_n kn«p bp_t¯]v¡p tbm]n.

Mm³ fpwSmhnsW tWm¡n. AkÄ SaÀ¶p D_§pN]m\v.

C¶s` Mm³ H^p U]kpw CXtka]pw CÃmsS]m\v Aksa Dbt]mPn¨Sv.

k¶p N]_n]t¸mÄ D*m]n^p¶ A¼^¸v Hjn¨m bns¶ bqÀ\fm]pw fpwSmhnsW Mm³ BhzUn¨p. Gs_ WmÄ NqXn B]SnWm fpwSmhpw gdo_pw Ft¶mXv tks*¶p b_ªnÃ. Fsâ Nj¸v fpjpk³ Cu sfm©¯n]n Mm³ SoÀ¯p.

AkapsX WngvNa¦fm] D_¡w Mm³ {l²n¨p. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

rajeesh

17 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കഥ. പേജ് കുറഞ്ഞു പോയി

 2. Avatar

  നന്നായിട്ടുണ്ട്.പേജ് കുറഞ്ഞുപോയി

 3. Kollam kalakki … pinna mumthasum rajeeshum thammilulla nalloru kali vivarichal kollamayirunnu

 4. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു ഒത്തിരി നന്ദി. പേജ് കുറഞ്ഞു പോയത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ശെരിയാക്കാം.

 5. കളി കുറച്ച് കൂടി വിവരിച്ച് എഴുതാമായിരുന്നു. ഇത് വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങിന് എഴുതിയ മാതിരി ആയിപ്പോയി. അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു അടാർ കളി ഉൾപ്പെടുത്തണം.

 6. രണ്ടാം പാർട്ട് കണ്ടെതിൽ അതിയായ സന്തോഷം കഥ കെള്ളാം.. ഫെറ്റിഷമൊക്കെയല്ലേ കുറച്ച് തെറിയൊക്കെയാവാം 🙂

  1. Athe Divya paranjad pole kurach theriyokke aavaam.?

 7. നല്ല കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് താങ്കൾ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു … പേജ് കൂട്ടി തുടരുക … forget Past ..

 8. ഇത്ര അടിപൊളി എഴുതുന്ന ആള്‌ ആയിട്ടാണ് ആരേലും എന്തേലും പറയുമ്പോ, ഞാൻ ഇനി എഴുതില്ല എന്ന് പറയുന്നേ.. പേജ് കുറവാ എന്ന ഒറ്റ പ്രശ്‌നം ഉള്ളു. പിന്നെ സുജൂദ് കലക്കി..

  1. ഇതുപോലത്തെ കഥ വേറെ ഉണ്ടോ

 9. Avatar

  ഇക്കാര്യത്തിൽ മതം കൊണ്ടു വരുന്നത് എന്തിനാണ്? നല്ല കഥ. തുടർന്നും എഴുതുക. വിലക്കപ്പെട്ടത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല വികാരങ്ങളെ അടക്കി വക്കുന്നവർക്കും കാമ വാസന കൂടും. മുംതസ്സിന്റെ സാഹചര്യം അതായിരിക്കും. ഷബീറിനും കാമം മൂത്തു മൂത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ?

  1. അതൊരു സത്യം ആണ്. കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേല്പിക്കുമ്പോൾ വേലി ചാടാനുള്ള ത്വരയും കൂടും

   1. Avatar

    Correct Naseema, Thurannu parayanum venam oru chankoottam. Salute

 10. Nalla രസംപിടിച്ചു വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും പേജും കഴിഞ്ഞു

 11. Avatar

  നന്നായിരുന്നു.
  പക്ഷേ പേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ് പോയി….

  ????

 12. നൈസ് പാർട്ട്‌ . പ്ലീസ് continue .

 13. Avatar

  എഴുത് ചെറുതായിപ്പോയല്ലോ പേജ് കൂട്ടിയെഴുതുക, തുടർന്ന് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിമര്ശനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു എഴുതാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018